Tunaforsnytt

Kontakt

Telefon: int +46 (0)73 534 30 92

E-post: info@tunaforsnytt.se

Tunaforsnytt

Holms väg 15 A 61630 ÅBY

 
Innehåll 18-02-01 18-06-27 Innehåll2

                                             S-logga.-NEJ-50-6.jpg

Sedan 1978 har jag kämpat mot Norrköpings kommun.

Rev 17-08-27

Här kommer länkar till min syn på detaljplerna för ÅBY centrum ochy framförallt regleringen av Torshagsån och vad som bör göras för att vi ska sluta och tro att våra stadsjurister kan ändra på verkligheten. LÄNK

Länk till utställningshandlingen Fördjupning av översiktsplan för ÅBY och Jursla Större länk

Vad lägger Jan-Olov Johnson i begreppet solidaritet och värderingar.

=====================================================================

Här kommer jag att lägga in länkar för att Du själv ska kunna bedömma, om jag kränker tjänstemän och politiker nät jag redovisar hur de utsätter lämnar direkt falska uppgifter under ed.

1968 flyttadde jag min verksamhet till Nyköpingsvägen 33 i ÅBY. Kommunstyrelsens ordförande Enar Wahlund lovade förtur i tomtkön till alla anställda.

Jag fick bygglov för mekanisk verkstad, bilservice och bilförsäljning. Den delen av fastigheten som i detaljplan tidigare var avsedd som allmänplatsmark,(Fotbollsplan, klätterställning, sandlåda). Den var inte aktuell längre. Eftersom varken Riksbyggen eller Åby Jursla vägförening inte ville förvärva området.

Hade planen varit aktuell så hade man inte fått ge bygglov för bl.a. bilservice och bilförsäljning.

1978 så menade bygglovchefen Strandell, att jag inte hade bygglov för husvagnar som vi nu börjat att sälja. LÄNK kommer

Jag förklarade för honom att bygglov för bilförsäljning och husvagnsförsäljning var samma sak.

Natrurligtvis var det på det viset. Strandell kröp till korset. Det fanns bygglov för aktuell rörelse som var UPPSTÄLLNING AV HUSVAGNAR som tekniskt är UPPLAG

Trotts att det inte behövdes byggnadslov för skyltar så krävde Strandell bygglov för skyltar. Som visade var uppställningen av husvagnar var belägen. Byggnadslov för parkeringsplatser krävdes inte förrän 1987. Men yrkesmässig försäljning av husvagnar och bilar var enligt dåvarande lagstiftning och även i dag UPPLAG LÄNK kommer

Jag blir mer och mer övertygad om att framförallt en mycket liten klick socialdemokrater, och en liten klick av kommunens  tjänstemän. Kör sitt eget race och för partikamrater, andra politker och tjänstemän bakom ljuset.

​Jag går nu igenom min e-post sedan 5-6 år tillbalka. Det är en skrämmande hur tjänstemännen och framförallt DE TRE med kommundirektören Åsa Byman Falck, stadsjuristen Martine Christensen och kanslichefen Pär Höglund. Hur DE kan förneka det mesta. Åsa Byman låter de andra två agera. Själv löser hon problemen genom att tiga. (Nu har Martine Christensen slutat så jag får fortsätta med DE TVÅ. Nu finns bara Pär Höglund kvar.

Jan-Olov Johnson (S) och Pär Höglund anklagar mig för att kränka olika tjänstemän. Ja de får gärna känna sig kränkta, när jag visar hur kommunens tjänstemän och en politiker, lämnar falska uppgifter i domstolar, till nämnder media mm. Det kommer jag att redovisa öppet inom kort.

Natiurligtvis så kommer koncernjuristen Siv Lejefors och Björn Lunnerdahl inte att tycka om. När jag redovisar hur Deras önskningar får auktoiriserade värderingsmannen C-G Mineur värderingsbolaget Forum att halvera en värdering.

Naturligtvis kommer inte koncernjuristen Siv Lejefors, tycka om när jag redovisar hur hon och Bygglovschefen Bengt Johansson förnekar mina bygglov. Med datum och utan datum

http://tunaforsnytt.se/mmd.htm#Länk A 24

Naturligtvis kommer inte kanslichefen Pär Höglund att tycka om när jag redovisar hur han och stadsjuristen "förbjuder" bygglovkontoret. Att lämna ut namnen på dem som blev duperade att förneka tidigare givna bygglov.

Naturligtvis tycker inte kommunekologen Kaj Almnqvist och en numer avliden kollega. Att tycka om när jag redvisar hur han lämnar direkt falska uppgifter i Vattendomstolarna för att fälla mig.

Naturligtvis kommer inte bygglovchefen Bengt Johansson och en numer avliden chefsarkitekt tycka om att jag redovidssar hur de vittnar falskat under ed

.

Naturligtvis kommer inte Eva Lindahl tycka om, när jag redovisar hur hon "tystade" Olof Rydberg, när han och Bengt Johansson gav klartecken till kulverteringen av Torshagsån.

Det här är bara en början. När vi har en tjänstemanna ledning som accepterar detta, så kommer vi att förbli långt ner på rankingen.

Det är en kommunledning, som hellre sopar problemen under mattan, än att lösa dem. Som gör att jag, varit tvungen att lägga i en högre växel. Att lämna ut kopior på offentliga handlingar mm. Det är en tjänstemannafråga. Så det ska vår kommundirektör Åsa Byman Falck se till och fixa. Till sin hjälp har hon kanslichefen Pär Höglund.

Innehållet hittar du här LÄNK 

Norrx

UA-33010871-1