covid-19 nov - 21 dec 20

Covid-19 Norrköping november till 21 dec 2020


Det ser inte bra ut, men lägg märke till att det fanns en liten tendens till nedgång, som nu ändrats till en svag uppgång.

Fler diagram hittar du här

Fortsätt att hålla avstånd till alla.