offentlig kopia 22-01-23 begäran

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Länk till den här sidan. 


Nästa gång kan det vara du som råkar ut för Norrköpings socialdemokrater och deras allierade.


Brev till kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång och kommundirektör Anna Thörn. Med anledning av att kommunstyrelsens kansli inte levererar kopior på offentliga handlingar som de ska göra inom 48 timmar. Vilket man dessutom påstår under ed i Norrköpings Tingsrätt. Så här skriver Norrköpings kommun om offentliga handlingar. Men det kanske inte gäller när man granskar kommunledningen.

Kolla gärna socialdemokraternas historia https://www.s-sanningen.com


Kolla gärna Fakta om ÅBY mm. som beskriver av vilken anledning jag skiljer på Norrköpings socialdemokrater och ÅBY:s socialdemokrater.


ÅBY:s socialdemokrater kan rätta till begågna fel.


Kommunstyrelsens kansli bekräftar att de mottagit mitt brev.Autosvar: Begäran av kopia på offentliga handlingar!

Inkorgen

Kommunstyrelsens Kansli

23 jan. 2022 20:00 (för 5 dagar sedan)

till Klas

 

Brevet till Kommunstyrelsens kansli med begäran av kopior på allmänna handlingar.

 

 =========================================================

 

Klas Adsell 

23 jan. 2022 20:00 (för 5 dagar sedan)

till Kommunstyrelsens, 

 

Till kommunstyrelsens kansli!


Kopia till kommunstyrelsen, bygglovschefen, enhetschefen för bl.a. bygglovskontoret. Kvillinge föreningsarkiv samt ARGUS företrädare.

 

Vi vet att kommunens tjänstemän och socialdemokratiska politiker på olika sätt lämnat direkt falska uppgifter till olika nämnder, i domstolar och till olika förvaltningar och media. För detta har man tagit hjälp av tidigare "juridik och säkerhet". Numer talar mycket för att den uppgiften övertagits av kommunstyrelsens kansli.

Falska uppgifter florerar nu , bl.a. att jag inte följer ingångna avtal.

Bl.a. att jag inte följer ingångna avtal sprids dessutom bl.a. över Internet. Detta har jag vid upprepade tillfällen blivit beskylld för i skrivelser avsända från kommunen och speciellt från kommunstyrelsens kansli.

Jag vill av den anledningen ha kopior på samtliga skrivelser avsända till mig och andra, där det framgår/påstås att jag inte följer ingångna avtal.

Jag vill även veta vem som ansvarar för att jag fått kopior på samtliga handlingar med detta innehåll.

Där ska det också framgå på vilka grunder kommunen och dess socialdemokratiska politiker anser att jag inte följt gällande avtal mellan mig och kommunen. Vi vet ju att det undanhållits fakta i mina ärenden. 

 

Här har vi ett av som jag anser det, flera påhopp från en tidigare liberal och ombudsman för lärarförbundet. Jag kallar honom tillsvidare för "Liberalen" även om Liberalerna är noga med att poängtera han inte är medlem hos dem i dag.


Så här uppfattar "Liberalen" verkligheten. Vi får se var han dyker upp nästa gång. Eller var hans påhopp en flört med Norrköpings socialdemokrater. 










 

 
















Mitt svar till "Liberalen" som inte är Liberal medlem vilket Liberalerna tycker är viktigt att påpeka.


  1. När deltagarna själva kallar det HEMLIGA MÖTEN när man inte för protokoll eller officiellt talar om vad man beslutat, så kallar även jag det för HEMLIGA MÖTEN
  2. Angående bygglov så hade jag dels ett bygglov från 1968. Bygglovkontoret hoppade på mig runt 1978 och menade att bygglovet inte gällde. Detta efter att en pensionerad socialdemokratisk politiker Enar Wahlund inte ville se mina husvagnar när han åt frukost med sin blomma i Riksbyggehusen. Jag förklarade för dåvarande bygglovschefen att enligt gällande bygglov så gällde mitt bygglov även för uppställning av husvagnar. Att byggloven gällde erkände han senare i en skrivelse. Ändå förnekade kommunens tjänstemän byggloven i Vattendomstolarna med även att jag fått  klarsignal att kulvertera Torshagsån. Byggloven och att jag fått klarsignal att kulvertera förnekades av kommunens socialdemokrater och tjänstemän ända fram till 2016. Kommunenesrepresentanter I vattendomstolen var Chefsjuristen Ulf Riismark, kommunekologenKajAlmkvist och chefsarkitekten Nils Ryman.

    https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/domar-inneh-llsf-rteckning/dom-t-621.html


  3. "Liberalen" precis som  kommunstyrelsens kanslidirektör Pär Höglund menar ofta att jag inte följer gällande avtal, men de kan inte tala om på vilket vis. 


Trots en korrekt dom från Vattendomstolen där kommunen var informerad om att jag dels hade de bygglov som förnekades i vattendomstolarna samt att jag fått klarsignal från bygglovkontoret att kulvertera Torshagsån. Så överklagade kommunalrådet Jan-Olov Johnson (S) domen Tjänstemännen i Vattenöverdomstolen förnekade åter mina bygglov och att jag hade fått klarsignal att kulvertera Torshagsån. Man läste dessutom fel på kartor och förväxlade järnvägen med Nyköpingsvägen.


Demokrati och solidaritet a la Norrköpings socialdemokrater. Där varken Jan-Olov Johnson (S), Lars Stjernkvist (S), Eva Andersson (S) eller Olle Vikmång (S) vill ersätta mig för de förluster som jag fått på grund av detta.  (Cirka 20 miljoner som vi nogrannt har gått igenom med kommunens jurister m.fl. hur de uppstått. Vid slutet av medlingsförhandlingarna när det stod klart att kommunen lämnat felaktig information i domstolarna. Så medande kommunens jurister att kommundirektören Björn Johansson (S?) att man inte ville ersätta mig för jag hade skadad kommunen (kanske var det för att jag berättade sanningen om honom och hans socialdemokratiska kamrater.)



Sådana här påhopp från "Liberalen" och andra med besservissermentalitet som dessutom hotar med polisanmälan, gör  att jag måste försvara mig. Politiker som tror, har vi haft för många av i Norrköping. Vi får se var "Liberalen" dyker upp härnäst. Jag har förlorat mer än 20 miljoner på grund av vad jag uppfattar som Norrköping socialdemokraters solidaritet. "Liberalen" säger att han  är ombudsman för lärarna.


Det var deltagarna själva som kallade olika möten för HEMLIGA MÖTEN eftersom ingen fick skriva protokoll eller berätta vad som beslutades. Vad som beslutades läckte man ändå. 


När det gällde att förneka bygglov som man förnekade 1996 så var det den gången bygglovschefen Bengt Johansson som bad chefsjuristen Ulf Riismark och Siv Lejefors om hjälp med bygglovet som jag redan hade men som man förnekade i Vattendomstolarna. Man påstod bl.a. att planfrågorna inte hade diskuterats. Vilket framgick av akten att man hade gjort.


I övrigt så hade man redan 1978 konstaterat att jag hade det bygglovet som man vid mötet 1996 förnekade. Detta efter att pensionerade socialdemokraten Enar Wahlund i slutet av 70-talet stegat upp på bygglovskontoret till Olof Rydberg och menat att mina bygglov inte gällde.  En utredning gjord av f.d. bygglovschefen Claes Elgström på 8-10 sidor där bekräftades att jag hela tiden haft de bygglov som förnekades dels i Vattendomstolarna men även av en duperad nämnd 1996. Det bekräftades även att jag fått klarsignal att kulvertera Torshagsån.

Länkar:

  1. HEMLIGA MÖTEN
  2. När chefsjuristen Ulf Riismark fick en enig nämnd att förneka redan givna bygglov. Enbart BMN:s ordförande Jan-Erik Karlsson(S) var informerad om bakgrunden som man kom överens om vid ett hemligt möte 1996. 
  3. 2016 bekräftade Norrköpings kommun dels i Norrköpings Tingsrätt, att jag haft de bygglov som man förnekade bl.a. i vattendomstolarna. Samt att man gett klartecken till kulverteringen av Torshagsån 1992. 
  4. När dåvarande bygglovschefen Annika Tool på min begäran efterlyste Claes Elgströms m.fl utredning om mina bygglov så fick hon bara 2 av de 10 sidorna. Utredningen fanns på kommunstyrelsens kansli. Bl.a. försvann sidorna att jag hade bygglov för HANDEL. 
  5. Även granskningsnämnden för radio och TV fällde Sveriges radio som citerat kommunens påståenden i Vattendomstolarna. Ansvarig politiker var Jan-Olov Johnson (S)

 

Delar av ett brev som jag skrivit till Liberalen!

Jag gillar inte dina påståenden xxxxx  xxxxxx IP adress xxx.xxx.14.8  hos one A/S. Det är som jag förstår Du som är avsändare till de felaktiga påhoppen. Där du förnekar HEMLIGA MÖTEN, ministerstyre mm.

 

Har Du inte skrivit det jag påstår, så hör av dig så jag kan dementera på https://tunaforsnytt.se/    

Kopia till Liberalerna och Lärarförbundet m.fl för kännedom.

Att du sedan kritiserar skolor som är rationella och delar ut vinst (betalar skatt) är ju något som visar var du hörhemma.  

 

Jag har angett att Norrköpings kommun är korrumperad och utsatt för ett omfattande ministerstyre. 

Att Norrköpings socialdemokrater (ofta Jan-Olov Johnson(S) (JOJ) fört ÅBY socialdemokrater bakom ljuset. ( För att kunna bedöma om hur man blivit förd bakom ljuset så måste man ha alla bakgrundsfakta. Tillkommit 22-01-23)

Att kommunen (JOJ) arrangerat HEMLIGA MÖTEN (möten som inte diarieförts eller protokollförts.)

att kommunens jurister m.fl. förser nämnder med felaktiga underlag.

att BMN och bygglovskontoret behandlar ofta närstående på ett mer fördelaktigt sätt.

Du har krävt att jag ska namnge dem eller de som fått förmåner framför andra.

Jag har angett fler påståenden.

 

Du menar som jag uppfattat det att jag inte talar sanning och anger mig då som brottslig och klandervärd.

Som jag förstår är detta skrivet av dig eller någon som har tillgång till din dator och IP-adress- 

Som jag noterat har du skrivit på NT:s hemsida och på facebook Åby och dess påverkan. 

 

Frågar man Lasse Karlsson (S) och Maria Sayeler (S) om de påverkat bygglovshandläggare att förneka redan givna bygglov som både prejudicerande domar och Boverket anser gäller. Då löser man det med att inte svara vilket man inte behöver. Många intressanta domar/beslut hittar du här.

 

Jag anser att både tjänstemän och socialdemokratiska politiker som förnekar verkligheten och fakta är korrupta.


Med vänlig hälsning,Sincerely,

KLAS ADSELL och Tunaforsnytt.

 klas@adsell.se    https://tunaforsnytt.se/  .

Mässvägen 35

SE 616 31 ÅBY/Norrköping Tel + 46 (0)73 534 30 92