Möten innehåll

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Innehållsförteckning möten och hemliga möten.

Uppdaterad 21-11-14.

Möte 1994-06-22 Där informerades kommunalrådet Gunnar Bredin, chefsarkitekten Nils Ryman och kommunekologen Kaj Almqvist om fakta. Ändå lämnade man direkt felaktiga uppgifter i Vattendomstolen. Vilket som jag förstår att Vattendomstolen genomskådade. Vid det här tillfället hade man dessutom kommit underfund om att jag kunde styrka att Norrköpings kommun gett klarsignal till kulverteringen av Torshagsån. Vi kan väl bara fundera över varför miljökordinatorn Eva Lindahl blev så arg för att bygglovkontoret gett klarsignal till kulverteringen. Man kan ju dessutom fråga sig av vilken anledning Jan-Olov Johnson(S) överklagade ett ärende där kommunen gett klarsignal till arbetet. Man kan ju dessutom ställa sig frågan hur man kunde förneka mina bygglov mm. ända fram till 2016. Socialdemokratisk solidaritet och moral??.


Möte 1996/2001 med  kommunalrådet Jan-Olov Johnson som ordförande.

Där bestämdes bl.a.  att man skulle fortsätta att förneka Klas Adsells bygglov samt att han fått klarsignal 1992 av Olof Rydberg och Bengt Johansson att kulvertera Torshagsån. I Vattendomstolen sa dåvarande chefsarkitelten Nils Ryman att jag inte ens kontaktat kommunen. Men han var väl informerat från ett möte i Rådhuset 94-06-22


Deltagarna vill inte ens svara eller lösa ut rekomenderade brev.