Dom T 621

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Dom T 621 -16 som innebär att kommunen under JAN-Olov Johnson(s) kommunalrådstid, vittnat falskt. Säkert i mer än 50 ärenden. Klas Adsell har förlorat 20 miljoner. Lars (S)tjernkvist anser inte att kommunen får betala trots att man är försäkrad. Han kan inte förklara varför!