filmer Video

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Innehållsförteckning Speciella inslag


Paxfläkt som skramlar

Bilder

Filmer nya


Tilluft ska naturligtvis var öppen om ventilationen och paxfläkten ska fungera med stängd dörr.


Köksfläkten fungerar ej ??


Lukt i duschrum. Ingen som besiktat detta duschrum har känt någon besvärande lukt. Eller som hyresgästen påstår "en outhärdig lukt." När vi besiktade duschrummet 29 jan 2021 så hittade vi en massa "skit" som inte härör från att man duschar eller tvättar sig. Som hyresgäst är man skyldig att rensa sina vattenlås och golvbrunnar med jämna mellanrum. Vi lär väl aldrig få veta var all "skiten" kommer ifrån. En svag lukt kändes när vi rensade golbrunnen.


Tidningsbudet väcker hyresgästerna?


Inget fall i duschrummet i duschrummet?


Länken som visar att det är ett perfekt fall i duschrummet borttagen tills vidare.Gör ren golvbrunnen

Dörr