Tunaforsnytt

Kontakt

Telefon: int +46 (0)73 534 30 92

E-post: info@tunaforsnytt.se

Tunaforsnytt

Holms väg 15 A 61630 ÅBY

 
01-01-29 möte ang adsell

  Innehåll

Detta beslutades vid Johnsons HEMLIGA MÖTEN enligt flera deltagare.

Hemliga möten som ingen vill vidkännas skriftligt.

              
  Jan-Olov Johnson(S)  kommunalråd 1994 - 2001. Tidigare ombudsman för Målarna i Norrköping. Politiskt ansvarig för Byggnads och miljöfrågor. Jan-Erik Karlsson(S) tidigare ombudsman för Byggnads. Ordförande under många år för Bygg och miljöskyddsnämnden.

Det tog 16 år och hjälp från NorrköpingsTingsrätt, för att få klart att jag haft

 de bygglov. Som kommunen under Jan-Olov Johnsson(S), Jan-Erik Karlsson(S) och Jan-Olov Östers(S) politiska ledning förklarade att jag saknade. Jan-Olov Öster(S) och Nirmala Kahrimanovic. förklarade dessutom att ett bygglov som inte används under en tid upphör att gälla. De saknar alltså kunskaper om Plan och bygglagen. (PBL) Ändå eller kanske tack vare att Jan-Olov Öster(S) kan förneka tidigare givna bygglov, så har han fått plats i nämnden 2017 igen. Jag har förklarat att man behöver mer utbildning men det tycker inte kommunstyrelsens kanslichef Pär Höglund.

Jag förlorade mer än 20 miljoner, men kvartetten vill inte betala trots att de är försäkade. Liberalerna vill lösa det här, men kan naturligtvis inte ta hjälp av oppositionen.

Kvartetten är socialdemokraterna, centern, kristdemokraterna och Liberalerna.

Inget parti i kvartetten gör något åt det här, utan hänvisar till rättssystemet. Som inte tar upp preskriberade ärenden.

De som har den inställningen ska vi plocka bort vid nästa val.! Det går ju att plocka bort de som har en sådan inställning. Hur man gör återkommer jag till.

De heliga mötena brukade bestå av två socialdemokrater och en 7-8 tjänstemän som fick veta, . hur de skulle agera mot Klas Adsell.

Kallelsen till ett av de hemliga möten som sammankalldes på kommunalrådet Jan-Olov Johnsons(JOJ)(S) begäran. Själv förnekar han mötena, samt att han diskuterat Klas Adsells bygglov. Bl.a. annat i ett mål för förtal. Flera av deltagarna har bekräftat att flera möten hållits. Bl.a. sammankallanden som inte deltog i just detta möte. Kommunens koncernjuristen Siv Lejefors.

Bygg och miljöskyddnämndens (BMN) ordförande Jan-Erik Karlsson(S), Staffan Landin, Bengt Johansson har bekräftat att möten hållits och att det har bl.a. bestämts.

  • Att inga beslut ska tas i Adsells ärenden utan JOJ:s inblandning.
  • Kommunen ska fortsätta att förneka Adsells bygglov
  • Kommunens ska fortsätta att förneka att han fått klarsignal av Olov Rydberg och Bengt Johansson innan han kulverterade Torshagsån 1994.
  • Adsells ärenden ska dras i rättssystemet, när vi nu har ett fungerande sådant.
  • Samt att Adsell ska få problem med i samvaron med kommunen om han inte underkastar sig deras önskemål. Detta uttalades även vid medlingssamtal av kommunens jurister med en hälsning från Björn Johansson.

Fler ärenden behandlades som gällde hur Adsell skulle elimineras.

Ingen av deltagarna har förnekat vad som beslutades på mötena under 15-20 år.

Allt för att Norrköpings kommun i Vattendomstolarna lämnat direkt falska uppgifter för att fälla Adsell.Länk   Länk

Kommunens företrädare i Vattendomstolen var:

Chefsjuristen Ulf Riismark som även var behjälplig att förneka mina bygglov 1996, vilket resulterade att en enig nämnd förnekade dem..

Chefsarkitekten Nils Ryman som inet kunde läsa sina egna kartor.

Kommunekologen Kay Almkvist som gjörde uttalanden som dementerades av Staffan Landin.

Det stora problemet var kommunekologerna som påverkade andra tjänstemän i ett flertal av Klas Adsells ärenden.

När de fungerade under Tekniska kontoret.

Kallelse till ett av de hemliga mötena

 

Mötenx HemligaX  Hemliga mötenX

UA-33010871-1