Brev-pressmed innehåll

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Innehållsförteckning Brev-pressmeddelanden


Korrespondens med Pär Höglund innehålls förteckning.


Ansökan 30 miljoner i statliga bidrag Reportage NT Ringdansen.


Pressmeddelande


20-07-22 e-Brev till Anna Amrén, Hans Revenhorn och Martin Andreae.


20-07-23 Brev till Lars Söderström om kopior på pdf filer mm


20-07-31 Brev till Elke Myrhede och Karin Jonsson med begäran av kopior.


20-08-04 Brev till Elke Myrhede, Karin Jonsson m.fl Angående rasrisk Riksbyggehusen i ÅBY


20-11-19 Brev till kommunledningen med anledning att de förnekar givna bygglov


20-12-03 Brev till bygglovskontoret angående bygglov för Blyet 6


21-01-21 Brev till bygglovschefen Håkan Elm eftersom han inte kan svara på vad ett givet bygglov som anger HANDELSHUS gäller för.


21-06-02 Brev till KS-ordförande Olle Vikmång och KS kanslichef Pär Höglund om att få ut kopior efter 20 år.


21-06-17 Stämning av tjänstemän.


21-07-07 Överklagande av Håkan Elms, Marita Erikssons och Cecilia Asplings tolkning av BMN som skiljer sig från Boverkets syn, att ett bygglov för HANDEL gäller allt från skomakeri till restaurang.


21-08-07 Avgå Olle Vikmång


21-08-30 Parkeringsplatser hos Hyresbostäder


21-08-26 Hojab avvisar mitt krav.


21-09-01 Mitt svar


21-08-25 Brev till Anders Barkstedt Byggnadsinspektör


21-10-08 Brev till Anders Barkstedt


21-10-22 Brev till kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång och kommundirektör Anna Thörn


21-10-26 Nytt brev till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör Anna Thörn se ovan21-10-22 


21-11-14 e-post Brev till kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång och kommundirektör Anna Thörn. Vill de ersätta dem som socialdemokraterna m.fl har lurat på pengar.

21-11-14


21-11-17 Brev till överåklagaren i Malmö, Åklagaren i Norrköping och polismyndigheten i Norrköping


21-11-21  Brev KS ordförande  Olle Vikmång och kommundirektören Anna Thörn.  Ang. om kommunens ska fortsätta at lämna faska uppgifter.


22-02-24  Brev till kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång och kommundirektör Anna Thörn. Vill de ersätta dem som socialdemokraterna m.fl har lurat på pengar.


22-02-25 Brev till kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång och kommundirektör Anna Thörn. Vill de ersätta dem som socialdemokraterna m.fl har lurat på pengar. (Påverkan på värderingsmän)


22-03-02 Brev till Nirmala Kahrimanovic Varför förnekade Ni mitt bygglov?


22-02-27 Varför förnekar Du mina Bygglov


22-03-09 Svar till kanslidirektören Pär Höglund


22-07-31 Brev till kultur och Fritid angående Himmelstalundsbadet.


22-08-15 Brev till kommunledningen.


22-08-23 Brev till stadsbyggnadsdirektör Anna Selander.


22-09-01 Brev från Anna Selander 


22-09-05 Brev till stadsbyggnadsirektör Anna Selander