Översvämning nedanför Kärret.

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Sabotage som skapade översvämningar i Torshagsån!

Någon hade innan måndagsmorgonen (21-07-12) roat sig med att skruva sönder en illa underhållen dammlucka omedelbart nedströms gamla Brandstationen. Vi får vara glada att det den här gången inte var dammluckorna på Torshagskärret eller ännu hemskare om det varit vid Nedre Glottern. Den här gången kanske var det "bara" 40- 50 tusen liter som blandade sig med det normala flödet. Torshagsån har en kapacitet på ca 1000 lit/sek. Även om Tekniska kontoret och Tekniska nämnden på fullt allvar menar att de har förklarat hur Norrköpings kommun ändå kan tappa 6000 lit/sek där det ryms 1000 lit/sek

Hittar du även på Facebook  på sidan Fakta om ÅBY

https://www.facebook.com/groups/912106232575371


Bli medlem i Fakta om ÅBY!


Här ser vi den helruttna dammluckan som var låst. Men det gick enkelt att lossa på ett par muttrar för att plocka bort dammluckan.


Så enkelt får det inte vara att sabotera en dammanläggning.

Norrköpings kommun är ytterst ansvarig, dels för underhåll men även att obehöriga inte ska kunna sabotera dammluckor mm.

Vi vill inte ha någon forsränning utmed Katrineholmsvägen.

Så här står det i Miljöbalken 11 kap 17§

Underhållsansvar

17 §   Den som äger en vattenanläggning är skyldig att underhålla den så att det inte uppkommer skada för allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i vattenförhållandena. Om vattenanläggningen med stöd av en särskild rättighet utförts på någon annans mark och äganderätten till anläggningen övergått till markägaren till följd av att rättigheten upphört, kvarstår underhållsskyldigheten för den som var rättighetshavare.


Det innebär att kommunen dessutom måste se till så att man inte enkelt kan sabotera en anläggning.

Norrköpings kommun(s) bygger ut Torshagsån med statliga bidrag på falska/felaktiga underlag. Men klarar inte ens att underhålla Torshagsån.


Kommunen söker inte ens nödvändiga bygglov/marklov.


Nu har man enkelt kunnat sabbotera damluckorna ca 50 meter nedströms  Torshagskärret. Eftersom konstruktionen inte har den säkerhet som krävs. 


Den här gången fick enbart någon fastighetsägare översvämning i källaren. Men vad hade hänt om man gjort detsamma uppe vid Nedre Glottern. Jo då hade vattnet till stor del tagit Katrineholmsvägen ner mot centrum.


VAKNA!


Varför reagerar inte kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång(s) och tekniska nämnden Karin Jonsson (c) eller stadsbyggnadskontorets Reidar Svedahl (L).


Varför bygga om för miljoner när kommunen inte ens kan sköta underhållet på det som finns! Detssutom söks statliga bidrag på direkt felaktiga underlag. Här rev man dessutom en stensatt kanal med högt kulturvärde, men som man felaktigt antog inte klarade mer än 580 lit/sek vilket enkelt hade kunnat ändras upp till 6000 lit/sek. Vi erbjöd Norrköpings kommun att plocka bort olika vandringshinder för ca 20 år sedan. Men kommunen tackade nej.


Detta är ett praktexempel på hur kommunens vänstra hand inte vet vad den högra gör.

Visst är det fint men vad säger att kommunen kommer att underhålla detta.

Vi har fått en ny kommundirektör och en ny stadsbyggnadsdirketör. Låt dem ta befälet utan inblandning av  kvartetten. Då kan vi kanske komma upp en bit på kommunrankingen.

Så här såg det ut nyligen vid Arturs villa. Det visar hur underhållet sköts.

Den här stensatta kanalen var ett viktigt historiskt monument. När kommunen hade fördel av det. När kommunen vill få statliga anslag jag då var det en sträcka som begränsade flödet. Trots detta har Tekniska kontoret och Tekniska nämnden med hjälp av kommunstyrelsens kansli menat att man förklarat hur man kan tappa 6000 lit sek när det helt klart finns begränsningar vid 1000 lit/sek.

Den saboterade dammluckan ligger ca 100 meter nedströms den tidigare saboterade dammluckan, som ligger omdelbart söder om Torshagskärret.