covid-19 nov - 21 dec 20

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  text.

Covid-19 Norrköping november till 21 dec 2020


Det ser inte bra ut, men lägg märke till att det fanns en liten tendens till nedgång, som nu ändrats till en svag uppgång.

Fler diagram hittar du här

Fortsätt att hålla avstånd till alla.