Pressmeddelande

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Är Norrköping kommun demokratiskt under socialdemokratiskt styre.

 

I 20 år under soicialdemokraten Jan-Olov Johnsons politiska ledning förnekade Norrköpings kommun mina byggnadslov samt att jag hade fått klarsignal att kulvertera  Torshagsån.


Efter att jag fått klarsignal att kulvertera Torshagsån 1992 av bygglovskontoret. Så fick man minnesproblem efter att miljökoordinatorn Eva Lindahl tyckte att de inte skötte sina jobb när de följde PBL (Plan och Bygglagen)och dåvarande Vattenlagen och gav klarsignal till kulverteringen av Torshagsån.


Länsstyrelsen bad mig att söka tillstånd i efterhand, vilket jag gjorde.


Jag fick rätt i Vattendomstolen och trots att kommunen mycket väl visste att kommunen (bygglovskontoret) gett klartecken till kulverteringen, så överklagade Jan-Olov Johnson (S) till Vattenöverdomstolen. Läs kommunens pressmeddelande samt vad som senare sades i Sveriges radio.


Senare får bygglovchefen Bengt Johanssonmed hjälp av chefsjuristen Ulf Riismark en enig nämnd att förneka tidigare givna bygglov. Vi ska veta att enbart Jan-Erik Karlsson (S) som ordförande visste att man förnekade redan tidgare givna bygglov.

är förnekar Nirmala Kah

 

 

Kommentarer Klas Adsell: Märkligt uttalande av Kaj Almkvist (KAJ) som var informerad om dels att jag fått klarsignal att kulvertera från bygglovskontoret. Som KAJ och miljökoordinatorn Eva Lindahl angrep på grund av detta. Osmakligt, Granskningsnämnden fick besked från Olov Rydberg att jag hade erforderliga bygglov för uppställning av husvagnar. Han menade att många upprördes och kontaktade kommundelsnämnden i ÅBY vilket Staffan Landin dementerat. KAJ anser att det är helt obegripligt att vattendomstolen godkände en kulvertering som kommunen redan gett klarsignal. De menar att marken var klassad som park men undanhåller att den var obsolet (inte aktuell) sedan 1966.

I 20 år under soicialdemokraten Jan-Olov Johnsons politiska ledning förnekade Norrköpings kommun mina byggnadslov.

Först förnekade man det mesta i Vattenöverdomstolen.