Tunaforsnytt

Kontakt

Telefon: int +46 (0)73 534 30 92

E-post: info@tunaforsnytt.se

Tunaforsnytt

Holms väg 15 A 61630 ÅBY

 
Möten

Möten

Kolla sidan Avtal

94-06-22  Möte med anledning av att kommunen skrev en inlaga till domstolen som vi idag vet var full av felaktiga inslag för att fälla mig. 

Deltagare Klas Adsell, Gunnar Bredin(M), Nils Ryman och Kaj Almqvist.

  96-02 Möte Sjöberg m.fl februari 1996

Där Nils Ryman försökte släta över sina lögner i Vattendomstolarna. Bl.a att jag saknade permanenta bygglov. Vilket Bygglovchefen Bengt Johansson och chefsjuristen Ulf Riismark fixade underlagen så att en enig nämnd med Jan-Erik Karlsson som ordförande förnekade. Resulterade senare i häpnadsveckande uttalanden från olika tjänstemän. Samt represallier.

98-01-08 Möte med Jan-Olov Johnson, Jan-Erik Karlsson, Peder Lindmark och Klas Adsell. Jan-Olov Johnson vill varken bekräfta eller dementera att han varit med.

1 Möte angående Adsell 2001 ca 8 deltagare samt kallanden Siv Lejefors, som inte deltog

2 1996 februiari Möte angående repressalier, samt falska uttalanden i kulverterings frågan  Leif Sjögren, Björn Lunnerdahl, Gunni Jüriado, Klas Adsell.

3 Kallelse till ett av de hemliga mötena som Jan-Olov Johnson kallade till samma deltagare som 1996 i början av året där även Staffan Landin deltog.

6 98-01-09 Klas Adsell, Jan-Olov Johnson, Peter Lindmark och Jan-Erik Karlsson.

8 Brev 15-11-03 rekommenderat brev till 9 personer tre löste ut breven ingen svarade.

7 16-01-31 angående hemliga möten.

Brev 15-12-02 angående hemligt möte 1996

16-01-01 angående hemliga möten

18-03-02 Möte med Lars Stjernkvist, Per Ziljat

möten1 mötenX mötex

UA-33010871-1