bygglov 96

Hur Norrköpings kommun under socialdemokratisk ledning. Förnekar ett bygglov som skulle gälla även om det kommit till på direkt felaktiga grunder. Vilket det inte heller hade gjort.

Politiskt ansvariga var Jan-Olov Johnson(S) och Jan-Erik Karlsson(S).

Bygglovchefen Bengt Johansson ber chefsjuristen Ulf Riismark att hjälpa till. Han påstår bl.a. att man inte diskuterats planfrågan vilket man enligt handlingarna gjort mycket noga. Även om man inte gjort detta så framgår det av Länsstyrelsens tre domar som finns här.