Brev-pressmed innehåll

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Innehållsförteckning Brev-pressmeddelanden


Korrespondens med Pär Höglund innehålls förteckning.


Ansökan 30 miljoner i statliga bidrag Reportage NT Ringdansen.


Pressmeddelande


20-07-22 e-Brev till Anna Amrén, Hans Revenhorn och Martin Andreae.


20-07-23 Brev till Lars Söderström om kopior på pdf filer mm


20-07-31 Brev till Elke Myrhede och Karin Jonsson med begäran av kopior.


20-08-04 Brev till Elke Myrhede, Karin Jonsson m.fl Angående rasrisk Riksbyggehusen i ÅBY


20-11-19 Brev till kommunledningen med anledning att de förnekar givna bygglov


20-12-03 Brev till bygglovskontoret angående bygglov för Blyet 6


21-01-21 Brev till bygglovschefen Håkan Elm eftersom han inte kan svara på vad ett givet bygglov som anger HANDELSHUS gäller för.


21-06-02 Brev till KS-ordförande Olle Vikmång och KS kanslichef Pär Höglund om att få ut kopior efter 20 år.


21-06-17 Stämning av tjänstemän.


21-07-07 Överklagande av Håkan Elms, Marita Erikssons och Cecilia Asplings tolkning av BMN som skiljer sig från Boverkets syn, att ett bygglov för HANDEL gäller allt från skomakeri till restaurang.


21-08-07 Avgå Olle Vikmång


21-08-30 Parkeringsplatser hos Hyresbostäder


21-08-26 Hojab avvisar mitt krav.


21-09-01 Mitt svar


21-08-25 Brev till Anders Barkstedt Byggnadsinspektör


21-10-08 Brev till Anders Barkstedt


21-10-22 Brev till kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång och kommundirektör Anna Thörn


21-10-26 Nytt brev till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör Anna Thörn se ovan21-10-22 


21-11-14 e-post Brev till kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång och kommundirektör Anna Thörn. Vill de ersätta dem som socialdemokraterna m.fl har lurat på pengar.

21-11-14


21-11-17 Brev till överåklagaren i Malmö, Åklagaren i Norrköping och polismyndigheten i Norrköping


21-11-21  Brev KS ordförande  Olle Vikmång och kommundirektören Anna Thörn.  Ang. om kommunens ska fortsätta at lämna faska uppgifter.


22-02-24  Brev till kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång och kommundirektör Anna Thörn. Vill de ersätta dem som socialdemokraterna m.fl har lurat på pengar.


22-02-25 Brev till kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång och kommundirektör Anna Thörn. Vill de ersätta dem som socialdemokraterna m.fl har lurat på pengar. (Påverkan på värderingsmän)


22-03-02 Brev till Nirmala Kahrimanovic Varför förnekade Ni mitt bygglov?


22-02-27 Varför förnekar Du mina Bygglov


22-03-09 Svar till kanslidirektören Pär Höglund


22-07-31 Brev till kultur och Fritid angående Himmelstalundsbadet.


22-08-15 Brev till kommunledningen.


22-08-23 Brev till stadsbyggnadsdirektör Anna Selander.


22-09-01 Brev från Anna Selander 


22-09-05 Brev till stadsbyggnadsirektör Anna Selander