Tunaforsnytt

Kontakt

Telefon: int +46 (0)73 534 30 92

E-post: info@tunaforsnytt.se

Tunaforsnytt

Holms väg 15 A 61630 ÅBY

 

Ny första sida 2017-07-03, där vi kommer att i klartext redovisa vilka som varit med och fört merparten av de socialdemokratiska politikerna bakom ljuset. Jag skriver detta med hänsyn, till andra socialdemokrater som har helt andra värderingar!!! Än de som styrt i mina ärenden sedan 1994.

Efter 22 år har Norrköpings kommun erkännt att jag haft de bygglov man började att förneka 1994. Samt att jag fick klarsignal att kulvertera Torshagsån. Det är synd om dem som lämnat falska uppgifter, så jag får inte säga vilka NI är. Men andra juridiska personer får, så de får börja att skriva om detta fortsättningsvis.  Länk Facebook www.facebook.com/klas.adsell

Länk till NT http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/kommunen-erkanner-efter-20-ar-om4429074.aspx .

.
Raadhuseta--3.jpg

Här har Du kallelsen till ett av de hemliga mötena, där man la upp riktlinjerna hur Klas Adsell skulle elimineras. Även om man skrev hur vi går vidare med Adsell

Två socialdemokrater f.d. ombudsmän för Byggnads och 7 tjänstemän la upp startegin om hur Klas Adsell skulle oskadliggöras. Det har kostat skattebetalarna ca 50 miljoner och Klas Adsell mer än 20 miljoner.

Jan-Olov Johnson(S), kommuindirektören Martin Andreae kommunstyrelsens kanslichef Pär Höglund ojar sig och menar att Tunaforsnytt kränker politiker och socialdemokratiska tjänstemänoch anklagar dem för att ha begått allvarliga brott.

Men Tunaforsnytt redovisar enbart hur man agerat. Det vore väl märkligt om man anser att det begåtts grova brott och ingen gör något.

Men av vilken anledning kallar man in kommunens stadsjurister för att få hjälp att förneka tidigare beviljade bygglov.

Socialdemokratena har sedan 1994 styrt Norrköping, i dag med den så kallade kvartetten.

Trots att vi vet vem som startade den här byken och vilka som var med på de hemliga mötena, så klarar inte kommunens starke man Lars Stjernqvist (S) att lösa detta.

Tidigare hemsidan

BMN

BMN-1

Trots att vi vet vem som sökte 30 miljoner i statliga bidrag på falska uppgifter enligt NT och regeringskansliet. Så kan inte kommundirektören Martin Andreae och kanslichefen Pär Högkund berätta var de falska siffrorna kommer ifrån.

http://tunaforsnytt.se/Domar-3.htm  .

Bygglov

Nämnder

Detaljplan djurparken

MMD


UA-33010871-1