Bildspel Torshagsån

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

1. Spången över Torshagsån omedelbart nedströms Bråbo mekaniska.
1. Spången över Torshagsån omedelbart nedströms Bråbo mekaniska.
Vi gjorde den här gångvägen för att rädda ansiktet på kommunens handläggare i Vattendomstolarna och an(s)varig politiker.
2. Omedlebart nedströms (söder) Nyköpingsvägen
2. Omedlebart nedströms (söder) Nyköpingsvägen
Vi erbjöd kommunen (S) att lägga trumman under Nyköpngsvägen rätt, så att den inte försämrade för öringen att ta sig upp till Bråbo där man fortplantade sig. Miljö koordinatorn Eva Lindahl sa nej. Se domen sid
3 Ännu en bild på gångstråket omedlebart nedströms Bråbo.som
3 Ännu en bild på gångstråket omedlebart nedströms Bråbo.som
Ta dig en titt på gångstråket som slutar omedelbart nedströms Bråbo. . Det är svårt att gå om man inte är vältränad.
4
4
Nedanför Arhurs villa. Hur ska Öringen ta sig igenom här.
5
5
Hur menar man att öringen ska ta sig igenom här
6
6
En bit av promenadstråket
7
7
Visar den gamla muren till vattenmagasinet.
8
8