6000 ryms 1000 deltagare

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  text.

Tekniska nämnden har beslutat under Håkan Liljeblad(s) ordförandeskap, och under överenseende av kommunstyrelsens kanslis jurister. Att man anser sig ha förklarat, hur man kan tappa 6000 lit/sek där det ryms 1000 lit/sek. Håkan Liljeblad är tjänsteman hos Riksbyggen som har flera hus utmed Torshagsån. SANSLÖST! 

Följande ledamöter ansåg att man förklarat hur man kan tappa 6000 lit/sek där det ryms 1000 lit/sek.


Håkan Liljeblad(S) ordförande

Cecilia Ambjörn(V)

Gunnar Bredin(M)

Lars Lackemo (S)

Bertil Karlsson(S)

Hans Pettersson(S)

Ulf Nilsson(MP)

Danica Kurdija(M)

Monica Magnusson(FP)

Håkan Tornell©

Niclas Clarén(KD)

 

Bland övriga vid beslutet fanns

Lars Söderström

Johan Lewander landskapsingenjör.