Förslag till beslut 21-03-25

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Förslag till beslut Blyet 6 21-03-25

Trots att avdelningschefenHåkan Elm, fått kopia på tre lagakraftvunna beslut från Länsstyrelsen. Varav ett beslut gått hela vägen till Högsta domstolen.


Samt att Boverket förklarat att bygglov gäller även för restaurang.


Samt att  Länsstyrelsen sågat bygglovkontoret utmed fotknölarna.


Så föreslår avdelningschefen Håkan Elm och enhetschefen Elin Lindqvist att Bygg och miljöskyddsnämnden (BMN) ska avslå ansökan om bygglov trots att det redan finns bygglov för restaurang. Trots deras inställning så besinnade sig BMN och gav bygglov för något som redan fanns bygglov för (restaurang).