Tunaforsnytt

Kontakt

Telefon: int +46 (0)73 534 30 92

E-post: info@tunaforsnytt.se

Tunaforsnytt

Holms väg 15 A 61630 ÅBY

 
mmd SB MMDmeny Bilagor Bilagor ver E 2014-10-14 FT2925-14

Klas Adsell                                                      Norrköpings kommun

Holms väg 15 A Se 61630 ÅBY                                        Kommundirektören Åsa Byman Falck

                                                                                            Kanslichefen Pär Höglund

klas.adsell@tunaforsnytt.se                                                Stadsjuristen Martine Christensen     

Hemsida http://tunaforsnytt.se/                                          

Tel  073 534 3092                                                              

SKYPE klas.adsell                                                              .

 

ÅBY 2014-11-12

 

 

Det här brevet finns på Internetsidan http://tunaforsnytt.se/14-11-12-brev-t-kommunen.htm

Annars finns en länk högst upp på sidan http://tunaforsnytt.se/mmd.htm Vilket blir lite enklare att hitta.

Skulle någon vilja ha länkarna som en pdf-fil så fixar jag det.

Kopia till Mark och miljödomstolens ärende P 9237-14   Rotel 0601 där jag redan nu avstår att söka prövningstillstånd. Eftersom jag inte kan få en opartisk och korrekt domstolsprövning, så länge som Norrköpings kommun, inte kan lämna ut korrekta allmänna handlingar inom rimlig tid. Om vägran att lämna ut handlingar inte är mer korrekt.

Kopia till Norrköpings Tingsrätt FT 2925-14  R 1 för att visa vilket arbete som måste nedläggas för att få Norrköpings kommun att reagera.

 

GRATTIS Norrköpings kommun att Ni efter 16 år har uppmärksammat att vi förhandlade bort rättegångskostnaderna redan 1998. När det gäller kulverteringen av Torshagsån.

 

Orsaken var naturligtvis att chefsarkitekten Nils Ryman och kommunekologen Kaj Almkvist lämnade direkt falska uppgifter i Vattendomstolarna.

Samt att Chefsjuristen Ulf Riismark, bygglovschefen Bengt Johansson och Bygg och miljöskyddsnämndens (BMN) ordförande Jan-Erik Karlsson(S). Försett BMN med direkt falska uppgifter för att få dem att förneka mina bygglov.

 

1996 förnekades mina bygglov för första gången i nämnden, BMN:s ordförande var Jan-Erik Karlsson(S). Efter 18 år har jag fått en godtagbar handling. Att jag i alla år haft de bygglov som Ni förnekat.  GRATTIS! http://tunaforsnytt.se/Bygglov/Utredning-bygglov-Kvarntorp-1-3-claes-14-11-06.pdf

 

1996 bestämdes att all mina ärenden skulle dras i rättssystemet. Det gäller som jag förstår fortfarande.

 

Efter ca 5-6 år så bekräftade Ni att Jan-Olov Johnson(S) inte diariefört ett enda av de ca 150 brev jag skrivit angående förnekanden av bygglov. Samt förnekanden av att jag fått klarsignal att kulvertera Torshagsån. Att han låtit diarieföra breven. Framförde Jan-Olov Johnson i domstol 2008.

 

Ni har fått många brev med kopia på avtalet där vi kvittat bort domstolskostnaderna redan 1998. Men Ni har ändå vägrat ta bort kostnaderna.

Vid ett tillfälle lämnade Ni över fordran till Kronofogden för utmätning. Men Ni vägrar att tala om vem som låg bakom.

 

Annars har vi noterat att Ni kan tappa 3000 lit/sek i Torshagsån där det ryms 1000 lit/sek. Naturligtvis för att dölja att Ni ökat flödet utan vattendom.

 

Saken:

2014-10-02 i ett brev till Kronofogden så förnekar Ni, att en fordran på ca 160 000:- finns. LÄNK finns på Internetsidan. 

14-10-02-bestridande.jpg   http://tunaforsnytt.se/Mark-och-miljoe/14-10-02-bestridande.jpg

Ni visar upp ett kontoutdrag 25 104:-  14-11-10a-25000.jpg  

http://tunaforsnytt.se/Mark-och-miljoe/14-11-10a-25000.jpg

 

 

2014-11-10 konstaterar jag att en fordran finns på 156741:- kvar på kommunens inkasso. Vilket jag direkt informerar Er om. LÄNK finns på Internetsidan ovan    14-11-10-157000.jpg   http://tunaforsnytt.se/Mark-och-miljoe/14-11-10-157000.jpg

 

 

2014-11-10 Så återtar Ni fordran som inte fanns 2014-10-01. LÄNK  http://tunaforsnytt.se/Brev/Hoegkund-Christensen/14-11-11-brev-fraanMC.pdf

 

Hur kan Ni återta en fordran 2014-11-10, från 1998, som inte fanns 2014-10-01. Det kräver jag ett svar på.

 

Eller har Ni medvetet lämnat direkt falska uppgifter till kronofogden.

 

Kan vi få veta var i detta avtal http://tunaforsnytt.se/Adsell-avtal-300-OK-2009.pdf som det framgår att Klas Adsell och eller Tunaforsnytt inte får granska Norrköpings kommun. Naturligtvis har jag inte heller väckt några åtal mot kommunens politiker och tjänstemän begångna före 2009. Som kommundirektören Åsa Byman Falck inte ville att jag skulle göra. Men det hindrar mig inte att polisanmäla brott begångna efter 2009.

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

Klas Adsell

 

 

UA-33010871-1