bygglov 96

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Hur Norrköpings kommun under socialdemokratisk ledning. Förnekar ett bygglov som skulle gälla även om det kommit till på direkt felaktiga grunder. Vilket det inte heller hade gjort.

Politiskt ansvariga var Jan-Olov Johnson(S) och Jan-Erik Karlsson(S).

Bygglovchefen Bengt Johansson ber chefsjuristen Ulf Riismark att hjälpa till. Han påstår bl.a. att man inte diskuterats planfrågan vilket man enligt handlingarna gjort mycket noga. Även om man inte gjort detta så framgår det av Länsstyrelsens tre domar som finns här  som visar att bygglov redan fanns. Förtydliganden finns här.  Kommunens utredning finner du här.