Liljebladvikmang

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Här ska jag skriva hur Kikki Liljeblad och Olle Vikmång, tar hand om rodret och för upp Norrköping bland de främsta kommunerna i Sverige. Misslyckas de så kommer säkert dagens opposition att ta vid, vid nästa val.


Den 15 april 2020, informerade jag Lars Stjernkvist om att han borde avgå som kommunstyrelsens ordförande. Det tog honom 5 månader att offentliggöra att han avgår.


Här vill jag skriva hur Kicki Liljeblad och Olle Vikmång rättar till de misstag man gjort sedan 1994. Då menar jag att man ska ersätta de som råkat ut för tjänstemän och politiker som vittnat falskt, och hur man tar avstånd från dem som sökt statliga bidrag på falska underlag. Jag hoppas också att DE hjälper mig att få namnen på kommunens skyddsombud. Så jag kan informera dem om hur illa många tjänstemän mår. När man måste medverka till fejkade under lag. 


Jag tänker på de tjänstemän som fejkade underlag, för att få en enig nämnd (BMN) att förneka mina bygglov 1996. Ansvariga politiker var då Jan-Olov Johnson (S) och Lars-Erik Karlsson (S).


Eller de tjänstemän som i dag tror sig återställa Torshagsån, för att bl.a. få ett bättre och säkrare flöde. När de i praktiken har felaktiga underlag.


Eller när stadsjuristen Siv Lejefors och överingenjören Björn Lunnerdahl hade sådana önskemål, så att auktoriserade värderingsmannen CG Mineur flera gånger minskade en värdering på min fastighet, tills det passade vår socialdemokratiska politiker.


Fundera över varför t.ex Ulla Petterssom Carvallho aldrig figurerat i några negativa sammanhang.


Även om jag ännu inte lagt min röst på socialdemokraterna, trots att jag säkert har en betydligt större socialt engagemang, än vad Lars Stjernkvist, Jan-Olov Johnson m.fl. har. Så vill jag naturligtvis att den som tar över ordförande posten i KS ska föra upp Norrköping till en av de främsta kommunerna i Sverige.


Då ska jag här skriva, hur de verkligen försöker leva upp till det som de predikar om.


Kolla även Stjernkvist och Revenhorns sida