Louis De Geer

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?På Louis De Geer strävar Norrköpings kommun efter att erbjuda invånarna i Norrköping en mängd olika kulturpolitiska tjänster. Vi tror att det är viktigt att granska kostnader för kultur för att säkerställa att varje satsad krona används på ett effektivt sätt. Genom att granska kostnaderna kan kommunen se till att kultursektorn fortsätter att blomstra och erbjuda meningsfulla och inspirerande upplevelser för alla i Norrköping.


Vår nya poliska ledning vill engagera invånarna i Norrköping och få dem att förstå varför det är så viktigt att granska kostnader för kultur. Genom att göra detta kan vi se till att våra resurser används på bästa möjliga sätt och att vi kan erbjuda en mångfald av kulturaktiviteter och evenemang för alla att njuta av. Det är på detta sätt vi kan skapa en levande och blomstrande kulturscen som gynnar hela samhället.


Vad kostar det idag.

Scenkonst öst fick 2022 66,9 mnkr hälften gick till SON och den andra hälften gick till Östgötateatern med ung scen/öst.


För 2023 är driftbidraget 68,9 mnkr och då kom även Östgötamusiken in i Scenkonst Öst. Norrköpings kommun äger 30% av bolaget.


SON säljer inte biljetter till alla konserter. I uppdraget från ägarna ingår att SON ska ha konserter för att bland annat nå ut till nya målgrupper. SON har också en bred barn- och ungdomsverksamhet som är kostnadsfri för de som kommer, ex samarbete med DeGeergymnasiet, besök av skolklasser till orkestern och skolkonserter. Det finns därför inget enkelt sätt att beräkna subvention per biljett. I vissa fall täcker driftbidraget en del av kostnaden och i vissa fall hela.


- Att granska kostnaderna behöver inte innebära att man raserar SON och eller Östgötateaterna.


Ett alternativ till att sälja Louis De Geer är att kommunen äger fastigheten ihop med någon annan. Att vara en duktig politiker innebär naturligtvis inte att man samtidigt är en duktig marknadsförare. 


Ett alternativ är då att t.ex. slå sig ihop med någon duktig marknadsförare av konserter och liknande. Bland det viktigaste är naturligtvis att utnyttja lokalerna fullt ut.


Jag tycker att det är bra att kommunens politiska ledning verkligen tittar på kommunens kostnader.


Ett bra exempel är naturligtvis Kolmådesn djurpark som socialdemokraten Ulf Svensson var pappa till. En bra investering för kommunen som blev en ännu bättre investering när den kom i privata händer.


KLAS ADSELLLouis de Geer inte bara en elegant konsertsal.