Granskningsnämnden för radio och TV

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Granskningsnämdens dom var en sågning av hela bygglovskontoret och den politiska ledningen som tillträdde 1994. Jan-Olov Johnson(S) och Jan-Erik Karlsson(C). som överklagade ett korrekt beslut som Vattendomstolen fastställt. Det är ju verkligen beklämmande, att man kan få kommunala tjänstemän att lämna falska uppgifter i olika domstolar.


Vi ska veta att både Jan-Olov Johnson(S), Lars Stjernkvist och med all säkerhet även Olle Vilmång inte vill ersätta de som råkar illa ut när tjänstemän lämnar falska uppgifter i olika domstolar.


Vi ska också veta att jag nog haft kommunen/socialdemokraterna som motpart i ett hundratal ärenden. Räkna med att kommunen inte hållit sig till fakta i 70% av alla ärenden. Där en del drivits trots lagakrafunna beslut ända upp till Högsta domstolen.


Jag har dessutom blivit dömd för förtal av f.d. kommunalrådet Jan-Olov Johnson(S). När jag försöker få ut de handlingar som Jan-Olov Johnson(S) säger sig ha diarieförtt mm. Så skyller kommunstyrelsens kansli på både det ena och andra. De brukar dessutom vara kontrollanter av något slag när  kommunen påstår sig kunna tappa 6000 lit vatten/sek där det ryms 1000 lit/sek.


Samma sak när jag ber KS kanslidirektör Pär Höglund om handlingar så har han funnit ett nytt sätt att förneka. "handlingarna finns inte på kommunen." När jag berättar att kommunen krävde mig på över hundra tusen och han Pär Höglund och Martine Christensen förnekade skulden i en skrivelse till Norrköpings Tingsrätt, ja då kommer han inte ens ihåg.


Sedan hamnar naturligtvis Norrköping på  i kommunrankingen på 263  av 290 i år 2021.


Socialdemokraterna stödda av Centern, Liberalerna, kristdemokraterna och Miljöpartiet.