Covid diagram 20-11-18

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Corona patienter inlagda i Norrköping 2020-11-18

Klas Adsells kommentar: 2020-11-18 Vi har trots allt en ganska så flack kurva, vilket innebär att antalet inlagda i Norrköping är 30 + 1. Att det ser lite bättre ut i Norrköping, än i övriga Östergötland, är en klen tröst. Vi behöver rätta oss efter de nya skärpta reglerna. Länk till nya reglerna.

https://norrkoping.se/nyheter/atgarderinomnorrkopingskommunmedanledningavdeskarptaraden.5.6de598011755538bb1f682.html

Följ de nya reglerna redan idag!

När du handlar gå ensam, om DU ka!