bygglov 96

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  text.

Hur Norrköpings kommun under socialdemokratisk ledning. Förnekar ett bygglov som skulle gälla även om det kommit till på direkt felaktiga grunder. Vilket det inte heller hade gjort.

Politiskt ansvariga var Jan-Olov Johnson(S) och Jan-Erik Karlsson(S).

Bygglovchefen Bengt Johansson ber chefsjuristen Ulf Riismark att hjälpa till. Han påstår bl.a. att man inte diskuterats planfrågan vilket man enligt handlingarna gjort mycket noga. Även om man inte gjort detta så framgår det av Länsstyrelsens tre domar som finns här. Där domarna klart visar att jag haft bygglov hela tiden.