Tunaforsnytt

Kontakt

Telefon: int +46 (0)73 534 30 92

E-post: info@tunaforsnytt.se

Tunaforsnytt

Holms väg 15 A 61630 ÅBY

 
Johnsoninnehåll Johnsonförhör


Detta sa Jan-Olov Johnson (S) i Norrköpings Tingsrätt som vittne.

Se dom       LÄNK  sid 8

Målsägandeförhör har hållits med Jan-Olov Johnsson, som berättat i huvudsak följande.

Det kan säkert stämma att Klas Adsell under årens lopp har sänt 200-300 brev till honom.

Själv har han dokumenterat att han mottagit 128 e-postmeddelanden från Klas Adsell.

Alla har sänts till hans tjänstebrevlåda hos kommunen.

De har även sänts till flera andra olika mottagare. Han vet inte om dessa har sänt meddelandena vidare.

Alla som kommit till honom som kommunalråd är diarieförda hos Norrköpings kommun.

Han har en gång svarat Klas Adsell och då skrivit att breven diarieförs hos kommunen och hanteras av kommunens juridiska enhet. I övrigt har han inte bemött eller svarat på dem.

  1. De har innehållit en mängd olika påståenden om att han skulle vara kriminell i sitt uppdrag som förtroendevald. Men han har sökt 30 miljoner på underlag som inte finns hos kommunen, enligt Pär Höglund.
  2. att han skulle ha tvingat tjänstemän att ljuga i rättsförhandlingar, Men flera tjänstemän har vittnat falskt i Vattendomstolarna, i Norrköpings Tingsrätt och i Göta hovrätt. Även under ed. Det var jag tvungen att ta hjälp av Norrköpings Tingsrätt för att kommunen skulle erkänna.
  3. manipulerat polisutredningar,  Men en av hans nämndordförande kontaktade säkerhetspolisen som sedan kontaktade mig.
  4. lurat försäkringsbolag,
  5. hållit hemliga telefonmöten, Men det har hållits en hel del hemliga möten som varken diarieförts, eller man vill kännas vid. Man löser inte ens ut rekomenderade brev.
  6. om natten stängt av vattentillförseln till Klas Adsells fastighet och en mängd liknande beskyllningar. här såg det i alla fall ut när man stängde av vattnet för mig, till en kostnad av 20-25000.

Själv så uttalar sig Jan-Olov Johnson (S) :

  • Om solidaritet för andra människor
  • En angelägenhet som berör oss som nation.
  • Se inslaget och gör en egen bedömning

Han vet inte varför Klas Adsell gör detta.

Han var politiskt ansvarig för kommunens beslut att överklaga vattendomen om kulverteringen av Torshagsån

men har inte hanterat någon fråga om bygglov eller annat som förekommit i Klas Adsells ärenden.

Stadsplaneringsnämnden handlade inga bygglovsärenden.

Sådana ärenden, som avsåg myndighetsutövning, handlades av dåvarande bygglov- och räddningsnämnden. Han har inte kunnat gå över gränsen till nämndens förvaltning.

Han ser ingen möjlighet att han som kommunalråd skulle kunna påverka kommunens tjänstemän att ljuga i domstol.

För honom skulle det vara helt främmande att ljuga under ed eller sanningsförsäkran i en domstol.

Han ser inte hur det skulle gå till att förmå en kommunanställd tjänsteman att göra det.

Tjänstemännen kan inte heller själva ändra på beslut som nämnden fattat.

Han slutade som kommunalråd före valet 2002, eftersom han då var på väg att gå in i väggen och inte tyckte att det var värt priset att fortsätta. Det som fick honom att definitivt bestämma sig att avgå var att även hans familj började fara illa.

Breven från Klas Adsell var droppen som fick bägaren att rinna över för honom.

Han skrev ett öppet brev i pressen om att det inte bara var kändisar och mediefolk utan även förtroendevalda som utsattes för sådant. Nu sitter han som förtroendevald i två kommunala bolag, där han arbetar med bolagsfrågor. Till dessa har Klas Adsell inte sänt någon e-post om honom. Han har mottagit och läst e-postmeddelandet (bilaga 1). Det kom till hans dator hos kommunen och därför tog han del av det. Han hade trott att han skulle slippa sådant sedan han hade slutat som kommunalråd men det fortsatte alltså. Han har farit mycket illa av att meddelandet sänts till så många andra personer, såväl egna partikamrater som andra samt till media. Som han uppfattar det har Klas Adsells enda syfte varit att smutskasta honom. Han upplever det som oerhört obehagligt och kränkande. Att ständigt bli utsatt för sådana trakasserier som Klas Adsell ägnat sig år har ett pris och för honom blev det priset för hög

solidaritetx   Johnsonx

UA-33010871-1