Brev-pressmed innehåll

Innehållsförteckning Brev-pressmeddelanden


Korrespondens med Pär Höglund innehålls förteckning


Ansökan 30 milljoner i statliga bidrag Reportage NT Ringdansen


20-07-22 e-Brev till Anna Amrén, Hans Revenhorn och Martin Andreae.


20-07-23 Brev till Lars Söderström om kopior på pdf filer mm


20-07-31 Brev till Elke Myrhede och Karin Jonsson med begäran av kopior.


20-08-04 Brev till Elke Myrhede, Karin Jonsson m.fl Angående rasrisk Riksbyggehusen i ÅBY


20-11-19 Brev till kommunledningen med anledning att de förnekar givna bygglov


20-12-03 Brev till bygglovskontoret angående bygglov för Blyet 6


21-01-21 Brev till bygglovschefen Håkan Elm eftersom han inte kan svara på vad ett givet bygglov som anger HANDELSHUS gäller för.


21-06-02 Brev till KS-ordförande Olle Vikmång och KS kanslichef Pär Höglund om att få ut kopior efter 20 år.


21-06-17 Stämning av tjänstemän.


21-07-07 Överklagande av Håkan Elms, Marita Erikssons och Cecilia Asplings tolkning av BMN som skiljer sig från Boverkets syn, att ett bygglov för HANDEL gäller allt från skomakeri till restaurang.


21-08-07 Avgå Olle Vikmång


21-08-30 Parkeringsplatser hos Hyresbostäder


21-08-26 Hojab avvisar mitt krav.


21-09-01 Mitt svar


21-08-25 Brev till Anders Barkstedt Byggnadsinspektör


21-10-08 Brev till Anders Barkstedt


21-10-22 Brev till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör Anna Thörn


21-10-26 Nytt brev till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör Anna Thörn