Tunaforsnytt

Kontakt

Telefon: int +46 (0)73 534 30 92

E-post: info@tunaforsnytt.se

Tunaforsnytt

Holms väg 15 A 61630 ÅBY

 
Tekniska Avtal Handböcker mm. Politiker Test Index KF-möten kommunfullmäktige Kultur-fritid

Kultur och fritid.

Vi vet att många avdelningar vid Norrköpings kommun som slingrar sig när man vill ha ut fakta. Kommunens kultur och fritid tillhör inte dem. Så de får en egen sida.

Berättigad kritik:

En oppositionell politiker fick flera samtal från is-idrottsföreningar, med klagomål om hur man blev behandlad av en handläggare hos Kultur och fritid. Vår personaldirektör hade upphandlat ett avtal med företaget Previa. Som lät göra en utredning, som jag bedömde som helt partisk. Jag gick igenom hela utredningen och min bedömning var att den kritik som framfördes var helt berättigad, Jag återkommer till detta och ägnar mig istället åt att granska hur komunen tänker när det gäller isbanorna.

Vad är köldmedie och hur fungerar det:

Länk

Vad är ammoniak

Vad är en värmepump

Hur fungerar en kylkompressor

Brev till kultur och fritid:

18-01-12

Upphandling av kylkompressor till Himmelstalund 2018

Brev från Kultur och fritid:

18-01-11 Avslag på begäran att utlämna allmän handling. Eftersom tjänstemannen eller hens närstående kan lida men om handlingen lämnas ut.

UA-33010871-1