Susanne Christensson förnekar mina bygglov

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Här ska vi redovisa hur bygglovskontoret i Norrköping sedan 1994, ofta med hjälp av kommunens jurister försöker att förneka redan givna bygglov. Vi vet att man utan vidare kunnat få bygglov som strider mot olika detaljplaner eller mot rådande strandskydd. Ofta är det socialdemokratiska politiker eller högre chefer som trycker på. Ibland är det kamrater som man hjälper att få använda fastigheter i strid mot gällande detaljplaner. Norrköpings kommun beter sig ofta som om devar en överhöghet. .