Tunaforsnytt

Kontakt

Telefon: int +46 (0)73 534 30 92

E-post: info@tunaforsnytt.se

Tunaforsnytt

Holms väg 15 A 61630 ÅBY

 
mmd SB MMDmeny Bilagor Bilagor ver E 2014-10-14 FT2925-14

Skall utgå och ersättas av Andreae-Höglund   Andreae-Höglund

Kommunstyrelsens kanslichef Pär Höglund.

 

Kopia till politiker som jag tror vill få upp Norrköpings kommun bland de 20 främsta. Kopia till socialdemokraternas valberedning.

 

Nu har Du Pär Höglund fått med dig vår kommundirektör, att skydda dem som vill dribbla med verkligheten. Högst beklagligt. Som vi ser det.

 

Som Du känner till så vill jag inte att Du publicerar mitt namn i samband med mina medborgarförslag. Speciellt inte där som det måste förstås Du skriver att jag framför allvarliga anklagelser mot tjänstemän i Norrköpings kommun.

Sedan fortsätter du med att skriva att det är självklart att kommunens tjänstemän följer gällande lagar. Vilket är att indirekt utge mig för att lämna falska uppgifter.

 

Det är riktigt att jag vid flertalet beskrivit hur kommunens tjänstemän lämnat falska uppgifter till nämnder, o domstolar även under ed.

 

Kan Du Pär Höglund ange någon som jag felaktigt

beskyllt, för att ha begått brott.

Som Du vet så anser vi att Du är en av kommunens bromsklossar, för att vi ska bli bland de 20 bästa kommunerna i landet. Du ville inte ta bort en kvittad fordran på 157.000:- som han att bli ca 16 år gammal. Utan jag var tvungen att ta hjälp av kronofogden och Norrköpings Tingsrätt.

 

Ni har ju erkänt att Ni i ca 20 år förnekade att Ni gett klartecken till kulverteringen av Torshagsån 1992.

Ni har ju erkänt att Ni under ca 20 år förnekat mina bygglov trotts att det funnits flera lagakraftvunna domar på att jag haft de bygglov som Ni förnekat. Länk till lagakraftvunnen dom

 

Jag blev försatt i konkurs och förlorade ca 20 miljoner, kommunens socialdemokrater satt bredvid och teg. Jag tänker på ansvarigt kommunalråd och flera manliga socialdemokratiska ordföranden för bygg och miljöskyddsnämnden. Vi vet vilka som deltog i de hemliga mötena där allt organiserades. Men Du och deltagarna tycker ju att det är genant, om vi talar om vilka det var. Men att hänga ut mig tycker Ni inte är genant.

 

Medborgarförslag Nr 50 "Sluta att försvara begångna fel" Ditt förslag till beslut

Medborgarförslag Nr 52 "Sluta skriv falska intyg" Ditt förslag till beslut

Medborgarförslag Nr 54 "Att handläggare ska vara kompetenta." Ditt förslag till beslut

 

 

Jag kräver att Du omgående anger vem jag felaktigt har beskyllt för att inte följa gällande lagar och regler.

 

En vacker dag tar väl uppdrag granskning upp detta!!


Mvh 
Klas Adsell

Pär Höglunds svar samma dag 2017-02-01

Hej Klas

 

När du lämnar medborgarförslag ska du använda blanketten som du hittar på kommunens hemsida. Där finns en ruta att kryssa i om du inte vill att ditt namn publiceras. Om du lämnar förslagen på annat sätt måste du ange tydligt i förslaget om du inte ger medgivande till publicering av ditt namn.

 

I medborgarförslag 54 skriver du att kommunens handläggare lämnar falska uppgifter till domstolar. Du skriver att handläggare förfalskar handlingar. Dessutom namnger du ett antal handläggare och förtroendevalda.

 

I medborgarförslag 50 så är din utgångspunkten för förslaget att utpekade tjänstepersoner skyddar de som begått brott och oegentligheter. Du pekar ut namngivna personer med påståenden om oegentligt beteende och att de skulle ha lämnat falska uppgifter till domstolar och politiska organ. Du skriver att stadsjuristerna systematiskt arbetar för att dölja begångna oegentligheter.

 

I medborgarförslag 52 är din utgångspunkt att kommunens och kommunens bolag skriver flaska intyg.

 

Allt detta är som jag ser det allvarliga anklagelser. Och som jag redovisar i tjänsteskrivelserna.

 

Med vänliga hälsningar

 

Pär Höglund

Kanslichef

UA-33010871-1