breväxling bygglov

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Här ska vi redovisa hur bygglovskontoret i Norrköping sedan 1994, ofta med hjälp av kommunens jurister försöker att förneka redan givna bygglov. Vi vet att man utan vidare kunnat få bygglov som strider mot olika detaljplaner eller mot rådande strandskydd. Ofta är det socialdemokratiska politiker eller högre chefer som trycker på. Ibland är det kamrater som man hjälper att få använda fastigheter i strid mot gällande detaljplaner. Norrköpings kommun beter sig ofta som om devar en överhöghet.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Brev till bygglovschefen Håkan Elm och bygglovhandläggaren Cecilia Aspling 2020-01-07


Till bygglovschefen Håkan Elm och bygglovshandläggaren  Cecilia Aspling!


Till kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång. Ska vi ha bygglovhandläggare som inte vet vad ett givet bygglov gäller för?

Till Näringslivsdirektören Pontus Lindblom och kommundirektören Martin Andreae för att de ska fundera över hur vi kan ha bygglovhandläggare som inte vet vad ett givet bygglov gäller för.


Om Du bygglovschefen Håkan Elm och bygglovshandläggaren Cecilia Aspling inte vet och kan svara på om bygglovet på fastigheten Blyet 6 (Lekiahuset) gäller för restaurang eller inte. Ja då ska Ni göra som Dan Eliasson och ställa Era platser till förfogande. 


Ni som yrkesmän ska kunna svara, vad ett givet bygglov för HANDELSHUS gäller för. Om Ni inte vet detta så kan Ni ju rådfråga mig eller Boverket. 


Jag träffar Er gärna vid tillfälle och förklara för Er hur PBL fungerar, och hur man tolkar givna bygglov med tanke på när de beslutades mm. Men jag kräver ersättning för mitt deltagande.


Vi vet att Jan-Olov John(s)on beslutade 1996 att mina ärenden ska dras i rättssystemet och det har även Lars Stjernkvist beslutat om. Fråga är om Olle Vikmång har samma inställning.


Jag frågar igen och kräver ett omedelbart svar.


Gäller bygglovet på fastigheten Blyet 6 (Lekiahuset) där bygglov för HANDELSHUS har beslutats av en enig nämnd utan begränsningar. Gäller det för restaurang.


Jag kommer att lägga detta som ett underlag för ett medborgarförslag och utveckla det även senare lite mer strukturerat på sidan https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/bygglov/   kolla även https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/bygglov/brev-xling-bygglov.htmlMed vänlig hälsning,Sincerely,

KLAS ADSELL och Tunaforsnytt.