Tunaforsnytt

info@tunaforsnytt.se

Telefon: 073 534 30 92

     Tunaforsnytt    

     Mässvägen 35  

 616 31 ÅBY

 

Rev 2018-12-14 kl 12:00

Fifflande socialdemokratiska politiker??

Den här sidan kommer att finnas här tills man betalat. De förluster jag gjort under Jan-Olov Johnsons(S) och Lars Stjerkvists(S) ledarskap.

Innehåll

Anklagelser

Kommunen erkänner efter 24 år att man lämnat falska uppgifter till kommunstyrelsen i domstolar, i pressmeddelanden till andra myndigheter.

Förkortningar

Medlingssamtal

Falska uppgifter till media

Repressalier

          Parkeringstillstånd

          Ärenden

          Återuppbyggnad

          Offentliga kopior

Hot

 

Förkortningar:

Adsell Klas (KA) Ingenjör pensionär.

Andreae Martin (MA) kommundirektör

Höglund Pär Höglund (PH) kommunstyrelsens kanslichef

Johnson Jan-Olov (JOJ)  f.d kommunalråd.

Lejefors Siv (SL)

Norrköpings kommun  (NK)

Rydberg Olov (OR) f.d. Bygglovhandläggare

 

Öster Jan-Olov (JOÖ) f.d. ordförande Bygg och miljöskyddsnämnden. (BMN)

 

Anklagelser:

Jan-Olov Johnson(S), kommundirektören Martin Andreae och kommunstyrelsens kanslichef Pär Höglund anklagar mig för att kränka människor och anklaga människor felaktigt att ha begått grova brott. Men de vill inte berätta vem de menar.

 

Jag har noga informerat om turerna mellan mig och Norrköpings socialdemokrater. Speciellt under f.d. kommunalrådets Jan-Olov Johnsons(S) aktiva tid 1994-2001. Men även tiden fram till idag.

Som NI vet så har jag blivit informerad vid besök hos kommunstyrelsen, att inte bara säga att kommunen skriver falska intyg mm. Utan man vill även se att det faktiskt är så, och som jag förstårtt det att ävenj veta vilka som ligger bakom detta

För mig har det varit klart att den innersta kretsen, av socialdemokrater känt till fakta under alla år.  Men att delar av socialdemokraterna, bl.a. många i ÅBY har blivit förda bakom ljuset.

Jag kommer av den anledningen offentliggöra fullständigt klart:

·        1992 kulverterade jag 52 meter av Torshagsån efter att ha konsulterat Vattendomstolen , och sedan fått klarsignal från bygglovhandläggaren Olov Rydberg och bygglovschefen Bengt Johansson.

·        Miljökoordinatorn Eva Lindahl blev arg och ansåg att Olov Rydberg inte skötte sitt jobb. (Vilket senare är konstaterat, att han gjorde.)

·        Att jag inte sökte vattendom berodde på bestämmelserna. ”att om det inte stred mot enskilda och allmänna intressen så var det OK att kulvertera utan att söka vattendom.

·        Jag blev ombedd av Länsstyrelsen att söka Vattendom. Vilket jag tyckte att jag kunde göra.

·        Kommunens representanter i Vattendomstolen var Chefsjuristen Ulf Riismark, Chefsarkitekten Nils Ryman och kommunekologen Kay Almqvist.

·        Vattendomstolen som visste mycket väl om turerna innan jag kulverterade Torshagsån och  gav mig i efterhand Vattendom på att jag följt gällande lagar och regler.

·        Hur tidigare juridik och säkerhet varit behjälpliga att få fram direkt falska uppgifter.

·        I dag har den uppgiften övertagits av ditt eget kansli kommunstyrelsens kansli. (KSk).

·        Hur och vem man lämnade falska uppgifter i Vattenöverdomstolen.

·        Hur och vem som lämnade falska uppgifter till Länsstyrelsen

·        Hur och bl.a. var kommunens tjänstemän vittnat falskt, även under ed.

·        Hur ett f.d. kommunalråd lämnat direkt falska uppgifter i olika domstolar, men även till olika partikamrater.

·        Hur kommundirektören Martin Andreae och KSk chef Pär Höglund anklagar mig för att felaktigt anklaga kommunens funktionärer att ha begått brott.

·        Hur chefstjänstemän och socialdemokratiska politiker inte ens löser ut rekommenderade brev.

·        Hur f.d. kommunalrådet Jan-Olov Johnson(S) anklagar mig för detsamma men även för att vara lögnaktig.

·        Hur bl.a. kontorschefen BMN Anna Amrén under ed intygat att kopior på  offentliga handlingar lämnas ut inom 24 timmar.

·        Listan kommer även att visa vad jag anser som urkundsförfalskning (Bygglovshandläggare har suddat ut med Tip.ex "bygglov erfordras ej".)

·        Det kommer också att visa på repressalier.

·        Samt hur socialdemokraterna vunnit olika mål hos JO, Länsstyrelsen, Norrköpings Tingsrätt, Vattendomstolen, Vattenöverdomstolen, miljödomstolen, kammarrätten m.fl domstolar. Genom att lämna falska uppgifter.

Så här skrev Lars Stjernkvist på facebook 11 dec 2018

Jag tillhör dem som har stor respekt för alla politiker. Min erfarenhet säger att de vägleds av en uppriktig vilja att göra gott för sin kommun, region eller sitt land. De resonerar i regel rationellt.

 

VISA ATT DU VERKLIGEN MENAR VAD DU SKRIVER

Ska vi bli en av de 20 främsta kommunerna i landet, så måste även socialdemokrater göra upp med sitt förflutna, och se till att de som drabbas av vad jag kallar för deras organiserade brottslighet. Speciellt när man döms för att kommunen under socialdemokratisk ledning lämnar falska uppgifter i domstolar, till KS och till andra myndigheter. 

 

Jag har förlorat mer än 20 miljoner på grund av dina socialdemokratiska kamraters agerande. Ni har fått det specificerat och är försäkrade. Ändå förnekar Ni fakta till Ert försäkringsbolag.

 

I 24 år (1994 – 2016) så förnekade Norrköping kommuns socialdemokrater min bygglov. Man förnekade även att man gett klarsignal till att jag fick kulvertera 52 meter av Torshagsån. Politiskt ansvarig för Bygg och miljökontoret var f.d. kommunalråd var Jan-Olov Johnson(S) (94-01)  med ordförande för Bygg och Miljöskyddsnämnden (BMN) bl.a. Jan-Erik Karlsson(S) och Jan-Olov Öster(S). Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (LS) (led KF sedan 1994, KS ordf sedan 2010) tung socialdemokrat och ledande inom den politiska kvartetten). Anser utåt att misstänkta brott ska anmälas, men gör inget aktivt för att gamla oegentligheter ska kunna avslutas.

Under samma tid så har man vid avtalsskrivande och i domstolar nästa alltid försökt att få med att jag inte får polisanmäla och begära ersättning. Man har även framfört från olika kommundirektörer att man inte vill förlikas. Detta har framförts av kommunens jurister.

JO

Kommunen har varit inblandad i mer än 400 JO-anmälningar sedan S kom till makten 1994.  Alla har naturligtvis inte gått NK emot. Många ärenden har vunnits på grund av falska eller missvisande

Falska Uppgifter till media.

Repressalier:

Parkeringstillstånd

          Ärenden

          Återuppbyggnad

          Offentliga kopior

Hot

Medlingssamtal

Vid medlingssamtalen deltog från NK

Siv Lejefors stadsjurist senare koncernjurist

Ulf Arumskog

Martine Christensen stadsjurist

Claes Elgström chef för bygg och miljöskyddskontoret

Klas Adsell och även vid olika tillfällen men auktoriserade revisor, en fastighetsmäklare, samt medarbetare som förklarade att mina uppgifter även då var korrekta.

En lagman från Norrköpings Tingsrätt som ledde medlingsarbetet.

 

 

 

Falska uppgifter till media

Pressmeddelande

Att politiker gett klarsignal till kulverteringen av Torshagsån 1992.

Klarsignal till kulverteringen av Torshagsån gav bygglovhandläggaren Olov Rydberg och bygglovchefen Bengt Johansson. Vilket konstaterades, att det var korrekt vid medlingsförhandlingar 2005-2006.

Kommunen/socialdemokraterna erkänner efter 24 år.  

Att bygglovkontoret gett oklara besked Länk I mitten av reportaget står – ”Vi menar att vi lämnat besked till Klas om att han hade bygglov, men vi har inte varit tillräckligt tydliga, säger hon”.

Klas kommentar: Jag har bett Pär Höglund om kopia på de dokument/bygglov som är oklara, och fått svaret igen att Du måste precisera dig. Men det är ju kommunstyrelsens kansli som uttalat detta.