Tunaforsnytt

Kontakt

Telefon: int +46 (0)73 534 30 92

E-post: info@tunaforsnytt.se

Tunaforsnytt

Holms väg 15 A 61630 ÅBY

 
Innehåll 18-02-01 18-06-27 Innehåll2

Hej kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (LS)!

Detta brev hittar du här http://tunaforsnytt.se/18-12-12.htm som kommer att ändras tills jag fått med all oegentligheter. Som Norrköpings socialdemokrater varit med att arrangera i egenskap av politiker med tunga poster inom Norrköpings kommun.

Jag har noga informerat dig om turerna mellan mig och Norrköpings socialdemokrater. Speciellt under f.d. kommunalrådets Jan-Olov Johnsons(S) aktiva tid 1994-2001. Men även tiden fram till idag.

Som Du vet så har jag blivit informerad vid besök hos kommunstyrelsen, att inte bara säga att kommunen skriver falska intyg mm. Utan man vill även se att det faktiskt är så, och som jag förstår vilka som ligger bakom.

För mig har det varit klart att den innersta kretsen, av socialdemokrater känt till fakta under alla år.  Men att delar av socialdemokraterna, bl.a. många i ÅBY har även de blivit förda bakom ljuset.

Jag kommer av den anledningen offentliggöra fullständigt klart:

·        Hur tidigare juridik och säkerhet varit behjälpliga att få fram direkt falska uppgifter. Bl.a. när man förnekat tidigare givna bygglov.

·        I dag har den uppgiften övertagits av ditt eget kansli kommunstyrelsens kansli. (KSk). Bl.a. när man menar att man kan tappa 3000 lit/sek där det ryms 1000 lit/sek

·        Hur och vem som lämnade falska uppgifter i Vattenöverdomstolen.

·        Hur och vem som lämnade falska uppgifter till Länsstyrelsen

·        Hur och bl.a. var kommunens tjänstemän vittnat falskt, även under ed.

·        Hur ett f.d. kommunalråd lämnat direkt falska uppgifter i olika domstolar, men även till olika partikamrater.

·        Hur kommundirektören Martin Andreae och KSk chef Pär Höglund anklagar mig för att felaktigt anklaga kommunens funktionärer att ha begått brott.

·        Hur f.d. kommunalrådet Jan-Olov Johnson(S) anklagar mig för detsamma men även för att vara lögnaktig.

·        Hur chefstjänstemän och socialdemokratiska politiker inte ens löser ut rekommenderade brev.

·        Hur bl.a. kontorschefen BMN Anna Amrén under ed intygat att kopior på  offentliga handlingar lämnas ut inom 24 timmar.

·        Listan kommer även att visa vad jag anser som urkundsförfalskning (Bygglovshandläggare har suddat ut med Tip.ex "bygglov erfordras ej".)

·        Det kommer också att visa på repressalier.

·        Samt hur socialdemokraterna vunnit olika mål hos JO, Länsstyrelsen, Norrköpings Tingsrätt, Vattendomstolen, Vattenöverdomstolen, miljödomstolen, kammarrätten m.fl domstolar. Genom att lämna falska uppgifter.

·        Detta ​och mycket , mycket mer, ​kommer senare att publiceras på tunaforsnytt.se

 

​Jag delar din uppfattning som du ​LS skrev 11 december

Jag tillhör dem som har stor respekt för alla politiker. Min erfarenhet säger att de vägleds av en uppriktig vilja att göra gott för sin kommun, region eller sitt land. De resonerar i regel rationellt.

 

LS VISA ATT DU VERKLIGEN MENAR VAD DU SKRIVER

Ska vi bli en av de 20 främsta kommunerna i landet, så måste även socialdemokrater göra upp med sitt förflutna, och se till att de som drabbas av vad jag kallar för deras organiserade brottslighet. Speciellt när man döms för att kommunen under socialdemokratisk ledning lämnar falska uppgifter i domstolar, till KS och till andra myndigheter. 

 

Jag har förlorat mer än 20 miljoner på grund av dina socialdemokratiska kamraters agerande. Ni har fått det specificerat och är försäkrade. Ändå förnekar Ni fakta till Ert försäkringsbolag, eller vill ersätta mig

UA-33010871-1