Tabell 1
Märke Innehåll

Länk A 1

Länk A 1,20

Bygglov för Mekanisk verkstad. försäljning och service bilar 2 sid.
Länk A 2 1978 Bygglovkontoret försöker lura mig, att byggloven inte gäller för husvagnar. Talar om för Strandell bygglovkontoret, vad som gäller.
Länk A 3 Det sitter långt inne men bygglovkontoret anser detsamma,
Länk A 4 Får bygglov för att visa var husvagnar, bilar, husbilar och båtar ska stå uppställda.
Länk A 5 1981 Får bygglov för en ny byggnad för försäljning och Lager. Dispens från 67§ byggnadstadgan Ulf Riismark skriver under beslutet. 1996 förnekar han bygglov för UPPLAG Men han glömmer att bevisen säger något annat. Detta är Norrköpings kommun i ett nötskal.

Länk A 6

Länk A 6,2

1983  Får bygglov för service och försäljning. Handläggare Bengt Johansson. 1996 förnekar samma Bengt Johansson bygglovet för UPPLAG Men han glömmer att bevisen i akten säger något annat. Detta är Norrköpings kommun i ett nötskal.
Länk A 7

Man är noga med att poängtera att "UPPSTÄLLNINGSPLATS FÖR HUSVAGNAR" låg på det som i och för sig inte var aktuellt. Men det låg likväl på planlagt område. Planen var ännu inte ändrad. Det förnekar man 1996 att det diskuteratts

Länk A 8

Märke 0,15

Här specificeras mycket av det som BMN:s ordförande Jan-Erik Karlsson(S), chefsjuristen Ulf Riismark och bygglovchefen Bengt Johansson senare förnekar. Bl.a att det gäller "UPPSTÄLLNING AV HUSVAGNAR". Samt att detta område ingår i byggnadsplan för flerbostadshus. Detta har påpekats. Åtgärden innebär inte någon ändring av den verksamhet som bedrivits på fastigheten. Det innebär att man bekräftar, att det även var bygglov för UPPLAG i tidigare bygglov.
Länk A 9 Datum för olika möten som kommunen ofta förnekar.

Länk A 10

Länk A 10,1 

Det började egentligen i Vattendomstolarna 1994. Där kommunen skulle förneka mina bygglov. För att kunna

hävda att detaljplanen på fastigheten Kvarntorp 1:3 inte var inakuell. Chefsarkitekten Nils Ryman och kommunekologen Kaj Almkvist skämdes, inte för att även förneka att jag fått klarsignal att kulvertera Torshagsån.

Ryman fortsätter att diskutera inlösenfrågor som han inte har en susning om. Tidigare påstod Ryman att ett område med högt naturvärde låg på min fastighet. Nu menar han att området går till Nyköpingsvägen. Chefsarkitekten läser fel på ca 300 meter.

Hans favorituttryck var "Man måste våga stå emot"

Länk A 11 Kommunalrådet Jan-Olov Johnsson(S) lovar partikamraterna att man ska göra något utöver det vanliga för att lösa tvisten om kulverteringen av Torshagsån. Det blev ett bud på 10 - 12 % av taxeringsvärdet.
Länk A 12 Naturligtvis trodde partikamraterna att jag ljög. De bad senare om ursäkt. De trodde naturligtvis att det skulle bli som Johnson sagt

Länk A 13

Märke 0,16

Länk A 13,5

Länk A 13,6

ÖF:S korrekta reporter Göran Johansson bekräftar. Att taxeringsvärdet var 80 kr. Det bekräftas att det på den planlagda biten är UPPSTÄLLNINGSPLATS för husvagnar. "Trots byggnadsplanen fick Adsell bygglov. 1977 frågade Riksbyggen (KS: ordförande var VD) Om de fick bygga ca 15 villor på det som tidigare var planlagt. Senare ville man bygga  42 läenheter. På det som från början var tänkt som allmänplatsmark (lekplats för riksbyggen) I 3:e spalten står PLANEN FRÅN 60:talet är helt inaktuell i dag

Pressmeddelande till media 1995 ??
13,6 Granskningsnämndens dom, som naturligtvis var till min fördel
Länk A 14 Kommunekologen Kaj Almkvist. Som lämnade den ena lögnen efter den andra, med kommunens goda minne. Han får programledaren att säga. Att jag haft en svartbyggd parkering över Torshagsån. Det är väl inte så svårt att tro, att Nils Ryman och Kaj Almkvist tror att de ska få rätt. När de förser med direkt falska uppgifter.
Länk A 15 Dåvarande kommunekolgen Claes Swedling bekräftar att även han visste att det fanns bygglov för affär och parkering. Han menade att jag hade fått muntligt tillstånd från Vattendomstolen. Det var dock ifrån bygglovkontoret som var tillsyns myndighet.
Länk A 16 95-06-09 Bygglovhandläggaren Olof Rydberg bekräftar också till Sveriges radio Att bygglov för parkeringsplatser finns
Länk A 17 Kommunen hämnas genom att stänga av vattnet för mig och 5-6 företag. Man drar in parkeringstillstånd rätt till städhjälp. Samtidigt som man plockar bort byggrätter.
Länk A 18 2001-01-29 Hemligt möte med Siv Lejefors, Jan-Olov Johnson, Björn Johansson, Bengt Johansson, Eva Lindahl, Kaj Almkvist, Olof Rydberg, Jan-Erik Karlsson och Nils Ryman

Länk A 19

Länk A 20

Länk A 21

Bevisa att Ni inte är ihop.
                                                Tabell 2
Märke Innehåll
Länk A 24 Stadsjuristen Siv Lejefors och bygglovchefen Bengt Johansson gör en utredning och finner att i princip inga bygglov gäller. Man suddar bort datum på min kopia
Länk A 25 Samma som ovan men jag hittade ett dokument där de glömt att sudda ut datumet.
Länk A 27 Diverse länkar
Länk A 30

Chefsjuristen Ulf Riismark, bygglovchefen Bengt Johansson och BMN;s ordförande förser nämnden med direkt falska uppgifter.

Detta för att skydda kommunekologen Kaj Almkvist och chefsarkitekten Nils Ryman som förnekat byggloven för att kunna fölla mig i Vattenöverdomstolen. Blev resultatet efter ett hemligt möte våren 1996

Länk A 31 Förstorar ritningen för att visa att man lämnar falska uppgifter till nämnden. Ritningen var ritad 1983 och kan alltså inte höra till ett bygglov 1980
Länk A 32

Här ser man klart att det står "UPPSTÄLLNING AV HUSVAGNAR"

Vilket bygglovchefen Bengt Johansson under ed bekräftade. Att det innebar att det var bygglov för husvagnar. Finns bandat av Tingsrätten

Länk A 33 Har jag säkert plockat fram tidigare  KOPIA
Länk A 34 Olle Sjödal diskuterar planen som finns även om den sedan 1966 inte var aktuell. Vilket Ulf Riismarkl förnekar i .......
Länk A 35

99-11-03 Beslut AD 1996-0020 Förnekar byggloven igen. Handläggare är bygglovchefen Bengt Johansson som i domstol,

under ed har bekräftat bygglov för UPPSTÄLLNING  finns.

Frågan är om han vet vad han skriver.

Länk A 36

Bengt Johansson dribblar med juridiska uttryck för att få nämnden

att fatta felaktiga beslut. Före 1987 behövdes inte bygglov för parkeringsplatser. Även om man kallar Uppställning av husvagnar till försäljning. för parkeringsplatser. Så var det före 1987 och fortfarande i juridisk mening UPPLAG.

Länk A 37 Jag ställer frågan till nämnden om det finns bygglov. Underförstått för UPPLAG. Som tidigare konstateratts. Jag ville ha svaret JA ELLER NEJ. Jan-Erik Karlsson (S) och Bengt Johansson tror uppenbarligen att det finns någor mellan JA och NEJ
Länk A 38 Bygglovchefen Bengt Johansson Tyckte förmodligen att man ska söka nytt bygglov för att få veta vad det gamla gäller för. SANSLÖST
Länk A 39 Sid 2 i samma ärende anser att det är likvärdigt med ett föreläggande.
Länk A 40

08-08-15 Bygg och miljöskyddsnämnens presidie. Läs Jan-Olov Öster. Menar att det inte finns något bygglov för UPPLAG på Kvarntorp 1:274. Det har upphört att gälla. SANSLÖST. Det har man

konstaterat finns i flera utredningar

Länk A 41

08-10-22 Samma Jan-Olov Öster bekräftar att det gjorts en utredning

Soim kommit fram till att bygglov finns. Ett bygglov för UPPLAG slutar inte att gälla för att Du inte använder det. Öster vägrar att göra mer

Länk A 42 Så här ser byggloven ut som bygglovchefen Claes Elgström, stadsjuri sterna Martine Christensen, Siv Lejefors samt Ulf Aromskog. Man envisas med att Claes Elgström kommit fram till detta. Han var handläggare sedan enades alla efter genom gång att det var på det sättet.
Länk A 45 Det konstateras att det finns bygglov för UPPLAG 1988 även på Kvarntorp 1:274

Länk A 46

Länk A 47

Länk A 48

Brev till Moderna försäkringar där det konstateras att jag har bygglov för UPPSTÄLLNING AV HUSVAGNAR

Länk A 49

Länk A 50

Länk A 51

Hälsa och miljöinspektören Per Larsson, lämnar en bakgrundsbild om detaljplanen på Kvarntorp 1:3 som han inte har en susning om. A 49.

A 51 Lägg märke till att det står parkering, vilket när det gäller saluvagnar är detsamma sopm UPPLAG.

                           Tabell 3 Bygglov finns

Märke

Innehåll Här kommer jag att lägga upp enbart länkar. Som visar att bygglov finns. Samma bygglov som kommunens folk frörnekar finns ii den högra kolumnen.

Länk A 1

Länk A 1,20

Bygglov för Mekanisk verkstad. försäljning och service bilar

2 sid. Konstareas 1978 att det gäller även för aktuell rörelse. Som var bl.a. försäljning av bilar, husvagnar, husbilar och bl.a. båtar. Alltså UPPLAG.

Länk A 2 1978 Bygglovkontoret försöker lura mig, att byggloven inte gäller för husvagnar. Talar om för Strandell bygglovkontoret, vad som gäller.

Länk A 3

Det sitter långt inne men bygglovkontoret anser detsamma.

Får bygglov för att visa var husvagnar, bilar, husbilar och båtar ska stå uppställda.

Länk A4

Länk A 5

Får bygglov för att visa var husvagnar, bilar, husbilar och båtar ska stå uppställda.

1981 Får bygglov för en ny byggnad för försäljning och Lager. Dispens från 67§ byggnadstadgan Ulf Riismark skriver under beslutet. 1996 förnekar han ändå bygglov för UPPLAG Men han glömmer att bevisen säger något annat

Länk A 6

Länk 6,2

1983  Får bygglov för service och försäljning. Handläggare Bengt Johansson. 1996 förnekar samma Bengt Johansson bygglovet för UPPLAG Men han glömmer att bevisen i akten säger något annat. Detta är Norrköpings kommun i ett nötskal.
Länk A 7 Man är noga med att poängtera att "UPPSTÄLLNINGSPLATS FÖR HUSVAGNAR" låg på det som i och för sig inte var aktuellt. Men det låg likväl på planlagt område. Planen var ännu inte ändrad. Det förnekar man 1996 att det diskuteratts

Länk A 8

Här specificeras mycket av det som BMN:s ordförande Jan-Erik Karlsson(S), chefsjuristen Ulf Riismark och bygglovchefen Bengt Johansson senare förnekar. Bl.a att det gäller "UPPSTÄLLNING AV HUSVAGNAR". Samt att detta område ingår i byggnadsplan för flerbostadshus. Detta har påpekats. Åtgärden innebär inte någon ändring av den verksamhet som bedrivits på fastigheten. Det innebär att man bekräftar, att det även var bygglov för UPPLAG i tidigare bygglov.

Uttalande i SVT med en hel del faska uppgifter.
Länk A 13 ÖF:S korrekta reporter Göran Johansson bekräftar. Att taxeringsvärdet var 80 kr. Det bekräftas att det på den planlagda biten är UPPSTÄLLNINGSPLATS för husvagnar. "Trots byggnadsplanen fick Adsell bygglov. 1977 frågade Riksbyggen (KS: ordförande var VD) Om de fick bygga ca 15 villor på det som tidigare var planlagt. Senare ville man bygga  42 läenheter. På det som från början var tänkt som allmänplatsmark (lekplats för riksbyggen) I 3:e spalten står PLANEN FRÅN 60:talet är helt inaktuell i dag
Länk A 15 Dåvarande kommunekolgen Claes Swedling bekräftar att även han visste att det fanns bygglov för affär och parkering. Han menade att jag hade fått muntligt tillstånd från Vattendomstolen. Det var dock ifrån bygglovkontoret som var tillsyns myndighet.
Länk A 16 95-06-09 Bygglovhandläggaren Olof Rydberg bekräftar också till Sveriges radio Att bygglov för parkeringsplatser finns
Länk A 42 2006 Vid medlingsförhandlingarna bekräftar kommunen med en neutral skrift utan datum vilka bygglov som finns. Kanslichefen Pär Höglund förnekar att kommunen skriver på neutralt papper. Men det får stå för honom. Handläggare var bygglovschefen Claes Elgström. Siv Lejefors, Martine Christensen och Ulf Arumskog ställde sig bakom utredningen.
Länk A 45 1988 Att bygglov fanns konstaterades av bygglovchefen Bengt Johansson, som han senare  förnekade. Länk A 24 Länk A 30. Länk A 25 är en kopia där man glömt att ta bort datumet
Länk A 47 2005 stadsjuristen Martine Christensen bekräftar bygglov för "UPPSTÄLLNING AV HUSVAGNAR"

Länk A 49

Länk A 50

Länk A 51

Hälsa och miljöinspektören Per Larsson, lämnar en bakgrundsbild om detaljplanen på Kvarntorp 1:3 som han inte har en susning om. A 49. A 51 Lägg märke till att det står

parkering, vilket när det gäller saluvagnar är detsamma som UPPLAG. Syftet var naturligtvis att slå i nämndledamöterna att

bygglov för UPPLAG. Inte varit tillåtet under en tid. Samt att det automatiskt blev tillåtet, vid en planändring. SANSLÖST DUMT. 

Länk A 42

Länk A 43

Länk A 44
Så här ser byggloven ut som bygglovchefen Claes Elgström, stadsjuristerna Martine Christensen, Siv Lejefors samt Ulf Aromskog. Kom fram till att de gällde för fastigheten Kvarntorp 1:3 Man envisas med att Claes Elgström kommit fram till detta helt ensam. Han var handläggare sedan enades alla efter genom gång, att det var på det sättet. Varför stadsjuristen Martine Christensen inte vill stå för detta. Det får hon själv förklara.
Länk A 53 2014-09-03 Hur byggloven såg ut med Anna Amréns ögon
Länk A 54

13-11-12 Utredning från Amren anger att den kommer från Annika Tool Den enda informationen vi har angående bygglov för Kvarntorp 1:3 är denna utredning, gjord av förra bygglovchefen Annika Toll. Jag tror att du redan fått den tidigare. Varken jag eller mina medarbetare kan reda ut övriga frågor som gäller byggloven. Vi har inga digitala handlingar hos oss, alla handlingar finns på stadsarkivet. På bygglovkontoret finns, som du känner till, en hel del pärmar som innehåller diverse material rörnade äldre bygglov och som du alltid är välkommen att ta del av. ( Annika Tool har inte gjort någon utredning, det får stå för Anna Amrén)

Länk A 59 Utredning som jag fick 2014 i november om vilka bygglov som gällde på Kavrntorp 1:3 2005
                Tabell 4 Bygglov finns inte

Märke

xxxxxxxxxxxx

Innehåll Här kommer jag att lägga upp enbart länkar. Där olika 

bygglovschefer och Bygg och miljöskyddsnämndens ordföranden förnekar

 samma byggnadslov UPPLAG som man bekräftat finns i flera beslut och utredningar. På fastigheten Kvarntorp 1:3 och 1:274.

Det är det arbetsklimat vi haft sedan 1994 i Norrköping

Länk A 10

Länk A 10,1

Det började igentligen i Vattendomstolarna 1994. Där kommunen skulle förneka mina bygglov. För att kunna hävda att detaljplanen på

fastigheten Kvarntorp 1:3 inte var inakuell. Chefsarkitekten Nils Ryman

och kommunekologen Kaj Almkvist skämdes, inte för att även förneka

att jag fått klarsignal att kulvertera Torshagsån. Ryman fortsätter att diskutera inlösenfrågor som han inte har en susning om.

Tidigare påstod Ryman att ett område med högt naturvärde låg på min

fastighet. Nu menar han att området går till Nyköpingsvägen. Chefsarkitekten läser fel på ca 300 meter.

Hans favorituttryck var "Man måste våga stå emot"
Länk A 14 Hör i nte hit en ritning som Nils Ryman läser fel . (Bara 2-300 lit)

Länk A 24

Länk A  25
Stadsjuristen Siv Lejefors och bygglovchefen Bengt Johansson gör en utredning och finner att i princip inga bygglov gäller. Man suddar bort datum på min kopia. Men glömmer att göra det på alla kopior Se A 25
Länk A 30

Chefsjuristen Ulf Riismark, bygglovchefen Bengt Johansson och BMN;s ordförande förser nämnden med direkt falska uppgifter.

Detta för att skydda kommunekologen Kaj Almkvist och chefsarkitekten Nils Ryman som förnekat byggloven för att kunna fälla mig i Vattenöverdomstolen. Blev resultatet efter ett hemligt möte våren 1996

Länk A 31 Förstorar ritningen för att visa att man lämnar falska uppgifter till nämnden. Ritningen var ritad 1983 och kan alltså inte höra till ett bygglov 1980
Länk A 32

Här ser man klart att det står "UPPSTÄLLNING AV HUSVAGNAR"

Vilket bygglovchefen Bengt Johansson under ed bekräftade innebar att det var så. Finns bandat av Tingsrätten

Länk A 33 Har jag säkert plockat fram tidigare  KOPIA
Länk A 34 Olle Sjödal diskuterar planen.Även om den sedan 1966 inte var aktuell. Vilket Ulf Riismarkl förnekar i Länk A 30
Länk A 35

99-11-03 Beslut AD 1996-020 Handläggare är bygglovchefen 

Bengt Johansson som i domstol, under ed bekräftat att

bygglov för UPPSTÄLLNING  finns.

Länk A 36

Bengt Johansson dribblar med juridiska uttryck för att få nämndenatt fatta felaktiga beslut. Före 1987 behövdes

inte bygglov för parkeringsplatser. Även om man kallar Uppställning av husvagnar till försäljning. för parkeringsplatser. Så var det före 1987 och fortfarande i juridisk mening UPPLAG.

Länk A 37 Jag ställer frågan till nämnden om det finns bygglov. Underförstått för UPPLAG. Som tidigare konstateratts. Jag ville ha svaret JA ELLER NEJ. Jan-Erik Karlsson (S) och Bengt Johansson tror uppenbarligen att det finns någor mellan JA och NEJ

Länk A 38

Länk A 39

Bygglovchefen Bengt Johansson Tyckte förmodligen att man ska söka nytt bygglov för att få veta vad det gamla gäller för. SANSLÖST

Sid 2 i samma ärende anser att det är likvärdigt med ett föreläggande.
Länk A 40 08-08-15 Bygg och miljöskyddsnämnens presidie. Läs Jan-Olov Öster. Menar att det inte finns något bygglov för UPPLAG på Kvarntorp 1:274. Det har upphört att gälla. SANSLÖST. Det har man konstaterat finns i flera utredningar
Länk A 41 08-10-22 Samma Jan-Olov Öster bekräftar att det gjorts en utredning.Soim kommit fram till att bygglov finns. Ett bygglov för UPPLAG slutar inte att gälla för att Du inte använder det. Öster vägrar att göra mer

Länk A 42

Länk A 43

Länk A 44
Så här ser byggloven ut som bygglovchefen Claes Elgström, stadsjuri sterna Martine Christensen, Siv Lejefors samt Ulf Aromskog. Man envisas med att Claes Elgström kommit fram till detta. Han var handläggare sedan enades alla efter genom gång att det var på det sättet.

Länk A 49

Länk A 50

Länk A 51

Hälsa och miljöinspektören Per Larsson, lämnar en bakgrundsbild om detaljplanen på Kvarntorp 1:3 som han inte har en susning om. A 49.

A 51 Lägg märke till att det står parkering, vilket när det gäller saluvagnar är detsamma sopm UPPLAG.

Länk A
Länk A
Länk A

Länk till brev till Norrköpings kommun 2014-11-12

Kommunens inlaga till kronofogden

Länk till Tabell 1    Tabell 2       Tabell 3    Tabell 4

Länk Sitoo

Länk Pär Höglund

   Johnsonsåpan

Som det måste förstås så styrs Norrköpings kommun i dag, av DE TRE kommundirektören Åsa Byman Falck. Hennes förlängda hand är kanslichefen Pär Höglund, och stadsjuristen Martine Christensen. Deras sätt att styra Norrköping gör att kommunen, i de flesta utredningar hamnar bland de sämsta i landet. Vi anser att de istället, för att lösa olika problem, så försöker de ofta dölja problemen. Att det ofta förekommer oegentligheter i Norrköping vet de flesta. Ställer man en fråga om detta, eller något annat till kommundirektören Åsa Byman Falck. Ja då tiger hon. Eller också får man ett svar från Martine Christensen och Pär Höglund att frågan är otydlig. Men det var ju inte meningen att vi skulle hitta brevet.

Som vi förstår det hela så finns det i vart fall tre partier, i Norrköping som verkar vilja göra något åt det hela.

Tillsammans har de ca 65 % av invånarna bakom sig. Så vi tror på en förändring. Följ våra länkar och bilda dig en egen auppfattning. Vi tror att flera är inne på samma linje!

Här kommer inom en kort tid. En uppställning av de bygglov som fullständig klart har funnits. Som följande ordföranden för Bygg och miljöskyddsnämnden förnekat.

Sedan kommer en uppställning av De tjänstemän som förnekat bygglov, som de även varit med att besluta om i flera fall.

En uppställning av de som är beredda att ge nämnderna vilseledande information om falska informationa inte är den rätta.

Vilka som varit kommunens högsta tjänstemän under den här tiden, utan att reagera. Nämligen kommundirektörerna.

Vilka som inte löser ut rekomenderade brev. Vilket gör att det blir svårt att lösa problem.

                                               

Märke 0,11

Klicka på länken i kolumnen Märke så kommer Du direkt till sidan jag beskriver

xyz

Märke..... Innehåll
Länk A 60 14-09-10 Krav 155 956
Länk A 61 14-09-10 Krav 24 876:-
Länk A 62 14-01-13 Fullmakt Martine Christensen
Länk A 63 14-10-02 Stadsjuristen Martine Christensen förnekar fordran
Länk A 64 14-10-01 Christensen säger att fordran är på ca 25 000:-
Länk A 65 14-11-10 Nu finns fordran på 25 104:-
Länk A 66 14-11-10 Nu finns även fordran på 156 741:-
Länk A 67 14-11-11 Brev från Martine Christensen
Länk A 68 14-11-12 Brev till Norrköpings kommun
Länk A 69 Protokol vid BMN:s möte 96-05-08 Deltagare. Där mina bygglov förnekades.
Länk A 70 Bygglovschefen Bengt Johansson ber chefsjuristen Ulf Riismark som det måste förstås att förneka de bygglov han tidigare beviljat.
Länk A Skambud på fastigheten
Länk A 73 Argus Nr 2 1995
Länk A 74 Argus Nr 3 1966
Länk A 75

Kommunen erkänner dels att jag hade kontakt med dem innan kulverteringen och att kulvereingen låg på planlagt område vilket man. Dels i domstol och i pressmeddelande.

Jag kommer här att så fort jag får tid redovisa hur man lämnade direkt faksa uppgifter till domstolar och även media.

Länk A 75 Granskningsnämndens beslut
Länk A
Länk A
Länk A

  Pär Höglunf 

 

Aktbilaga Händelse text 800 px
PH 1 2017-02-01
PH 2
PH 3
PH 4
PH 5
PH 6
PH 7
PH 8
PH 9
PH 10
PH 11
PH 12
PH 13
PH 14
PH 15
PH 16
PH 17
PH 18
PH  19

Märke Innehåll
Länk A
Länk A
Länk A
Länk A
Länk A
Länk A
Länk A
Länk A
Länk A
Länk A
Länk A
Länk A
Länk A
Länk A
Länk A
Länk A
Länk A
Länk A
Länk A

 

En konflikt mellan Norrköpings kommun och medborgare under kommundirektörerna Björn Johanssons och Åsa Byman Falcks ledning

är i praktiken omöjlig att lösa. Samma sak när det gäller bygglov under, Bygg och milöskyddsnämndens (BMN) ordföranden Jan-Erik Karlsson(S) och Jan-Olov Östers(S) ledning. Här lämnar man t.ex direkt falska uppgifter till nämnden. För att nämnden slutligen ska fatta ett direkt felaktigt beslut.

DE TRE saknar förmåga att avsluta den här SÅPAN. För dem är det mesta otydligt. Frågar du om kopior på handlingar från ett möte med 9 namngivna deltagare. Det är naturligtvis inte tillräckligt tydligt Inte ens om Du anger datum, klockslag och var mötet ägde rum. Att fråga deltagarna kan man inte lista ut, att det kan ge mer information.

Jag har haft en konflikt med Norrköpings kommun sedan 1993. Det började med att miljödirektören Eva Lindahl. Blev sur på bygglovhandläggaren

Olov Rydberg och bygglovchefen Bengt Johansson. Detta efter att de gett

 klarsignal till kulverteringen av Torshagsån 1992 . De hade konstaterat bl.a att kulverteringen inte låg på planlagt område. Att planen utanför den 

kulverterade  sträckan från  1964 var ointressant redan 1966. 

Bygglovkontoret ansåg av av den  anledningen redan 1968 att det var OK att ge bygglov för försäljning och service av bilar.

Även om f.d. kommunalrådet Jan-Olov Johnson(S), Bygg och miljöskyddsnämndens ordföranden Jan-Erik Karlsson(S) och Jan-Olov Öster(S) burit sig mycket dåligt åt.

Många säger, inte kan man förneka ett bygglov. Men när man har en chefsjurist Ulf Riismark, en bygglovchef Bengt Johansson till sammans med

f.d. bygg och miljöskyddsnämndens ordförande Jan-Erik Karlsson presenterar direkt falskt material för nämnden. Ja då beslutar naturligtvis nämnden 

efter det material som framlagts. Har man sedan kommundirektörer som skrämmer tjänstemännen till tystnad. Då får man ofta svaga tjänstemän att lyda.

Men alla går inte att kuva tack och lov. Personaldirektören har även han sina knep.

1968 Fick jag bygglov för bl.a. bilförsäljning och service. BYGGLOV FÖR UPPLAG FINNS

1978  ifrågasatte bygglovkontoret mitt bygglov för UPPLAG (Uppställningf av husvagnar.) Jag förklarade att husvagnar och bilar var samma grupp enligt PBL                    ​​

Men när man läst på så ansåg de detsamma som vi sagt. Bygglovkontoret tror ofta, att det bara är de själva som kan Plan och bygglagen. BYGGLOV FÖR UPPLAG FINNS

När bygglovkontoret inte kunde lura mig,  så ville Strandell att jag skulle söka byggnadslov för skyltar. Vilket jag gjorde för att Strandell skulle hålla sig lugn. Det behövs naturligtvis inte bygglov för skyltar om detaljplan saknas.

Bygglov för skyltar på icke planlagt område behövs inte,

Efter en brand 1980 fick vi bygglov för NYBYGGNAD AV FÖRSÄLJNINGS OCH LAGERLOKALER BYGGLOV FÖR UPPLAG FINNS

Protokoll bygglov 991/83 Tillbyggnad av lokaler för service och försäljning. Beredningsyttrande LÄNK  BYGGLOV FÖR UPPLAG FINNS

Handläggaren Bengt Johansson som senare blev bygglovchef vill nog i dag glömma hur han poängterade. "UPPSTÄLLNINGSPLATS FÖR HUSVAGNAR" BYGGLOV FÖR UPPLAG FINNS

tillhör 1:3 men ingår för plan för flerfamiljshus. Att planen redan 1966 var ointressant undanhöll han. Att planen diskuterats förnekade han och chefsjuristen senare.  LÄNK

Märke 0,01

Chefsarkitekten Nils Ryman förnekade mina permanenta bygglov. Han påstår att planen är aktuell, trotts att den förklardes inaktuell redan 1966. Vilket även bekräftatts av fastighetsdirektören Hans Gäfvert. RYMAN BYGGLOV FÖR UPPLAG SAKNAS

Chefsarkitekten Nils Ryman, påstår att ett område med STORT NATURVÄRDE går fram till Nyköpingsvägen trotts att den gär fram till järnvägen som ligger 300 meter bort. Det är antagandehandlingen som gäller väste Ryman. Men det var ju samma handling.

Jan-Olov Johnson lovad partikamraterna i ÅBY att göra något utöver det vanliga för att lösa kulverteringen av Torshagsån. Resultat Björn Lunnerdahl  bjöd ca 12 % av taxeringsvärdet

Naturligtvis trodde Johnsons partikamrater att jag ljög eller fifflade med siffror  men var det inte. Vi kan väl inte räkna med att Björn Lunnerdahl berättar varför han gjorde så här.

  0,1   Minnesanteckningar LÄNK

Att miljöknuttarna ville åt mig ser man lätt när man läser deras protokoll. Naturligtvis visste de att jag fått klarsignal till kulverteringen och att jag inte var dömd.

Folkbladets Göran Johansson, gjorde som vanligt ett korrekt reportage. Fastighetsdirektören Hans Gäfvert bekräftade att planen inte var aktuell. Att bygglov fanns. Att taxeringsvärdet var 80:- per kvm. Att man tidigare räknat med att bygga 20 villor på fastigheten. I början av 90- talet var det tal om 42 lägenheter.

Man kan fråga sig hur Nils Ryman kan framföra helt andra uppgifter. Kanske kompenterades av att han var kyrkvaktmästare på söndagarna. Kanske behövde han få syndernas förlåtelse, lite oftare än andra.

Tillbaka till LÄNKAR Första sidan Tillbaka till grupp 2

Här kan Du följa hur Kaj Almkvist lämnar direk falska uppgifter till Sveriges radio.

Lägg märke till att han sagt att det är en svartbyggd parkering över Torshagsån. Det har Nils Ryman tidigare dementerat. Se sista stycket i protokollet

Över kulverteringen var planterat ölandstok och syrener. Han beskriver min fastighet som ett rekreationsområde. Fakta är

att det var parkering av husvagnar och ett vattenmagasin. Han förnekar att jag fått klarsignal från bygglovhandläggaren Olov Rydberg.

Som dessutom var på plats när ån kulverterades. Att planen inte var aktuell har både Enar Wahlund och Hans Gäfvert bekräftat. Kommunen har lyft ut honom i dag. Jag behövde 20 år för att de skulle fixa det.

Tillbaka till grupp 2

Här har du en kallelse till ett möte som det inte var meningen att jag skulle hitta. Jag har bett att få en kopia från bl.a Eva Lindahl, Kaj Almkvist, Jan-Olov Johnson och kanslichefen Pär Höglund. Ingen svarade mer än Höglund Han tycker att frågan är otydlig, och att fråga de kallade är inget han kan lista ut vad jag förstår.

Gropp 3 0,2

Kommunekolgen Claes Svedling visste att det fanns bygglov . Naturligtvis visste Kaj Almkvist detta också. Jag hade informerat honom och Nils Ryman om detta.

Bygglovhandläggaren Olov Rydberg bekräftade bygglov för p-platser till Sveriges radio.

För att trakasera mig ännu mer stängde man av vattnet för alla mina hyresgäster. Hade missat en faktura på 500 :-

Bengt Johansson och Siv Lejefors, förnekar plötsligt mina bygglov. Man kan ju fråga sig på vilken nivå Bengt Johansson befinner sig. Datumet suddades ut på min första kopia.

Men man hade glömt att sudda ut det på en kopia på rådhuset.

Här kommer en kallelse till ett möte som kanslichefen Pär Höglund tycker är otydligt angivet. Trotts att han fått veta datum, tid, lokal och deltagare. Han kan alltså inte söka på det.

Naturligtvis jävlas han. Eller befinner sig på sandlådenivå.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Länk A 1    Det här bygglovet fick jag 1968. Det konstaterade bygglovkontoret 1978 att det gällde även för UPPLAG. Upplag är en benämning som

används när man har bilar, husvagnar, båtar till salu. Alltså yrkesmässig uppställning. BYGGLOV FÖR UPPLAG FINNS

Länk A 1,20    

Märke 68b

 

 

 Länk A 2  

Jag förklarade för bygglovchefen att bilar och husvagnar var samma sak

 kk

kknn

n

Länk A 3   Bygglovkontoret delade min mening att bygglovet gällde även för det jag använde det för. Nämligen UPPLAG.

Länk A 4 

Jag fick även bygglov för skyltar som angav parkering. Vi använde ordet  parkering för att inte många förstår vad UPPLAG innebär.

 

 

 

 

Länk A 5   Efter en brand 1980 fick vi bygglov även för försäljnings och lager lokaler.

Länk A 6 

Bygglov för tillbyggnad av lokaler för service och försäljning.

Länk A 6,2     

Bygglov för service och försäljning

 

Länk A 7    

OBS att bygglovchefen Bengt Johansson poängterar att UPPSTÄLLNING av husvagnar ligger på planlagt område

som ingår för plan för flerfamiljshus. (Riksbyggen). Han undanhåller att Enar Wahlund ansåg att planen var obsolet redan 1966.

Riksbyggen ville inte förvärva området. Att planen diskuterats förnekade chefsjuristen Ulf Riismark och bygglovschefen Bengt Johansson1996.

Länk A 8 

Jag bygger till igen 1983

Länk A 9   Minnesanteckningar om möten som ofta förnekas

94-06-22 Möte information till Nils Ryman, Kaj Almkvist

98-01-09 Möte Jan-Olov Johnson, Jan-Erik Karlsson, jag och Peter

98-11-26 Möte Susanne Christensson, Bengt Johansson, Jan-Erik Karlsson, Vollrath Brusén, Peter och jag

99-02-15 Bengt Johansson förnekar till Länsstyrelsen vad Sussanne Christensen sa vid möte 98-11-26

97-07-25 Bygglovhandläggare ombeds sudda ut ” Bygglov erfordras ej

 

94-09-21 Vattendomstolen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Länk A 10  

Trotts att chefsarkitekten Nils Ryman var väl informerad, så förnekade han mina permanenta bygglov för handel och parkering.

Han bekräftar att det inte finns någon parkering över kulverteringen som Kaj Almqvist senare påstår i Sveriges radio.

 

 

Länk A 10,1 

Trotts att Nils Ryman är chefsarkitekt så läser han medvetet fel på ca 300 meter. Se sista stycket

A 10,5   Lägg märke till att de gulmärkta ytan slutar vid järnvägen inte Nyköpingsvägen som Ryman påstår.

 

 

 

 

 

Länk A 11

Jan-Olov Johnson hade lovat sina partikamrater i ÅBY. Efter att han blivit informerad om fakta att kommunen skulle göra något utöver det vanliga för att lösa kulverteringsärendet. Överingenjören Björn Lunnerdal bjöd ca 12 % av taxeringsvärdet.

Naturligtvis trodde Jan-Olov Johnsons(S) partikamrater att jag ljög. Inte bjuder man 12 % när man ska göra något utöver det vanliga

 

 

Länk A 12 

Naturligtvis trodde ÅBY:s socialdemokrater att jag ljög. För naturligtvis talade Jan-Olov Johnson sanning. ELLER??

 

 

 

​Representanter för kommunens miljörörelse uppträder som domare innan dom har fallit

Länk A 13

Folkbladets Göran Johansson får beskedet att byggloven som Ryman och Almkvist förnekar finns. Han bekräftar

även att Riksbyggen hade tankar på att bygga 20 villor på fastigheten Kvarntorp 1:3. Senare planer att bygga 42

lägenheter. Jan-Olov Johnson menar att man måste hitta en kompromiss. Hans Gäfvert medger att planen inte är aktuell.

 

 

Länk 13.5

 

Trots att kommunens representanter i Vattendomstolen, chefsarkitekten Nils Ryman,Kaj Almkvist, och juristen Ulf Riismark. borde vara väl medvetna efter ett möte 94-06-22 Vilket var starten på omfattande repressalier. Att jag både hade fått klarsignal samt de bygglov de förnekade i Vattendomstolarna.
            

 

 

 

 

Länk A 14  Länk Här ser vi direkt hur kommunekologen Kaj Almkvist direkt får reportern att lämna falska uppgifter.

Lägg märke till att han sagt att det är en svartbyggd parkering över Torshagsån. Det har Nils Ryman tidigare dementerat.

Över kulverteringen var planterat ölandstok och syrener. Han beskriver min fastighet som ett rekreationsområde. Fakta är

att det var parkering av husvagnar och ett vattenmagasin. Han förnekar att jag fått klarsignal från bygglovhandläggaren Olov Rydberg.

Som dessutom var på plats när ån kulvertering. Att planen inte var aktuell har både Enar Wahlund och Hans Gäfvert bekräftat.

Länk A 13,6

Granskningsnämnden dömde rät, VILKET VAR TILL MIN FÖRDEL. Visas i dom  T 621-16

Lägg märke till att Svberiges radio bekräftade byggloven i denna dom 1994. Som man sedan förnekade med hjälp av stadsjuristerna fram 2005-2016 Beroende vad man kräver en undertecknad handling eller ett papper utan underskrift.

 

 

 

 

  

 

Länk A 15  

Lägg märke till att kommunekologen Claes Svedlind bekräftar byggloven som Almkvist och Ryman förnekar.

 

Länk A 16

Olof Rydberg bekräftar också byggloven till Sveriges radio som Almkvist och Ryman förnekat.

 

 

Länk A 17 

Här stänger kommunen av vattnet för mig. Kostnad 20-25000 kronor. I stället för att  vänta tills tjälen släppt.

Jag hade missat en faktura på 500:- i 30 dagar. Hade drabbats av en stroke och höll på att lära mig gå efter att jag varit förlamad.

Märke 24  Här gör f.d. bygglovchefen Bengt Johansson en utredning om bl.a. bygglov som han varit med som handläggare att besluta om.

De suddade ut datumet när jag fick handlingen. Stadsjuristen som naturligtvis visste att Johansson förnekade fakta. Blundade säkert.

Jag kommenterar denna fejkade sammanställning på kopian nedan

Länk A 24

Stadsjuristen Siv Lejefors fick uppdraget från Kommunstyrelsen KS. 2004 att ta fram vilka bygglov som fanns på min fastighet.

Hon äverlämnade uppdraget till f.d. bygglovchefen Bengt Johansson, som inte hade några skrupler att förvanska materialet.

Uppställning och parkering av husvagnar.

Bengt Johansson har som det måste uppfattas. Frågat våra stadsjurister hur han ska förneka tidigare givna bygglov för UPPLAG.

Han försöker hela tiden att dölja att uppställning av husvagnar för försäljning inte är parkering utan UPPLAG. Parkering behövde inte bygglov före 1987.

Pizzeria och restaurang:

Han befinner sig som vanligt på mycket djupt vatten. Naturligtvis behövs bygglov för pizzeria och restaurang. HANDEL är allt från skomakeri till restaurang. Det framgår av Boverkets utgåpvor i ämnet.

2005 så fastställdes vid medlingssamtal att jag haft bygglov för HANDEL sedan 1968.Vilket dessutom finns i en lagakraft vunnen dom från 2016.

Länk A 25  När jag började gråva på kommunen fanns plötsligt även datumet.  Kanslichefen Pär Höglund förnekar

dessutom att utreningar görs på neutralt papper. Annars anser han att det mesta är otydligt

  .

96-05-08 Ett praktexempel på hur kommunens tjänstemän. Stadsjuristen Ulf Riismark, bygglovchefen Bengt Johansson   

satsar på att bygglovsökande är mindre vetande.

Märke 27 

Länk A 30

96-05-08 Ett praktexempel på hur kommunens tjänstemän. Stadsjuristen Ulf Riismark

bygglovchefen Bengt Johansson   sattsar på att bygglovsökande är mindre vetande ??Först när bygglovet ges så är man noga med att poängtera att planen fortfarande är upptagen som allmänplatsmark även om den var ointressant redan 1966.

Man missade att jag är läskunnig och enkelt kunde läsa vad Sjödal uttalat i ärendet. Att det är parkmark enligt planen. Förmodligen visste han inte att den var ointressant sedan 1966. Eftersom Riksbyggen inte vill ha en lekpark på platsen. Ritningen som han menade hörde till ett bygglov från 1980. Den var inte ens ritad då.

96-05-08.jpg

Märke 29

Länk A 31

Märke 29,5

Länk A 32

BD-991-83-med-UPPLAG.jpg

Märke 30    

Länk A 33

OBS att här anger man att "UPPSTÄLLNING AV HUSVAGNAR" ingår i plan för flerfamiljshus. Samt att planen anger parkmark.

Det förnekade man att det diskuteratts.

Länk A 34

31

Länk A 35

32

Länk A 36 

33

Länk A 37

34

Länk A 38

35

Länk A 39

Länk A 40 

36

Länk A 41

37

 

Länk A 41,2

38

 

 Länk A 42

Länk A 43

Länk A 44 

Länk A 45

Länk A 46

Länk A 47

Länk A 48

Länk A 49

Per Larsson uttalar sig om något som han inte behärskar

Länk A 50 

Länk A 51

Länk 52

93-05-19 Olof Rydberg bekräftar att bygglov för parkeringar (UPPLAG) redan finns. Lägg även märke till att Ulf Riismark sett ritningen.'

1996 förnekade både Johansson och Riismark byggloven . Länk A 30 Länk A 31  Länk A 32 Länk A 34

Länk A 53  

Länk A 54

13-11-12 Utredning från Amren anger att den kommer från Annika Tool

Hej Klas,

Den enda informationen vi har angående bygglov för Kvarntorp 1:3 är denna utredning, gjord av förra bygglovchefen Annika Toll. Jag tror att du redan fått den tidigare. Varken jag eller mina medarbetare kan reda ut övriga frågor som gäller byggloven. Vi har inga digitala handlingar hos oss, alla handlingar finns på stadsarkivet. På bygglovkontoret finns, som du känner till, en hel del pärmar som innehåller diverse material rörnade äldre bygglov och som du alltid är välkommen att ta del av.

Vänliga hälsningar

Anna Amrén

förvaltningschef

Länk A 55

Länk A 56Aktuell sida

14-07-30 Utredning bygglov Amren

Länk A 57

Pär Höglund

21 sep (1 dag sedan)

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

e- post från Höglund 21 sept

till mig, Maria

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Klas

 

Du som själv inte vill att man beskriver dina domar i offentliga handlingar bör kanske själv vara försiktig med det (dina brev registrearas och blir offentliga handlingar)? Och med att beskylla tjänstemän för mened. Skillnaden här är att du har fällts i domstol för dina handlingar medan Kaj och Nils beskylls utan rättslig grund. Det är förtal.

 

Angående förlikningsavtalet mellan Norrköpings kommun och Klas Adsell:

Den tolkningen som du gör av vad jag har sagt om förlikningsavtalet känner jag inte igen mig i. Du gör som vanligt dina egna tolkningar. Du har påskrivet original av avtalet och har dessutom fått avtalet otaliga gånger med e-post. Du har alltså tillgång till hela avtalet. Kommunen har fullgjort sin skyldighet att lämna ut begärda handlingar. Något mer är vi inte skyldiga att göra. Vill du har en juridisk tolkning av avtalet föreslår jag att du vänder dig till din advokat. Kommunen kan inte ge stöd till enskild i juridiska frågor. Och särskilt inte till motparten i ett mål. Vi kan naturligtvis lämna ut en del avtalet om du anger vilken del du vill ha, men jag ser inte poängen i detta.

 

Det jag har försökt förmedla till dig är min tolkning av förlikningsavtalet (som jag inte har varit med om att förhandla fram). Sista stycket under punkt 2 och punkt 5 anger att du genom att underteckna avtalet slutligen har reglerat alla krav du har haft på kommunen, dess tjänstemän och förtroendevalda. Att kommunen ville komma överens med dig på detta sättet handlar om att det har förflutit lång tid sedan de fel som du hävdar har begåtts och att det tar orimligt mycket tid (och kostar skattebetalarna orimligt mycket pengar) att hantera alla dessa gamla ärenden (det finns heller inget utestående ärende som idag hindrar dig i din verksamhet på något sätt). Hur vi än svarar är du ju inte nöjd. Sedan du gick med på denna ömsesidiga överenskommelse har du fortsatt att kräva att kommunens myndigheter, tjänstemän och förtroendevalda ska gräva i dina gamla ärenden. Jag tycker inte att du hedrar vår gemensamma överenskommelse. Det betyder inte att du inte kan begära ut handlingar, lämna in medborgarförslag eller vända dig till domstol för att kräva resning i de mål du förlorat. Som du är medveten om har vi behandlat mer än 40 medborgarförslag som du har lämnat in och lämnat ut mängder med handlingar efter avltaet skrevs på. Hur domstolarna kommer att tolka vår förlikningsöverenskommelse vet jag inte, men jag gissar att du skulle ha svårt att komma med de gamla ärendena som täcks av avtalet.

 

Begäran om kallelser och mail till Jan-Olov Johnsson:

Jag har svarat på denna begäran otaliga gånger. Igen: Vi hittar inte några sådana kalleser i diariet, det finns alltså inget att lämna ut. De e-postbrev till Jan-Olov Johnsson som har registrerats har lämnats ut till dig otaliga gånger, de som inte registrerats finns inte att lämna ut, oavsett vad jag vill eller tycker. Någon ytterligare skyldighet att utreda frågan har inte kommunen.

 

Den hadling du begär, som du säger att jag och stadsjuristen ska ha skickat till kommunstyrelsen, överåklagaren mfl, finns inte. Vi har inte uttryckt oss på det sättet som du påstår.

 

Vad gäller akten om omdaningen av Ringdansen kan du naturligtvis få vilka delar du vill, under förutsättning att de är allmänna och offentliga. Men kommunen kan inte göra dina utrednningar. Akten finns på stadsarkivet och du är välkommen dit för att välja vilka delar du vill ha. Alternativt kan vi naturligtvis skicka en kopia på akten mot den av kommunfullmäktige antagna taxan för utlämning av allmänna ahandlingar.

 

Pär Höglund

_______________________________

Pär Höglund

Kanslichef

Länk A 42

39

26 1996 anordnades ett möte med ungefär samma deltagare som detta möte. Men Staffan Landin deltog bara 1996.

Det var  mötet 1996 som ledde till att chefsjuristen Ulf Riismark, bygglovschefen Bengt Johansson och Jan.Erik Karlsson(S) försåg nämnden med 

falskt material för att de skulle förneka tidihgare givna bygglov.

40

60

61

62

63

64

65

66

Protokoll 1996-05-08 § 124 Ad 20/96 deltagare.

69

70

96-04-15-johansson-riismark.jpg

1994-09-29  Norrköpings kommun lovar att göra något utöver det vanliga och bjuder 10-12 % av taxeringsvärdet.

 

 Argfus Nr 2 1995 A 72

 

Argus Nr 3 1996 A73 

x  

Argus personligt hemma hos A74

x  

utredning-sid-4.jpg

 

Det var ju bra att man kom fram till detta efer 10 år med Jan-Erik Karlsson(S) (JEK) som ordförande för BMN Men om jag minns rätt så hade vi en annan ordförande som var partikamrat med JEK men som ville lösa detta.

Det kan stämma. Jag hade alltså talat med honom vilket man förnekade i domstol.

Med detta menade jag att jag kontrollerat vad som krävdes för att slippa ansöka om vattendom.

Vi som kan läsa kartor, inkl Vattendomstolen och Länsstyrelsen såg naturligtvis att kulverteringen inte låg på planlagt område.

Ja när det gäller privata företag så var allt förberett om vi skulle lägga en kulvert eller lägga en ny mur. Det tog ett dygn för att få hem kulverten från Norge. Sedan tog det säkert ett halvår innan vi fyllt över den eftersom vi fick massorna gratis.

Att det är som jag säger borde gå att efterkonstruera med fraktsedalar mm.

Att man inte stoppade bygget berodde naturligtvis på att Olov Rydberg och Bengt Johansson varit med och gav klarsignal till kulverteringen. Genom att bekräfta att kulverteringen inte låg på planlagt område, och att man inte hade några invändningar mot att vi kulverterade.

Det tog säkert ett halvår innan kulverteringen var färdig.

Naturligtvis kunde man inte kräva rättelse när vi kunde visa att vi fått klarsignal.

Olof Rydberg fick hjälp av stadsjuristerna att slippa berätta vad som sades när jag fick klarsignal.

Här bekräftar Claes Elgström, Siv Lejefors, Martine Christensen och Ulf Arumskog att det som var svårläst för Olov Rydberg och Bengt Johansson inte var så svårläst. Det är nog bara Olov Rydberg och Bengt Johansson samt chefsarkitekten som inte visst hur man läser en ritning.

Där har utredarna fel. Har man givet ett bygglov som inte överklagats i rätt tid så gäller det. Eller också får kommunen vara berett på ett hiskligt skadestånd.

Kommunen erkänner dels att jag hade kontakt med dem innan kulverteringen och att kulvereingen inte låg på planlagt område.

Jag kommer här att så fort jag får tid, redovisa hur man lämnade direkt faksa uppgifter till domstolar och även media.

Undertecnade av pressmeddelandet som kontaktmän var Kaj Almkvist, Ulf Riismark och Nils Ryman. Behjäplig jurist till att Kaj Almkvist inte ville svara på vilka underlag pressen fick var stadsjuristen

Detta sändes i Sveriges radio och det är naturligtvis återgivet efter kommunens pressmedelande och vad Kaj Almkvist informerat om.

10 px mall

granskningsnaemndensbeslut_0001.jpg

granskningsnaemndensbeslut_0002-2.jpg

Här ser vi hur man agerade genom direkta lögner. Vi hade aldrig någon parkering över kulverteringen utan där var en plantering med ölandstok.

Jag ansåg att jag pekades ut som brottslig

Det är riktigt att Granskningsnämnden kom fram till att vi hade olika uippfattningar i domstolen vilket berodde på att kommunens vittnen inte talade sanning.

I domstolen förnekade man att jag överhuvudtaget inte talat med kommunen. Vilket i dag är konstaerat jag jag hade gjort

Se kommunens utredning

I domstolen förnekades att jag hade byggnadslov för bygglov som Olov Rydberg bekräftade att jag hade.

Norrköpings kommun, Åsa Byman Falck Jan-Olov Johnson och Eva Lindahl!Jag försöker att få ett avslut på kommunens och mina mellanhavanden.

Vi hade två möten våren 1996 och 2001 där alla deltagare samt sammankallande, har glömt att registrera mötet och vad mötet kom fram till.

Jag har begärt att kommundirektören ska se till så vi får in handlingarna.

Vilka deltagarna var hittar Ni  i "avtalmarkbyte" med den skillnaden att 1996 var även Staffan Landin med.

Vid mötet 1996 bestämdes bl.a.

Jag vill att Eva Lindahl och Jan-Olov Johnson ser till att diarieföra mötet 1996 eller dementera att mötet hållit eller ange  vad som avhandlats.,

När det gäller mötet 2001 så menade deltagarna att jag skulle få det svårt i relationerna med kommunen framledes.

.
Vilket var detsamma som Björn Johansson uttalade, i samband med medlingssamtalen genom Martine Christensen,

Detta har i allt väsentligt bekräftats av Staffan Landin, Jan-Erik Karlsson och Bengt Johansson.

Eva Lindahl  och Olv Rydberg har bekräftat att Eva Lindahl var arg när Olof Rydberg gett klarsignal till kulvertering av Torshagsån.

Kan Jan-Olov Johnson svara på om kommunens övertagande av återställandet av den kulverterade sträckan av Torshagsån. Var det för att kommunen var på det klara med att man lämnat direkt falska uppgifter i vattendomstolarna.
Eller var det kanske en skattefri gåva. 

Nils Ryman har vid att annat protokollfört möte bekräftat att han senare fått veta. Att Adsell  haft bygglov hela tiden.
Jag blev lovad att kommunen skulle göra något utöver det vanliga. Olof Rydberg vägrade att svara  Eva Lindahl var sur för han hade givit klartecken till att kulvertera.

1978 förklarade jag lagstiftningen för bygglovskontoret, att husvagnar och bilar var samma sak

Bygglovschefen hade då ändrat uppfattning och menade att bygglov  fanns

Jag får dessutom bygglov för skyltar som visar var uppställning av husvagnar är..

Claes Svedling bekräftade att bygglov fanns 

Olof Rydberg bekräftar för Sveriges radio att bygglov fanns

1988 Bengt Johansson bekräftar att bygglov finns

1996 Ulf Riismark, Bengt Johansson och Jan-Erik Karlsson ändrar i förutsättningarna så en enig nämnde förnekar mina bygglov i 19 år.

2004 Siv Lejefors och Bengt Johansson förnekar mina bygglov, trots att Bengt Johansson vid flertalet tillfällen bekräftat dem Här har man glömt att sudda ut datumet.

2005 Siv Lejefors, Martine Christensen, Claes Elgström och Ulf Arumskog bekräftar byggloven vid medlingssamtal. (Eftersom det pågår en utredning om att man senare ändrat i detta så lämnar jag inga kopior.)

2008 Jan-Olov Öster och Nirmala Kahrimanovic förnekar mina bygglov

2013 så ändrar man återigen i förutsättningarna när jag söker ett återuppförande. Kommer att drivas av annan myndighet.

2014 så får jag ett skriftligt besked att byggloven funnits hela tiden. Efter 19 år. (Eftersom det pågår en utredning om att man senare ändrat i detta så lämnar jag inga kopior.)

Mvh 
Klas Adsell
====================================================================
Vid svar vänligen svara genom att vända på detta meddelande. Då bli allt mycket enklare.

För att bemöta Jan-Olov Johnson och Pär Höglunds påståenden. Så har jag lagt upp sidan http://tunaforsnytt.se/norr.htm
=====================================================================
Ingenjör Klas Adsell
Holms väg 15 A
616 30 ÅBY

Normal e-post
För viktig e-post
 
46 (0)73 5 343 092
Innehar F-skattsedel