Tunaforsnytt

Kontakt

Telefon: int +46 (0)73 534 30 92

E-post: info@tunaforsnytt.se

Tunaforsnytt

Holms väg 15 A 61630 ÅBY

 

Vykort till komunnnens funktionärer, eftersom de vägrar att lösa ut rekommenderade brev.

Hej Jan-Olov Johnson(S) och Jan-Erik Karlsson(S)

Ni kallade kommundirektören Björn Johansson, Miljökoordinatorn Eva Lindahl, kommunekologen Kay Almkvist, Bygglovchefen Bengt Johansson, bygglovhandläggaren Olov Rydberg,  chefsarkitekten Nils Ryman m.fl. till olika hemliga möten. Med syftet Hur man ska gå vidare med KLAS ADSELL. Kallelsen till ett av mötena finns på framsidan av vykortet. Siv Lejefors kallade till mötet men säger att hon inte deltog. Det beslutades:

·         Inga beslut ska tas i Adsells ärenden utan JOJ:s inblandning.

·         Kommunen ska fortsätta att förneka Adsells bygglov

  • Kommunens ska fortsätta att förneka att han fått klarsignal av Olov Rydberg och Bengt Johansson innan han kulverterade Torshagsån 1994.
  • Adsells ärenden ska dras i rättssystemet, när vi nu har ett fungerande sådant.
  • Samt att Adsell ska få problem med i samvaron med kommunen om han inte underkastar sig deras önskemål. Detta uttalades även vid medlingssamtal av kommunens jurister, med en hälsning från Björn Johansson.

Fler ärenden behandlades som gällde hur Adsell skulle elimineras.

Se sidorna http://tunaforsnytt.se/01-01-29-moete-ang-adsell.htm samt http://tunaforsnytt.se/Johnsonfoerhoer-2.htm http://tunaforsnytt.se/

Kommunens vittnen i olika rättegångar, drog sig inte ens för att vittna falskt även under ed.

Efter 20 år erkände kommunen vad man gjort. http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/kommunen-erkanner-efter-20-ar-om4429074.aspx

Klas Adsell förlorade mer än 20 miljoner GOD JUL

TUNAFORSNYTT

UA-33010871-1