Dammar i osv

Dammar i Pjältån Svintunaån och Kvarsebobäcken nuvarande förhållanden och förslag på framtida hantering