Tunaforsnytt

Kontakt

Telefon: int +46 (0)73 534 30 92

E-post: info@tunaforsnytt.se

Tunaforsnytt

Holms väg 15 A 61630 ÅBY

 
Brev 11-08-08 innehållsförteckning A 11-08-08 brev till KS jpg/pdf 11-08-23-stjernkvist 11-08-23-tekniska-kontoret.htm info Lindahl komledning Andersson Byman Christensen Höglund 12-07-02 06-04-10 Brev till Höglund 12-07-11 Brev till DE FYRA 11-09-22 a Brev till Martine Christensen 13-09-22 brev till Höglund Möte mellan Reidar Svedal och Lars Stjernkvist 14-04-16 Brev till Tekniska nämndens ordförande DE TRE Johnson Rek brev vykort till hemliga möten 17-01-30 Protokoll Försäkringar

Hur ska man kunna få svar från kommunens politiker och tjänstemän. När de inte löser ut rekommenderade brev.

 

 

 

 


Tidigare kommunalrådet Jan-Olov Johnson har sedan 1994 inte diariefört ett enda brev som jag sänt. Brukar inte heller lösa ut rekommenderade brev. Det här brevet gäller två viktiga möten 1996 och 2001.

 

 

 

F.d. kommunekologen Kaj Almkvist vill inte heller kännas vid två hemliga möten 1996 och 2001. Beskyllde mig tillsammans med chefsarkitekten Nils Ryman att inte ha fått klarsignal att kulvertera Torshagsån samt att förneka mina bygglov. Vilket mötet 1996 skulle ha  handlat om. I vart fall så såg Jan-Erik Karlsson(S) och chefsjuristen Ulf Riismark samt bygglovschefen Bengt Johansson att man ändrade i materialet så matt en enig nämnd förnekade mina bygglov i ca 20 år.

l

Eva Lindahl blev sur när jag fått klarsignal att kulvertera Torshagsån.  Förklarade för handläggaren på bygglovkontoret Olov Rydberg, att han inte skötte sitt jobb. Hade ändå fullt förtroende för Kaj Almqvist, som jag fällde i granskningsnämnden för radio och TV. (På grund av uppgifter som han lämnat till reportern)

Staffan Landin börjar bli gammal så honom förlåter jag. Han bekräftade mötet 1996 med ett e-postmeddelande. Vilket även Siv Lejefors har gjort även om hon inte  deltog 1996 eller 2001. Jan-Erik Karlsson (S) och bygglovchefen Bengt Johansson har bekräftat mötet där det bestämdes att man skulle förneka mina bygglov och att jag fått klarsignal att kulvertera Torshagsån. Samt att mina ärenden skulle dras i rättssystemet.

 

 

Ulf Riismark var tidigare han var med och försåg Bygg och miljöskyddsnämnden med direkt felaktigt underlag för att få dem att förneka mina bygglov. Han företrädde Norrköpings kommun i Vattendomstolen 1994. Vilket innebar att han hade intresse av att fortsätta att förneka mina bygglov till 2005 eller 2014. Beroende vilka krav man ställer på en bekräftelse.

Olov Rydberg fick kritik från Miljödirektören Eva Lindahl när han gett klarsignal till att kulvertera. I senare utredningar så har det framkommit att Olov Rydberg lämnat korrekta uppgifter. Jag var tvungen att banda mina samtal med kommunens politiker och tjänstemän i flera år. För att de ändrade sig från dag till dag. Rydberg vill fråga Nils Ryman vad han sagt till mig när han gav klarsignal till kulverteringen. Ryman skulle säga vad Rydberg sagt ???????

Rynan lämnade direkt falska uppgifter både i Vattendomstolarna och senare i Tingsrätt och Hovrätt. Tyckte att olika domstolar ”skulle våga stå emot”. När de dömde efter lagboken

 

 

Bengt Johansson var handläggare när han beviljade mina bygglov för HANDEL och UPPLAG. Var med och gav klarsignal till kulverteringen av Torshagsån. Skyllde senare på att han inte vetat hur viktig Torshagsån var.

UA-33010871-1