Tunaforsnytt

info@tunaforsnytt.se

Telefon: 073 534 30 92

     Tunaforsnytt    

     Mässvägen 35  

 616 31 ÅBY

 
Avtal/beslut

 

                 sophia-jarl-ret.jpg                          adsell.jpg                        Larsstjernkvistrev.jpg

                    Sophia Jarl                                                             Klas Adsell                                               Lars Stjernkvist

Bästa Lars Stjernkvist!   Se Lasses svar längst ner Nytt inlägg per e-post från  kl 17:20 

Du skriver i NT 2018-01-28.

Sophia Jarl fortsätter idag på debattplats i NT  om kommunens organisation och politikers arbetsgivareansvar. Jag tror inte vi kommer längre, men låt mig ändå slå fast; självklart ska polituiker få vara kritiska mot beslut som tjänstemän tagit och över huvudtaget vara kritiska mot allt och alla. Om det är vi helt ense. 

 Däremot är det inte ok att en politiker uttrycker sig kränkande om en tjänsteman. Det har inget med yttrandefrihet att göra, utan det handlar om allmänt hyfs.

========================================================================= 

Men berätta Lars Stjernkvist(S) hur man ska agera när dina kamrater vittnar falskt skriver falska intyg (utredningar). När man anlitar våra stadsjurister, för att ändra på verkligheten eller påverkar auktoriserade värderingsmän.

Där man konstaterar att Torshagsån har begränsningar på 1000 lit/sek

Men konstaterar med falska underlag att Torshagsån klarar 6000 lit/sek.

Där man får en enig nämnd 1996 att förneka mina bygglov, med falska underlag.

Söker statliga bidrag, på 30 miljoner på falska underlag.

Anordnar HEMLIGA MÖTEN där man inte vågar öppet berätta vad man beslutat. Inte heller lösa ut rekommenderade brev.

Efter 20 år erkänner att man lämnat direkt falska uppgifter Där man fällt mig i olika domstolar.

Så här skrämmer vi våra tjänstemän till tystnad.

Så här tystar vi våra tjänstemän.

 

Länkar:

http://tunaforsnytt.se

http://tunaforsnytt.se/Val.htm Här kommer vi att skiva hur du ska plocka bort de politiker som inte håller måttet. Eller hur du ska kryssa de som är kompetenta och so du tycker bör få en mer framskjutande roll.

 

Bästa Lars Stjernkvist:

Visst är du en mycket proffsig politiker, men du saknar förmågan att plocka bort de som inte håller måttet i ditt parti men även bland tjänstemännen.

 

Jag menar här har du en kommundirektör Martin Andreae och en kanslichef Pär Höglund som anklagar mig som man kan förstå. Att anklaga oskyldiga för att ha begått allvarliga brott, men de kan inte ange vem som jag felaktigt pekat ut.

Samma sak med Jan-Olov Johnson(S).

Tycker du att en partikamrat till dig ska söka statliga bidrag på falska underlag. (Har Ni inte dementerat under ca 20 år.) (på 30 miljoner.) Vad sänder det för signaler till den organiserade brottsligheten.

 

Ett tips Lars:

Antingen lyfter du ut den korumperande delen av kommunen eller också ställer du din plats till förfogande.

 

Jag är beredd att ta en plats på KUMLA, där maten kostar betydligt mer än på HEMMET.

Efter att ha jobbat mer än 80 timmar i veckan under ett helt liv. (Som jag har trivts med)

Där jag satt undan en massa pengar till pensionen. Men som socialdemokraterna lurade av mig (ca 23 miljoner) genom att låta tjänstemän vittna falskt även i olika domstolar. Som Du inte vill ersätta trots att det finns försäkringar för detta.

Tunaforsnytt kommer att fortsätta att visa vilka tjänstmän och politiker som inte klarar att följa gällande lagar och regler.

Ibland kan de vara så olämpliga så att de av personsocial karaktär och personliga förhållanden bedöms som sekretess-värd information. Då ska de överhuvudtaget inte arbeta med myndighetsutövning. Om vi utreder för 50.000 kronor och sedan sekretessbelägger utredningen.

I dag har jag inte råd att köpa presenter till barnbarn och barnbarnsbarn.

Men de förstår säkert när jag berättar varför! Jag vet vad de inte kommer att rösta på!

Vad är socialdemokrtarenas syfte med att låta olika tjänstemän/politiker

ta beslut, på falska uppgifter. Det råder väl ingen tvivel om vem som ligger bakom??

Vad gör du Lars Stjernkvist? Inget vad vi förstår!!!

 

TUNAFORSNYTT

 

KLAS ADSELL

Lasses svar:

Hej,

Tack för ditt mejl. Nja, jag klarar nog inte att reda ut allt, från frågan om militära insatser till kommunens arbetsgivarepolitik. Men när det gäller det sistnämnda har jag det yttersta ansvaret, och som jag sagt tidigare ska vi ha högt i tak och bejaka kritiska synpunkter. I det här fallet har ingen vad jag förestår ifrågasatt om M-politikern uttryckte sig kränkande eller inte, utan debatten handlar om huruvida politiker har ett särskilt ansvar enligt arbetsmiljölagen. Och vad jag begriper är lagen mycket tydlig, det har vi.

Vänliga hälsningar

Lasse 

Skickat från min iPhone

Mitt svar

Låt mig bara säga som avslut just nu. Gällde FACEBOOK.

Det är din skyldighet att se till att dina partikamrater inte är med och döljer fakta. Vilket Ni gjorde under mer än 20 år. 1994-2017.
Jan-Olov Johnson(S), Martin Andreae och Pär Höglund anklagar mig fortfarande.I övrigt se http://tunaforsnytt.se


Nytt brev till Lars Stjernkvist ca 17:20

Nu har vi en tjänsteman som skrivit ett brev och som kommenterats av en politiker. Som Du menar har uttryckt sig kränkande.

Hur ser du på att Jan-Olov Johnson anklagar mig för brott mot Vattenlagen, och förtal när han  vet att jag fått klarsignal att kulvertera Torshagsån och att han sökt statliga bidrag på falska uppgifter. Samt att hans påståenden i rätten, inte stämmer med kommunens uppgifter.


När jag klart anger hur kommunens tjänstemän uppträder. Ska då vår kommundirektör och kanslichef insinuera att jag anklagar tjänstemän felaktigt. De och Jan-Olov Johnson borde ju också tänka sig för vad de säger och skriver. Borde Du inte granska dem också eller är det bara oppositionen du granskar.

http://tunaforsnytt.se/Johnsonfoerhoer-2.htm

Begäran av kopia på handläggarens brev till idrottsföreningen och politikerns ohyffsade brev.(Enligt dig)

Att blåsa staten på 14 miljoner brukar resultera i 4 års fängelse. Mig blåste Ni på 23 miljoner.

KLAS ADSELL