Tunaforsnytt

Kontakt

Telefon: int +46 (0)73 534 30 92

E-post: info@tunaforsnytt.se

Tunaforsnytt

Holms väg 15 A 61630 ÅBY

 
14-07-11 fråga underlag återuppförande 14-07-12 ranking 14-07-30 bygglov sammanställning Amren 14-08-21 vidarebefordra JEK JOJ 14-12-08 brev t bygglovkontoret 16-02-29 Ber om hjälp reserv Bygglov utredning 2005-06 Bygglov finns 2013 Bygginnehåll Förnekande av bygglov Utredning 16-06-21 Utredning 1-3 Bygglovb

Kopior från BMN 171117  A1 sid 3 A2 sid 12 A3  sid 17 A4 23 A5 sid 35 9 sidor

Förblad   A1                                                                                                       sid  1-3

NR1 BMN f 2014-0013  9 sidor med början 2014-10-30  Länk A5                    sid  5-11

Nr4  20171117_081428 Samtliga ansökningar om lov Kvarntorp 1:3 A2          sid 12-16

NR2 20171117_075806 Ansökan förhandsbesked 8 sidor Länk A3                 sid 17-23

NR3 20171117_081407 Vilka bygglov finns på fastigheterna 10 sidor A4         sid 24-34

Nr4  20171117_081428 Samtliga ansökningar om lov Kvarntorp 1:3 A2           sid 12-16

sid 35

Sid

  1 Här kommer handlingarna
  2 Vilka handlingar    e-post + 4 filer
  3 Specifisera bättre, jag kräver   Begär kopior
  4 Jag beskriver vad som hänt.
  5 Bidrag 30 miljoner
  6 Hemliga möten
  7 Brev till Anna Amrén kontorschef Bygglov. Begäran av kopior
  8
  9 Kopiorna tar mer än 24 tim
 10 Begäran av kopior
11 Frågor djruparken återuppbyggnad Arbetsmiljö
12 A2 Nr4  20171117_081428 Samtliga ansökningar om lov Kvarntorp 1:3 A2  sid 12-16 
13
14
15
16
17 A3
18
19
20
21
22
23 epost Gbg Gbg begär ut bygglov Kvarntorp 1:3, 1:273, 1:274
24 A4 bygglov Annika Tool skickar utredning som visar bygglov 2005
25 Registerutdrag
26 Registerutdrag
27 Registerutdrag Kvarntorp 1:31
28 Registerutdrag
29 Registerutdrag
30 Registerutdrag
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1

scan-a-1-3_0002.jpg

2

scan-a-1-3_0003.jpg

scan-a-1-3_0004.jpg

4 Hemligt möte angående Adsell

' utgår  Scand.jpg

5

Scansid5.jpg

6

scan-a-1-3_0007.jpg

7

sid7.jpg

8 borttagen

9

sid9.jpg

10

sid10.jpg

11sid-11.jpg

12

13scan-a-1-3_0013.jpg

13

scan-a-1-3_0014.jpg

14

scan-a-1-3_0015.jpg

15 15

scan-a-1-3_0016.jpg

16

scan-a-1-3_0017.jpg

17      20171117_075806

scan-a-1-3_0018.jpg

18

scan-a-1-3_0019.jpg

19

Scan4_0001.jpg

20

Scanb_0003-2.jpg

21

Scanb_0003-3.jpg

22  sid22.jpg

19+5

19+6

23

Scanb_0007.jpg

24

Scanb_0008.jpg

25

Scanb_0009.jpg

26

Scanb_0010.jpg

27

Scanb_0011.jpg

28

Scanb_0012.jpg

29

Scanb_0013.jpg

30

Scanb_0014.jpg

19+15

Scanb_0015.jpg

34+1

Scanb_0009-2.jpg

35    utredning-sid-4-2.jpg

35 

utredning-sid-4_0001.jpg

36

utredning-sid-4_0002.jpg37

utredning-sid-4_0003.jpg

utredning-sid-4_0004.jpg

39

utredning-sid-4_0005.jpg

40

utredning-sid-4_0006.jpg

41

utredning-sid-4_0007.jpg

42

utredning-sid-4_0008.jpg43

43

utredning-sid-4_0009.jpg

UA-33010871-1