Tunaforsnytt

Kontakt

Telefon: int +46 (0)73 534 30 92

E-post: info@tunaforsnytt.se

Tunaforsnytt

Holms väg 15 A 61630 ÅBY

 
Medborgarförslag 1-15 Medborgarförslag 16-30 Medborgarförslag 31-45 Medborgarförslag 46-60 Tjänsteskrivelse medborgarförslag.htm

                                                                            Medborgarförslag 1-16

Medborgarförslag   1-15

Medborgarförslag  16-30

Medborgarförslag  31-46

Medborgarförslag 46- 60

Tjänsteskrivelser utanför MBF

12-08-11 Medborgarförslag  1    Granskningsenhet För att kommunen ska följa gällande regler och lagar.

12-08-00 Medborgarförslag  2    Diarieförda brev Johnson. Vidarebefoprdra brev till den som vet.

12-08-00 Medborgarförslag  3    Utbildning för att granska tjänstemäns inlagor till nämnder mm.

12-08-15 Medborgarförslag  4     Kommunens jurister ska i alla lägen vara kompetenta och sakliga.

12-08-00 Medborgarförslag  5     Brev till Moderna Försäkringar Skaeanmälan ska vara korrekt.

12-08-00 Medborgarförslag  6     Utredning behandling av mig bör göras.

12-08-15 Medborgarförslag  7     Reglering av Torshagsån. Förklara hur man kan tappa 3000 lit/sek när det ryms 1000 lit/sek.

12-08-00 Medborgarförslag  8     Kompensering Att kommiunen ska kompensera mig.

12-08-00 Medborgarförslag  9     Sluta att betala åtalades skadestånd

                Medborgarförslag  10    Utgår

12-08-00 Medborgarförslag  11    Förslagställare ska få lämna ett kort genmäle

12-08-00 Medborgarförslag  12    Misstänkta brott ska polisanmälas.

12-08-00 Medborgarförslag  13    Utreda av vilken anledning Almqvist lämnade falska uppgifter.

12-08-00 Medborgarförslag  14    Lättbegripligt språk vid en förfrågan om vad som gäller.

Medborgarförslag  15    Flytta på funktionärer som inte följer gällande regler och lagar.Åtal

Korrupt

Lättbegripligt

medborgarförslagx

UA-33010871-1