Länstyrelsen förtydligande av domar

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Dom T 621 -16 som innebär att kommunen under JAN-Olov Johnson(s) kommunalrådstid, vittnat falskt. Säkert i mer än 50 ärenden. Klas Adsell har förlorat 20 miljoner. Lars (S)tjernkvist anser inte att kommunen får betala trots att man är försäkrad. Han kan inte förklara varför!