21-08-26 brev fr HYBO

Hojab vill inte godkänna min invändning. Då återstår bara att stämma dem. Länk till mitt svar kommer under dagen.