Tunaforsnytt

Kontakt

Telefon: int +46 (0)73 534 30 92

E-post: info@tunaforsnytt.se

Tunaforsnytt

Holms väg 15 A 61630 ÅBY

 

Rev 17-12-23

Ett korrumperat Norrköping sedan 1994??

Styrs 2017 av:

Socialdemokraterna som säger Låt rättsväsendet lösa det här

Centern som säger Du gör dig bara illa om Du inte lägger ner det här.

Kristdemokarerna som säger: Tror Du att vi kan lösa det här efter 20 år.

Liberalerna: som säger: Vi måste ha med oss de andra tre för att vi ska kunna göra något.

Oppositionen: Det här är ju egentligen ingen politisk fråga utan mer en fråga om moral och etik. Främst hos socialdemokraterna och deras kamrater i kvartetten.

Men det borde ha lösts av våra kommundirektörer och kommunstyrelsens kanslichef Pär Höglund.

Trots lagakraftvunna domar. Som visar hur man under socialdemokratisk ledning lämnat falska uppgifter till nämnder, i domstolar i myndighetsutövning. Så jobbar Jan-Olov Johnson(S), Martin Andreae och kanslichefen Pär Höglund. Med att insinuera att jag felaktigt anklagar olika tjänstemän och politiker för att ha begått brott.

När jag frågar Pär Höglund och Martin Andreae var jag felaktigt anklagat någon, så vill de att jag specificerar mig. Det är i den divisionen vi spelar.

I över 20 år så lyckades 2 socialdemokrater, att dölja mina bygglov för olika nämnder, och förneka att jag fått klarsignal att kulvertera Torshagsån. Norrköpings  tidningar, som är ganska  försiktiga ibland, ansåg att det här har kostat mig och kommunen flera hundratalstusen kronor. Fakta är dock att mig har det kostat mer än 23 miljoner, och skattebetalarna 40 - 50 miljoner.

                          
Jan-Olov Johnson(S) kommunalråd f.d. ombudsman för Byggnads. Kommunalråd 1994-2001 Överklagade som politiskt ansvarig, en korrekt dom. Där kommunens vittnen lämnat och lämnade falska uppgifter. Jan-Erik Karlsson(S) ordförande bygg och miljösskyddsnämnden, f.d. ombudsman för BYGGNADS. Jan-Olov Öster(S) Tidigare ordförande för BMN

Vad ska jag rösta på:

Är Du normalt socialdemokrat så ska Du naturligtvis rösta på dem, i riksdagvalet .

Men samtidigt ska du veta att Sverige enligt Håkan Juholt är på väg mot teknokrati eller diktatur. Kjell-Olv Feldt är också bekymmrad.

Men så länge socialdemokraterna inte gör rätt för sig, när olika funktionärer vittnat falskt. Ja då ska du fundera över om de ska få din röst i Norrköping. Du behöver inte rösta i Norrköping och hur Du ska gå till väga kommer vi att berätta här. LÄNK

Trots lagakraftvunna domar. Som visar hur man under socialdemokratisk ledning lämnat falska uppgifter till nämnder, i domstolar i myndighetsutövning. Så jobbar Jan-Olov Johnson(S), Martin Andreae och kanslichefen Pär Höglund. Med att insinuera att jag felaktigt anklagar olika tjänstemän och politiker, för att ha begått brott.

När jag frågar Pär Höglund och Martin Andreae var jag felaktigt anklagat någon, så vill de att jag specificerar mig. Det är i den divisionen vi spelar.

I över 20 år så lyckades 2 socialdemokrater, att dölja mina bygglov för olika nämnder.

Varför kallar Jan-Olov Johnson(S) till hemliga möten:

Vi kan ju börja med alla HEMLIGA MÖTEN där man senare fick eniga nämnder att förneka bygglov som man tidigare bekräftat i olika utredningar att de redan fanns.

Kommunen konstaterar att jag haft bygglov 1968, 1978,1988, 2005 ändå förnekar kommunens vittnen dessa i Vattedomstolarna.

1978, Bygglovkontoret delar min uppfattning att bygglov för UPPSTÄLLNING AV HUSVAGNAR (som är detsamma som UPPLAG) fanns sedan 1968.

1988 Tidigare pensionerade socialdemokraten Enar Wahlund ville inte se mina husvagnar när han drack sitt morgonkaffe med sin blomma. Han ville att bygglovschefen Bengt Johansson skulle förneka mina bygglov. Det blev ju lite svårt eftersom han varit med och beviljat dem. Han var ju alltså tvungen att mena att det gällde utökning av p-platser som i det här fallet var fråga om utökning av p-platser (UPPLAG). (Samma Enar Wahlund(S) var ju med 1968 och beviljade det ursprungliga bygglovet för UPPLAG.

1994

Först förnekade kommunens vittnen byggloven i Vattendomstolarna.runt 1994. Men som var ännu värre var att man förnekade  att jag hade fått klarsignal att kulvertera Torshagsån. Man tom sa att

jag inte ens kontaktat kommunen innan jag kulverterade Torshagsån.Läs utslaget från Granskningsnämnden för Radio och TV.

Politiskt ansvarig att överklaga den korrekta domen. Det var Jan-Olov Johnson(S). Han kunde inte ha undgått att veta dels att jag hade de byggovg som förnekades, samt att jag hade fått klarsignal att kulvertera Torshagsån.

1995 Olov Rydberg bekräftar byggloven för Sveriges radio. Även Claes Swedling gjorde det

1996

Sedan ändrade man i materialet för att få en enig nämnd att förneka byggloven i nämnd.

2000

Till sin hjälp hade de minst fyra stadsjurister. Andra stadsjurister hjälpte till, tillsammans med (MEX) Mark och exploatering att få auktoriserade, värderingsmän att halvera värderingar på min fastighet. En annan lämnade direkt falska uppgifter till kommunens försäkringsbolag. Partikamraterna i ÅBY fick direkt felaktig information. Men genomskådade ganska snart kamraterna från Norrköping. Denna minoritet stöds ändå i dag av Kvartetten i kommunstyrelsen. Socialdemokraterna, Liberalerna, Centern och Krisdemokraterna. I vart fall gör de inget.

Detta har kostat skattebetalarna 40-50 miljoner,

och Klas Adsell mer än 20 miljoner.

Sedan 1994 så har socialdemokraterna styrt i Norrköping. I regel med tillsammans med andra partier. Frågan är om det är socialdemokraterna som grupp som styr, eller några mindre grupperingar, inom partiet.

Allt talar för att det är mindre grupperingar som styr politiken. I vart fall så vågar ingen fråga Jan-Olov Johnson(S), vad som bestämdes på ett antal hemliga möten.

Resultatet blev att jag förlorade mer än 23 miljoner. Kommunen är normalt försäkrade mot detta. Vad gör KS-ordförande Lars Stjernqvist(S) och kommundirektören Martin Andreae. Fråga dem??

En provkarta på hur det gått till med socialdemokraterna i Norrköpings politikska ledningen sedan 1994

Bygg och miljöskyddsnämnden = BMN                                                         Kommunstyrelsen=KS

jonsonjanolovorg6-2.jpg

Hemliga möten

Jan-Olov Johnson(S) kallade till olika hemliga möten med anledning av att Norrköpings kommun lämnat direkt falska uppgifter i Vattendomstolarna.Det gjorde

 man även till media, men även i Norrköpings Tingsrätt och Göta hovrätt. Han svarar inte ens på tilltal eller löser ut rekomenderade brev.

 

Läs mer»  inte klart

 

johanssonbenkt-2.jpg

BMN får felaktiga underlag

Bygglovchefen Bengt Johansson ber chefsjuristen Ulf Riismark om hjälp med att hantera mina tidigare givna bygglov.

Men Riismark missade att kontrollera vad som fanns i akten.

Hela nämnden utom ordföranden var förda bakom ljuset

 

Läs mer» inte klart

 

leif-lindberg3.jpg

Tekniska nämnden får felaktiga underlag

Kommunen varnar för flöden i Torshagsån på 6000 lit/sek. Men det ryms bara 1000 lit/sek. Leif Lindberg anser att han förklarat detta. Att Tekniska kontoret har svarat att man anser att man förklarat detta. Det är skrivet av en av kommunens tidigare jurister. Det märkliga är att Sydkraft har varnat för 6000 lit/sek.

Nämnder

Läs mer» inte klart

 

Bildresultat för tunaforsnytt lejefors pic

Kommunstyrelsen får felaktiga underlag

2004 så frågar jag KS vilka bygglov som finns på min fastighet. De lämnar uppdraget till stadsjuristen Siv Lejefors som lämnar det till bygglovschefen Bengt Johansson.På det brev som jag får, så suddar man bort datumet. Men jag hittar även det brev som man inte suddade ut datumet.

 

Läs mer» inte klart

 

UNDER ARBETE Tidigare första sidan

Sidan innehåll under Norr

Brev

Domar

Flyg

Historier

Johnsonförhör

Kultur och fritid

Lagar  Lagar   Lagar

Länkar

Medborgarförslag

Möten

Norr

Nämnder

Stadsjuristernas arbetsmetoder

Tdningsurklipp Tidningsurklipp Tidningsurklipp

Tidningsurklipp

Trading

Brev

Val

Vykort

ÅBY-JURSLA

NTA

.

.  .

UA-33010871-1