Innehåll Blyet 6 utgå

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Blyet 6 Lekia-huset innehållsförteckningHur Bygglovkontoret i Norrköping under Jan-Olov John(s)ons, Lars Stjernkvi(s)ts, Olle Vikmång(s) Jan-Erik Karls(s)ons, Jan-Olov Ö(s)ters och Maria (S)aylers politiska ledning. Samt bygglovscheferna Bengt Johansson, Nirmala Kahrimanovic, Marita Eriksson och Håkan Elms ledning.


DE vet inte vad ett givet bygglov gäller för. Bygglov som de ofta varit med och beslutat om. Norrköping ligger på 265 plats i kommunrankingen av 290 kommuner.


Länk till min fråga om vad ett bygglov för HANDELSHUS gäller för!

I bland kan man undra över om vi har en Dan Eliasson som styr Norrköping.


Det är fullständigt klart att bygglovskontoret i Norrköping under många år har beviljat bygglov i strid mot gällande detaljplaner. I vart fall så länge som vi haft en röd majoritet i kommunstyrelsen. Det har ändrats i orginalhandlingar till liktänkande mm.


Här vill jag redovisa ett bygglov där jag som konsult har uttalat att bygglovet gäller för bl.a. restaurang, men även för skomakeri.


Bygglov på Ingelsta har i många år givits i strid mot gällande detaljplan. Som anges som Norrköpings norra industriområde. Plan: 0581K-22A:5008


För Blyet 6 (Lekia-huset) Järngatan 19 söktes förhandsbesked för järn-, radio- zoo- butik mm. 2003-08-13

Bygglov erhölls 2005 för