Tunaforsnytt

Kontakt

Telefon: int +46 (0)73 534 30 92

E-post: info@tunaforsnytt.se

Tunaforsnytt

Holms väg 15 A 61630 ÅBY

 
Innehåll 18-02-01 18-06-27 Innehåll2

INNEHÅLL.

                                          S-logga.-NEJ-50-6.jpg

17-09-14-(15)a-konv-HoeglundRev 2018-09-06.

(S) och Pär Höglund anser att jag kränker tjänstemän, när jag offentliggör hur kommunens funktionärer vittnar falskt och förser nämnder, media, kommunstyrelsen m.fl. med fejkade innehåll. Ofta med direkt falska inslag. Men jag fällde media, som fått falska uppgifter från en kommunekolog. Domen i Granskningsnämnden

Här kommer jag att skriva innehållsförteckningen. Hur Jan-Olov Johnson(S) och Pär Höglund förnekar att kommunens tjänstemän och politiker vittnatt falskt mm. Det är märklig för de har ju inte deltagit när andra vittnat. Fråga Jan-Olov Johnson om han var saningsenlig i vårt ärende i Tingsrätten. Det återkommer jag till.


I en tid när de flesta mobiliserar sig mot våld och ondska. Så borde myndigheten Norrköpings kommun, föregå som ett gott exempel, och sluta skydda dem som är beredda att vittna falskt i olika rättegångar. Eller lämna direkt falska underlag till nämnder, kommunstyrelsen, funktionärskollegor m.fl. Det har kommunens tjänstemän även gjort under ed

Norrköpings kommun vet mycket väl vem som började att förneka mina bygglov mm. Men varken Åsa Byman Falck eller Pär Höglund, gör något för att rätta till detta. Utan Pär Höglund och tidigare Martine Christensen "uppmanar" funktionärer direkt eller indirekt att inte svaraSpeciellt när det talar för min sak.

Hemliga möten 1996 och 2001.

Deltagare:

         Jan-Olov Johnson(S)          Jan-Erik Karlsson(S)                   Eva Lindahl                  Kaj Almqvist
           Bengt Johansson                Nils Ryman        Olof Rydberg                         Björn Johansson

Sammankallande:

Bildresultat för tunaforsnytt lejefors pic
                                                                                               Siv Lejefors

Jag fick bygglov på fastigheten Kvarntorp 1:3

1968 Jag fick bygglov för mekanisk verkstad, bilförsäljning och bilservice. Eftersom den plan som fanns på halva fastigheten ansågs obsolet (inte aktuell)  redan 1966. Uppställning av bilar och husvagnar för försäljning, är vad man kallar för UPPLAG. Kommunens tjänstemän dribblar därför med begreppet bygglov för parkeringsplatser som inte behövdes före 1987.

1988 Tidigare Kommunstyrelsens ordförande Enar Wahlund (S). Hade träffat en blomma som hade sin uteplats i princip på min mark... De ville nu förbjuda min expandering för husvagnsförsäljning. Bygglovchefen Bengt Johansson besökte oss och konstaterade att vi hade bygglov även för husvagnsrörelsen. Med andra ord bygglov för UPPLAG.

1990 Begär jag att vi ska lägga en ny detaljplan på bl.a. fastigheten Kvarntorp 1:3 och 1:46. Senare under ed så förnekar Nils Ryman att jag försökt att lägga plan på området. Eftersom Ryman minimerade vad som fick byggas till mindre än vad jag hade rätt till så hoppade jag av. Jag skyllde på pengabrist vilket inte var så klokt.Trodde i min enfald att han skulle tänka om.

För att skydda dem som vittnat falskt i Vattendomstolarna så lät man en miljöinspektören Per Larsson uttala sig varför det blev en ny plan

1994-09-29 Socialdemokraterna i ÅBY blev lovade av Jan-Olov Johnson att man skulle göra något utöver det vanliga för att lösa problemet med kulverteringen abv Torshagsån. Resutat man bjöd 12 % av taxeringsvärdet.

95-06-09 Olof Rydberg bekräftar bygglov på fastigheten Kvarntorp 1:3, för Sveriges radio. Samma bygglov som Kaj Almkvist och Nils Ryman förnekat något år innan i Vattendomstolarna.

Att man skulle förneka mina bygglov bestämdes enligt uppgift från flera deltagare vid ett hemligt möte 1996.

1996 Chefsjuristen Ulf Riismark och bygglovschefen Bengt Johansson utelämnade material för att få Bygg och miljöskyddsnämnden (BMN) att förneka mina bygglov i närmare 20 år. Ulf Riismark deltog i Vattendomstolarna när kommunen förnekade i princip alla bygglov.

1996 Protokoll från möte 96-02 Där jag ställer chefsarkitekten Nils Ryman mot väggen på grund av att  han 

lämnat direkt falska uppgifter i Vattendomstolarna. Slutade med att bygglovchefen Bengt Johansson bad chefsjuristen Ulf Riismark att hjälpa till för att förneka mina bygglov.

Man menade bl.a. att inlagor till bygglovansökan, hörde till ett bygglov som bevilajdes långt senare. Med 

andra ord ritningarna var inte ritade vid det tillfället som Ulf Riismark angav för nämnden

 

Jan-Erik Karlsson(S) får sedan en enig nämnd att förneka mina bygglov. Jag tror inte en sekund att nämnden var informerad,

Jag kan peka på att flera Moderater och Centerpartister inte var informerade om att man manipulerat förutsättningarna för att få nämnden att förneka det man tidigare beslutat om.

1998 Vi ingick ett avtal om markbyte efter det att kommunalrådet Jan-Olov Johnson(S) och BMN:s ordförande Jan-Erik Karlsson(S) kommit underfund om att jag fått klarsignal att kulvertera från kommunen. Det tog 16 år tills Åsa Byman Falck, Martine Christensen och Pär Höglund att plocka bort en fordran som vi kvittat samtidigt. .Redan 1966 hade planen ansetts obsolet av kommunstyrelsens ordförande Enar Wahlund. I annat fall hade man inte fått lämna alla bygloven från 1968 och framåt. Jag fick alltså bygglov för mekanisk verksatad och bilservice och bilförsäljning.

1998-02-16  Norrköpings kommun ansöker om bidrag på 30 miljoner på falska uppgifter

1999-11-11 Jag skriver till bygglovchefen Bengt Johansson och visar hur man fejkat i utredningarna. För att få eniga nämnder att förneka byggloven. Han vidarebefordrar breven till Jan-Erik Karlsson(S) och Jan-Olov Johnson(S). HOPPSAN. Varför då!  Johnson har ju förnekat att han har med bygglovfrågor att göra. Av vilken orsak ska politiker av göra vad mina bygglov gäller för.

Här skriver bygglovchefen Bengt Johansson till dåvarande chefsjuristen Ulf Riismark, och ber om hjälp att förneka mina bygglov. Eller kan man tolka hans brev på annat sätt.

Här skriver bygglovchefen Bengt Johansson. till stadsjuristen Susanne  för att få hjälp att förneka mina bygglov.

DE bygglov som Bengt Johansson, Ulf Riismark, Jan-Erik Karlsson(S), Nirmala Kahrimanovic, Nils Ryman, Kaj Almqvist, Jan-Olov Öster förnekat.

De byggloven som de förnekat, har jag haft hela tiden enligt, stadsjuristerna Martine Christensen, Siv Lejefors, Ulf Arumskog, Claes Elgström.

Jan-Olov Öster och Nirmala Kahrimanovic skulle naturligtvis inte vara sämre utan förnekade bygglov för UPPLAG.

2005-2006 Siv Lejefors, Martin Christensen, Ulf Arumskog och Claes Elgström bekräftar att byggloven för UPPLAG funnits sedan 1968

Martine Christensen bekräftar bygglov men förnekar att jag fått klarsignal att kulvertera Torshagsån. Trotts att vi vbar överns om detta ????

Martine Christensen och Pär Höglund vägrade att ta bort en kvittad fordran på 157.000 kronor i 16 år.

Hur Jan-Erik Karlsson och chefsjuristen Ulf Riismark och Bygglovchefen Bengt Jojansson fick en enig nämnd att förneka bygglov som de tidigare lämnat.

15-11-20 BMN får ett tilrättalagt material för att inte avslå en återuppbyggnad av tung industri i ÅBY centrum

15-11-28 Hur ska man kunna få svar från kommunens tjänstemän och politiker när de inte löser ut rekomenderade brev..

15-11-30 Hittar material som visar att f.d. BMN:s ordförande Jan-Erik Karlsson och Bygglovschefen Bengt Johansson. Ber chefsjuristen Ulf Riismark och stadsjuristen Susanne Christensen om hjälp att förneka mina bygglov

Skickat SMS

15-12-12

Sidan http://tunaforsnytt.se/Innehaall-4.htm har uppdaterats. Ingen av deltagarna från hemliga mötena -96,och -01 har svarat på brev. Två har löst ut rekommenderat brev. Falska uppgifter i Vattendomstolarna och till BMN 1996. Ledde till att BMN förnekade mina bygglov i 20 år. Jag vet vem som låg bakom. Kommer upp i Tingsrätten. GOD JUL!! I dag vet vi att Olof Rydberg lämnade korrekta uppgifter 1994 om Torshagsån

2016-01-20  Göta hovrätt vill inte ge prövningstillstånd Trotts att kommunens vittnen förnekat fakta under ed. Så nu kör vi vidare till HD och Europadomstolen. LÄNK

2016-01-26    Tunaforsnytt begär ut offentliga handlingar för att styrka att man inte lämnat riktiga uppgifter under ED.  Han svarar till Klas Adsell. Men han vägrar som vi uppfattar det att lämna ut de begärda handlingarna.     LÄNK

2016-01-26  Jag kräver återigen att få kopior på de som begärt ut kopior på

Kopior på protokollet som visar vilka som blev förda bakom ljuset, för att förneka mina bygglov 1996.

Kopia på det leveransbevis som ska visa att de fyra domar som förnekats ha funnits på kommunen.. Levererades från bygglovkontoret till statsarkivet 2015-04-10.

2016-01-27 Här kommer en länk på vår begäran on kopior igen.

2016-02-04 En sammanställning av händelseförloppet.

2016-02-08  En förfrågan om vad en tjänsteman i myndighetsutövning får göra

2016-02-29 Kan detta vara hur bygglovkontoret ber sina jurister om hjälp för att dölja sanningen?? Jag anser att man

2016-03-04  Begäran om kopia på offentlig handling, förklarar hur man ska göra.

Vägran att ta bort en kvittad fordran på 157.000:- Martine Christensen och Pär Höglund.

Sedan Pär Höglunds bort förklaring

16-03-16 Jag har fått nya uppgifter om att kommunen fick statbidrag på falska uppgifter. Bedöm själv!

16-03-16  Vilka fick e-post i ärendet?

16-03-16 Vilka fick snigelpost ?

16-03-16 Nu avvisar Pär Höglund ett krav från mig. Ibland lallar han om att han inte har befogenhet att ta bort kvittade fordringar, som ingår i vattentäta avtal.. En märklig kanslichef! Nu har han befogenhet att avvisa ett nytt krav från mig. När jag visar hur hans kollegor vvittnar falskt under ed så tycker han att det är ett påhopp.

16-03-31 Brev angående medborgarförslag där kanslichefen dribblar till det utan att förstå konsekvenserna. Antar jag.

16-04-06 Skriver till Jan-Olov Johnson och Pär Höglund och frågar om jag kränker dem. När jag redovisar hur de arbetar

16-04-07 Lat hund Bengt ber om hjälp

16-04-07 Brev till kommunfullmäktige..

16-05-09 Begäran av offentliga handlingar samt att åklagrkammaren tittar på det här.

16-05-11 Brev till Jan-Olov Johnson

16-05-22 Fränt brev till kanslichefen Pär Höglund Detta är kommunstyrelsens kanslichef.

16-05-30 Jag blir beskylld gång på gång av Jan-Olov Johnson(S) och kanslichefen Pär Höglund att bryta mot ingågna avtal.

17-02-28 Brev till KF  Vill att vi använder rättssystemet

17-02-28-1 Höglunds och vårt svar.

17-05-16 17-03-24 Anmälan till Åklagarkammaren

17-08-01 Brev till Lars Stjernkvist samt hans svar

17-08-02 Nytt brev till Lars Stjernkvist

17-08-03 Nytt e-brev till Lars Stjernkvist Lasses svar

Förhör i Tingsrätten med Jan-Olov Johnson

17-08-13 E-brev till bl.a Björn Lunnerdahl och Siv Lejefors.

17-08-15 Kanslichefen Pär Höglund förstår inte vad jag menar??

17-08-16 Kanslichefen anklagar mig för att hota

17-08-18 Måste ha klara bevis så att man inte ändrar sig senare.

17-09-12 Av vilken anledning ska vi inte prata klartext, när våra tjänstemän och politiker dribblar med verkligheten.

17-09-13 Brev till Eva-Britt Sjöberg (KD)

17-09-13 Brev till och från Eva Vikmång (S)

17-09-20 Syn punkter på fördjupad plan av ÅBY JURSLA

17-09-13 Eva-Britt Sjöbergs svar samt mitt genmäle.

17-09-14a Brev till och från Pär Höglund

17-09-18 Brev till Lars Stjernkvist

17-09-20 Fördjupad detaljjplan ÅBY JURSLA

17-09-28 Brev till kommunen och

Håkan Liljeblad (S), Cecilia Ambjörn (V), Gunnar Bredin (M), Lars Lackemo, Bertil Karlsson (S), Ulf Nilsson (MP), Danica Kurdija (M), Monika Magnusson (L), Håkan Tornell (S), Niclas Clarén (KD)

17-10-20 brev till Martin Andreae, Pär Höglund m.fl

17-10-22 Varför glömmer man Torshagsån

18-02-01 Brev ang kopior på offentliga handlingar till Kommunen, Lars Stjernkvist, Martin Andreae, Pär Höglund och Jan-Olov johnson.

18-03-26 Brev till Leif Lindberg, Pär Höglund, Martin Andreae

18-06-07 Brev till Pär Höglund och Martin Andreae

18-06-27 Brev till Lars Stjernkvist Martin Andreae, angående demonstartionstillstånd

18-07-18  Brev till Lars Stjernkvist

18-07-31 Brev till Lars Stjernkvist Slka vi ha något möte.

18-08-06 Brev till Lars Stjernkvist som info att nu går jag vidare.

18-08-13 Brev angående nedläggning av visselblåsarfunktionen

18-08-27  Tragglar vidare med sossarna och deras allierade

18-09-03   Norrköpings kommun särbehandlar människor med funktionshinder.

18-09-06 Fråga till kommunen Var får Ni ert material ifrån

18-11-28  Begäran av offentliga handlingar av Pär Höglund och kvartetten

18-11-30 Ny begäran

18-12-03 Nytt brev till Pär Höglund, Martin Andreae m.fl

18-12-12 Informerar Kommunstyrelsens ordförande att alla fakta kommer att publiceras

Innehåll*

Tunaforsnytt

KLAS ADSELL

UA-33010871-1