Bygglov erhölls 2005

Bygglov erhölls 2005-05-11 för affärs- och kontorshus samt nya p-platser.