Möten innehåll

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  text.

Innehållsförteckning möten och hemliga möten.


Möte 1996 med  kommunalrådet Jan-Olov Johnson som ordförande.

Där bestämdes bl.a.  att man skulle fortsätta att förneka Klas Adsells bygglov samt att han fått klarsignal 1992 av Olof Rydberg att kulvertera Torshagsån. I Vattendomstolen sa dåvarande chefsarkitelten Nils Ryman att jag inte ens kontaktat kommunen. Men han var väl informerat från ett möte i Rådhuset 94-06-22


Deltagarna vill inte ens svara eller lösa ut rekomenderade brev.