Tunaforsnytt

Kontakt

Telefon: int +46 (0)73 534 30 92

E-post: info@tunaforsnytt.se

Tunaforsnytt

Holms väg 15 A 61630 ÅBY

 
14-07-11 fråga underlag återuppförande 14-07-12 ranking 14-07-30 bygglov sammanställning Amren 14-08-21 vidarebefordra JEK JOJ 14-12-08 brev t bygglovkontoret 16-02-29 Ber om hjälp reserv Bygglov utredning 2005-06 Bygglov finns 2013 Bygginnehåll Förnekande av bygglov Utredning 16-06-21 Utredning 1-3 Bygglovb

Kan en tung socialdemokrat förneka ett tidigare givet bygglov?

Hur Norrköpings kommun gör en utredning om bygglov under Jan-Olov Johnsons(S) tid som ansvarigt kommunalråd 1994-2002 och Jan-Erik Karlssons (S) tid som ordförande. För det som i dag heter Bygg och miljöskyddsnämnden. BMN.

 Hur vår s-politiska ledning ville förneka olika bygglov mm. efter valet 1994.

                                                   johnson.png  Jan-Olov-Oester.jpg  Jan-Erik-Karlsson.png

 

Från vänster Jan-Olov Johnson(S) målare ombudsman, kommnalråd med ansvar för bygglov och miljöfrågor 1994-2001. Överklagade en helt korrekt Vattendom 1994, och startade då en penningkarusell i 50 miljoner-klassen. Sanktionerat i dom

T 621-16 vid Norrköpings Tingsrätt. Finns även på Norrköpings kommun, kommunstyrelsens kansi, som dessutom gärna vill ha precisering med datum mm. Men prata med en registrator så brukar et fixa sig.

I mitten Jan-Olov Öster(S) f.d. fångvaktare, ordförande för bygg och miljöskyddsnämnden (BMN). En av dem som felaktigt förnekade mina bgglov. Belönad med en ny plats i BMN.

Jan-Erik Karlsson (S), snickare ombudsman. Startade så att även nämnden (BMN) förnekade mina bygglov 1996. Kontaktade

 säkerhetspolisen när jag polisanmälde han kompissar för mened (osann partsinlaga). Resultat Brott kan ej styrkas.

Jag har blivit dömd:

  • För att ha kulverterat Torshagsån.1992. Trots att kommunens företrädare Ulf Riismark, Nils Ryman och Kaj Almkvist var väl informerade om fakta, så förnekade De att jag hade erforderliga bygglov och att jag fått klarsignal att kulvertera..  Att jag fått klarsignal att kulvertera framgår av dom T 621-16.
  • För att ha förtalat Jan-Olov Johnson. Där någon har anklagat honom för att vara bl.a. klandervärd.Vad Johnson anklagade mig för finns att läsa bl.a. här.  Vill man sedan veta vad som finns diariefört av detta på kommunen så kontaktar man deras stadsjurister och kanslichefen Pär Höglund. De tycker i regel att det mesta är otydligt så att de slipper svara. Då får du ta hjälp av åklagrkammaren, som lägger ner åtalet i brist på bevis. Då går vi vidare till överåklagren i Malmö som håller förhör med Martina Christensen och Pär Höglund.

Där framgår:

  • Att de brev som Jan-Olov Johnson(S) (JOJ) säger sig ha låtit juridik och säkerhet diarieföra. De kan inte kommunen hitta.
  • Jag har alltså blivit dömd för att ha skrivit brev som inte finns.
  • Dessutom har Jan-Olov Johnson(S)(JOJ) sökt bidrag på 30 miljoner på falska uppgifter enligt NT och Regeringskansliet.Detta har inte JOJ eller någon annan dementerat på nästan 20 år.
Rullstolsmannen som fick 4 års fängelse för att ha lurat till sig 13,5 miljoner.

Redan i mitten av 90-talet bestämdes att alla mina ärenden skulle dras i rättsväsendet. Om vi nu har ett fungerande sådant.

Det bestämde JOJ allt enligt bygglovskontoret och BMN:s ordförande Jan-Erik Karlsson (S)(JEK)

Samma uppfattning har dessutom kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist

Hur man enkelt förnekar byggnadslov, som en liten del av det socialdemokratiska maskineriet. Utan att den vanliga socialdemokraten förstår vad som pågår.

Börja med:

Först brukar man ha några HEMLIGA MÖTEN, där man lägger upp. Vad man vill uppnå . Samt hur våra socialdemokrater anser att man ska besluta. Även om deltagarna läcker som soll, om vad som beslutats, så vill man inte lösa ut rekommenderade brev.

Vad som bestämdes brukade vara vad som framgår här. HEMLIGA MÖTEN

Kallelse:

Så här brukar själva kallelsen se ut. 01-01-29-Moete-ang-Adsell_141728-(1)

Kommunens vittnen företrädare i Vattendomstolarna:

Norrköpings kommuns företrädare i Vattenddomstolarna var chefsjuristen Ulf Riismark, chefsarkitekten Nils Ryman och kommunekologen Kay Almkvist.

Ansvarig för att överklaga den korrekta domen från Vattendomstolen var:

Jan-Olov Johnson(S)

Kommunens företrädare var väl informerade om fakta,

som senare förnekades i Vattendomstolarna . Bl.a. från ett möte på Rådhuset 94-06-22.

Miljökoordnatorn Eva Lindahl blev vansinnig när bygglovkontoret, på ett korrekt sätt gav klarsignal till kulverteringen av Torshagsån.

Ändå förnekades detta i Vattendomstolarna, av dem som hon hade de största förtroende för.

Hur gjorde man då:

Först ville man ju att nämnden skulle ta ett beslut där man förnekade tidigare bygglov.

Nämnden bestod av följande ledamöter. Vad jag vet var endast Jan-Erik Karlsson(S) informerad om att undrlagen var falska.

Minst 4 av deltagarna är i dag 18-01-25, avlidna. Flera lämnade oss, och trodde att jag hade saknat mina bygglov. Vilket i dag är kontaterat i en lagakraftvunnen domT 621-16*, att jag haft bl.a. byggloven i alla år. * Finns kopia hos kommunen.

Av beslutet framgår:

1:sta stycket:

Ritningen situationsplan anger på mark väster om försäljningsbyggnaden. "Uppställningsplats husvaganar"*

* Min anmärkning: Det är en stor skillnad mellan parkeringsplatser och uppställning av husvagnar, för försäljning eller vinterförvaring. Bilar, husvagnar, båtar till försäljning, måste ställas upp på områden som klassas "UPPLAG". Där du dessutom har rätt att ställa upp containrar.

2:dra stycket:

Jag ler när jag läser vad chefsjuristen Ulf Riismark skriver:

På situationsplan uppställingsplats för husvagnar omfattas inte av av byggnadslov 1984-01-10 § 30. I byggnadslovet har inte medgetts dispens (Tänk om han kunnat läsa innantill)

UA-33010871-1