Tunaforsnytt

Kontakt

Telefon: int +46 (0)73 534 30 92

E-post: info@tunaforsnytt.se

Tunaforsnytt

Holms väg 15 A 61630 ÅBY

 
handling finns ej

Stadsjuristernas arbetsmetoder.htm

1. Synpunkter på värderingsman

2

3

Sammanställning hur Norrköping kommuns stadsjurister arbetar.

C

Kay Almkvist ber stadsjuristen Martine Christensen om hjälp med att tala om vilka handlingar han lämnat till pressen. Borde han inte veta det själv.

Olov Rydberg ber även han stadsjuristerna om hjälp för att komma ihåg hur han sa när han gav klarsignal till kulverteringen av Torshagsån 1992.

Susanne Christenson hjälper till att förneka mina bygglov

http://tunaforsnytt.se/99-11-11-.htm#Sid 5

J

Bengt Johnasson ber stadsjuristerna om hjälp

http://tunaforsnytt.se/Bengt-ber-om-hjaelp.htm

1

2001 Påverkan på auktoriserade värderingsmän enligt värderingsmannen. Resultat Auktoriserde värderingsmannen C-G Mineur värderingsföretaget Forum gör flera värderingar som i princip halverar värdet på min fastighet som skulle orska mig stora ekonomiska förluster..

2

Hur ska kommunen förneka Klas Adsells byggnadslov. 

96-04-09 Min fråga om vilka byggnadslov som gäller för min fastighet Kvarntorp 1:3 Brev 96-04-09

3

Vilka ansåg att byggnadslov för upplag (UPPSTÄLLNING AV HUSVAGNAR) fanns 1994, som kommunens vittnen förnekade i Vattendomstolarna 1994

Vattendomstolen ansåga att byggnadslov fanns.

Förklarar 1978 för bygglovchefen Strandel att bygglov för uppställning av bilar och husvagnar är samma sak.

Bygglovkontoret ansåg 1978-04-06 att bygglov för uppställning av husvagnar fanns. De delade min uppfattning.

Bygglkovschefen Bengt Johansson, ansåg att det fanns 1988-11-04

95-06-09 Sveriges radio fick det bekräftat av bygglovshandläggaren Olof Rydberg, att bygglov finns..

Politiskt ansvariga var Jan-Olov Johnson (S) kommunalråd och Jan-Erik Karlsson (S) ordförande BMN (Bygg och miljöskyddsnämnden.)

Men bygglovschefen Bengt Johansson vill ändå förneka byggloven eller ??

Bygglovschefen Bengt Johansson begär hjälp av Ulf Riismark och Siv Lejefors för att förneka mina bygglov???.

Ulf Riismark hjälper till och skriver detta förslag till beslut

Men han missar:

att man diskuterat miljöfrågan

att ritningen han åberopar hör till ett annat bygglov inte var inte ritad när det beslutet togs.

Att på ritningen anges UPPSTÄLLNING AV HUSVAGNAR, som är detsamma som Upplag. Som konstaterades redan 1978.

att ritningen inte var ritad 1983 och kan alltså inte ingå i ett bygglov från 1980.

Ansvariga politiker 1996 var Jan-Olov Johnson(S) och Jan-Erik Karlsson (S) ombudsmän för BYGGNADS ÖST.

2008

Stadsjuristen Martine Christensen ombes att svara vad kommunekologen Kaj Almkvist skrev i ett pressmeddelande.

Varför svarar han inte själv.

Hur ska vi förneka det igen? Frågan går till Sussanne Christensson som hjälper till 2000-09-13 att förneka de tidigare givna byggloven

Hjälp till Olov Rydberg för att han ska slippa att säga vad han sa, när han gav klarsignal till kulverteringen av Torshagsån.

Hjälp till Kaj Almqvist när han inte vill komma ihåg vilka dokument han skickade när han hängde ut mig i ett PRESSMEDDELANDE

Hur stadsjuristen Martine Christensen och kanslichefen Pär Höglund vägrar att ta bort en kvittad fordran som vuxit till 150.000 SEK.

Domen från Norrköpings Tingsrätt som jag behöver anlita för att kommunen ska fullfölja ingågna avtal.

http://tunaforsnytt.se/handling-finns-ej.htm

Stadsjuristen Martine Christensen skrev till bygglovkontoret och menade att det inte fanns några lagliga skäl till att neka ett återuppförande av Kvarntorp 1:3  "ÅBY FRITID" Senare bekräftade hon att det inte finns i någon lagtext.

.

UA-33010871-1