Tunaforsnytt

info@tunaforsnytt.se

Telefon: 073 534 30 92

     Tunaforsnytt    

     Mässvägen 35  

 616 31 ÅBY

 
Brev 11-08-08 innehållsförteckning A 11-08-08 brev till KS jpg/pdf 11-08-23-stjernkvist 11-08-23-tekniska-kontoret.htm info Lindahl komledning Andersson Byman Christensen Höglund 12-07-02 06-04-10 Brev till Höglund 12-07-11 Brev till DE FYRA 11-09-22 a Brev till Martine Christensen 13-09-22 brev till Höglund Möte mellan Reidar Svedal och Lars Stjernkvist 14-04-16 Brev till Tekniska nämndens ordförande DE TRE Johnson Rek brev vykort till hemliga möten 17-01-30 Protokoll Försäkringar

Innehållsförteckning Brev

Norrköping har ambitionen att bli en av  landets 20 bästa kommuner. 

Vår uppfattningen  är att det stöds av kommunalråden från S och L. Samt även oppositionsrådet från M. Med all säkerhet även av flera partier.

Vårt problem är att vi här måste ta hänsym till tidigare kommunalråd och framförallt olika ordföranden för Bygg och miljöskyddsnämnden. Jan-Erik Karlsson och Jan-Olov Öster som helt frankt kunde förneka gällande bygglov. I regel gick det till på så sätt att bygglovscheferna kontaktade juridik och säkerhet för att förse nämnderna med direkt falskt eller "preparerat" material.

ejefutredbygglovBengt Kaj Almqvist ber stadsjuristen Martine Christensen att reda ut vad han lämnade för materiaL till pressen.

01-06-13 Försäkringsbolaget Zurich

04-10-13 Brev ang datainspektionen Maud Ohlen ......

04-10-13 Utslag JO

06-04-24 Brev till Moderna försäkringar. ( modernax )07-02-23 Martine Christensen

07-05-31Martine Christensen vägrar att svara.

11-08-02 Brev från stadsjuristen Martine Christensen och kanslichefen Pär Höglund.

11-08-08 Svar på brev från 11-08-02 från mig Klas Adsell

11-08-08 Brev till kommunalråden och oppositionsråden.

11-01-03 Brev från Siv Lejefor svar på frågor

11-10-25 Brev till Eva Lindahl

Brev till Moderna försäkringar

Brev löses inte ut

F.d. stadsjuristen Siv Lejefors och f.d. bygglovchefen Bengt Johanssons utredning om att bygglov saknas.

11-08-11 Brev till Håkan Juholt

11-09-22a Brev till Martine christensson angående Moderna försäkringar mm.

11-09-22 Brev till Tekniska kontoret

11-06-   Brev från T K sekreterare

CD-skivor som diarieförts

Pressmedelande där Almqvist för fram rena partsinlagor, anger att den strider mot planen mm. Trotts att det inte övernstämmer med fastihhetsdirektörens uppgifter och tidigare KS-ordförandens uppfattning att planen inte var aktuell.

Vad blev resutatet

Har bygglov och planen oiintressant.

Har bygglov enligt kommunekolog

Sveriges radio får information från Olov Rydberg att bygglov finns 95-06-09

Stadsjuristen martine Christensen försöker hjälpa Kaj Almqvist.

Granskningsnämndens dom >>>>

 11-08-23 Brev till Lars Stjernqvist och Päivi Johansson

2011-10-25 Brev till Eva Lindahl

Miljöknuttarnas uttalanden innan dom.   

10-11-15 Brev från Matine Christensen till BMN med begäran att inte lämna ut handlingar.

Innehållsförteckning A

Information till Almqvist och Ryman

11-09-24 Brev till kommunstyrelsen med begäran om svar på frågor.

11-09-24 Brev till Martine Christensen

JPG

2012-03-10 Brev till Eva Andersson , Åsa Byman Falck angående "varför eniga nämnder förnekar bygglov"

13-12-06 Debatt Stjernqvist och Svedahl

2014-04-16 Brev till Tekniska nämndens ordförande....

2016-04-24 brev till deltagarna i kommunens hemliga möten

17-01-19 Brev till Naturskyddföreningen om skötseln av Torshagsån

17-01-30 Brev till Jan-Olov Johnson, Eva Lindahl, Siv Lejefors, Björn Lunnerdahl

Innehållsförteckning A