21-08-30 Parkering HYBO

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Brev till Hyresbostäder angående kontrollavgift för parkering mm.

Brev från Europark  Mitt svar 2021-09-01

Lag om kontrollavgift.

Trafikverkets författningssamling. Skyltning

Svea hovrätts dom flyttning parkeringsförbud?

Blankett fullmakt mot APCOA

                                                                                                                                                                            

Hyresbostäder                                                                                       

Botorget

XXXXX XXXXXXXXX                                                                                                            

                                                                   

ÅBY den 30 augusti 2021

 

Flera hyresgäster har hört av sig för att få veta vad som gäller när man parkerar på Hyresbostäders mark. Frågorna finns publicerade på sidan

https://tunaforsnytt.se/brev-pressmeddelanden/21-08-30-parkering-hybo.html


Vad gäller för regler vid parkering på Hyresbostäders mark t.ex. i Ättetorp?

Vi vet ju att Åby ska förtätas och att detta medförde att t.ex Riksbyggen började ta betalt för parkeringsplatser, vilket senare spred sig till andra fastighetsägare i ÅBY. Riksbyggens hyresgäster började parkera hos grannarna. Vilket inte var populärt.


Då började man med s.k. lapplisor och p-nissarsom viket innebar att fastighetsägarna började tjäna pengar på felparkerade fordon. Att använda sig av parkeringsbolag har blivit en miljardindustri och enbart Hyresbostäder tar in ett antal miljoner i Norrköping med omnejd för att parkeringsbolagen ska få kräva kontrollavgifter. Vilket innebär att parkeringsbolagen kanske måste ta in det dubbla alltså 4 miljoner för att göra  vinst. Eller 11000 kronor per dag. Då gäller det att lappa.

Många av oss parkerar som krattor tyvärr.


Hyresbostäder har haft problem med om jag kommer ihåg rätt i Ättetorp, en långtidsparkerare som senare resulterade i att vi behövde få parkeringstillstånd för att få rätt att parkera. För några år sedan lappade man hyresgäster som parkerade på sin egen nedfart till garagen i Hageby. Man menade att det berodde på att grannar klagat, vilket  inte stämde med verkligheten

Uppe vid höghusen i Ättetorp finns det kanske 5-6 gästparkeringar. Vilket är på tok för lite.

Jag har blivit kontaktad av flera som fått kontrollavgifter och anser att de fått betala kontrollavgift helt felaktigt.

 

Vi vet ju att parkeringsbolagen ofta beter sig som vad man förr kallade för hästhandlarfasoner.


Vi vet ju att Europark ägs av Svea ekonomi som jag som ombud i olika ärenden fått uppfattningen inte använder sig av vad jag anser som seriösa metoder.

Man lämnar inte ut e-postadresser i onödan. Men vill du skriva till Europark så kan du använda adressen parkering@sveaekonomi.se

 

Jag vill att Hyresbostäder bollar frågan vidare till Europark så vi Hyresgäster får veta vad som gäller.

Vad gäller i bl.a. Ättetorp vid Mässvägen 35-49.

 1. Min bil är inte registrerad på mig eller någon boende i Ättetorp. Får jag ta bort mina parkeringskort och parkera bilen på gästparkeringen.
 2. Jag har tidigare haft flera bilar registrerade på mig som anställda och eller mina barn använt när de besöker mig. Kan de som gäster parkera bilar registrerade på mig på gästparkeringen.
 3. Hur långt in på den tänkta linjen för parkeringslinjen kan däcket stå för att bilägaren inte ska riskera kontrollavgift.
 4. Det gäller besökande som inte har parkeringsbiljett så har det tidigare funnits en frist på 5-10 min för att man inte ska belastas med kontrollavgift. Hur lång tid får man då stå här i Ättetorp när det gäller parkeringsförbud utan att få betala kontrollavgift.
 5. När det gäller lastning och lossning så finns det inga tidsgränser enligt prejudicerande domar, mer än att man inte får ta rast eller utföra uppsättningar av t.ex tavlor under lastning lossning. Gäller det även här.
 6. Gäller t.ex ett parkeringstillstånd för funktionshindrade, utfärdat av Norrköpings kommun på parkeringsplatserna på Mässvägen.
 7. Dagens Hojab perkeringsservice vill ju inte tala om sin e-postadress, med all säkerhet för att göra det svårt för den som vill överklaga. Borde inte Hyresbostäder informera om deras e-postadress.
 8. För att få en objektivitet, borde inte HYBO kräva att den som utfärdar parkeringsbot inte har resultatanpassad lön.
 9. Så här skriver APCOAS moderbolag ….har du skrivit fordonets registreringsnummer eller ärende-/ debiteringsnumret på kontrollavgiften?
  Då kommer vi att stoppa ärendet, registrera ditt bestridande och återkomma till dig så snart som möjligt per post. Alla bestridanden hanteras i tur ordning. Ändå fortsätter de att kräva trots att de fått fullmakt från bilens ägare trots att jag företräder bilägaren. Ska jag då behöva stämma APCOA vid Stockholms Tingsrätt. Eller ska jag kräva Hyresbostäder på mina extrakostnader.
 10. Om någon hyresgäst gör förebyggande åtgärder för att hindra vidare skador tycker du då att hyresgästen borde få någon ersättning för detta. Vilket du inte tyckt tidigare.Här har du heldragna linjer vid Mässvägen 35. Får du passera över linjerna med en bil?

12 Om en registrerad motorcykel fått plats i de diagonala rutorna får man då parkera i rutorna. (Sådana finns vid Systembolaget Ingelsta f.d. COOP.) Där ofta mororcyklar parkerar i rutorna.

13 Om APCOA inte följer sina egna riktlinjer, ska den drabbade då kräva APCOA eller HYBO på ersättning.

14. Får du placera ditt parkeringstillstånd i en plastficka eller plasta in det?

15. Nattetid är ofta samtliga p-platser upptagna vid Mässvägen 35-49. När kommer HYBO att öka antalet p-platser.

16. Hur många p-platser anser HYBO det ska finna per lägenhet eller per boende.

17. Kan Ni se till att när någon överklagar en kontrollavgift genom ombud med fullmakt, så ska Europark kontakta ombudet inte ägaren.

20. Kan Ni bekräfta att det inte blir en betalningsanmärkning när du överklagar en kontrollavgift samt inte betalar förrän det blir en dom.


KLAS ADSELL


Den här å-fåran eller stensatta kanalen med en överdäckning, har Norrköping(s) kommun haft som slagträ under alla år. Ibland har man menat att den har en kapacitet på 580 lit/sek. Vilken den hade fram till runt 2000. Det är detsom kommunen fortfarande arbetar med. Man påstår också att det är ett hinder för öringen. Men det stora hindret är trumman under Nyköpingsvägen som är fellagd. I dag har den en kapacitet med mindre ändringar på säkert > 6000 lit/sek. 

Till Riksbyggen, Norrköpings kommun Marita Eriksson, Elke Myrhede, Hans Revenhorn 20-08-04


Ny å-fåra i Torshagsån.


Allt tyder på att kommunen inte gjort någon markutredning när det gäller rasrisken för Riksbyggehusen. Norrköping(s) kommun vill inte heller lämna ut handlingar som visar hur man dimensionerat den nya sträckningen av Torshagsån.


Elke Myrhede svarar att man bedömt att det inte finns någon rasrisk, och att man dimensionerat, den nya sträckan tillräckligt. Men några underlag får jag inte. Norrköping i ett nötskal ! Jag kan inte heller få fram om byggnaderna är pålade.


Det ser ut som om kommunen vill vara kvar på plats 253/290 i kommunrankingen


​Kopia på brevet hittar du här https://tunaforsnytt.se/menysida/inneh-llsf-rteckning/brev-pressmeddelanden/20-08-04-brev-till-riksbyggen-myrhede-m-fl.html


​Naturligtvis tycker flera tjänstemän att det är sorgligt att kommunen fortsätter att använda sig av material som är direkt felaktigt. Som skapades för att användas mot Klas Adsell i flera rättsfall. Det är ju en arbetsmiljöfråga i botten , men det är väl kanske inget som våra politiker och chefstjänstemän bryr sig om 


Så här skrev jag 20-04-28 till Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska kontoret Hans Revenhorn, Karin Jonsson m.fl.

"Våra tjänstemän ska ha korrekta underlag för att det inte ska bli en arbetsmiljöfråga. Vi vill även ha en kopia på den handling som visar vilka tjänstemän som är skyddsombud och huvudskyddsombud för samhällsbyggnadskontorets personal"

Jag har fortfarande inte fått någon svar kommunen har hänvisat till JO.Med vänlig hälsning,Sincerely,

KLAS ADSELL och Tunaforsnytt.