6000 ryms 1000 deltagare

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Tekniska nämnden har beslutat under Håkan Liljeblad(s) ordförandeskap, och under överenseende av kommunstyrelsens kanslis jurister. Att man anser sig ha förklarat, hur man kan tappa 6000 lit/sek där det ryms 1000 lit/sek. Håkan Liljeblad är tjänsteman hos Riksbyggen som har flera hus utmed Torshagsån. SANSLÖST! 

Följande ledamöter ansåg att man förklarat hur man kan tappa 6000 lit/sek där det ryms 1000 lit/sek.


Håkan Liljeblad(S) ordförande

Cecilia Ambjörn(V)

Lars Lackemo (S)

Bertil Karlsson(S)

Hans Pettersson(S)

Ulf Nilsson(MP)


 

Bland övriga vid beslutet fanns

Lars Söderström ( Lars och jag var överens att göra provtappningar för att visa kapaciteten i Torshagsån).

När vi skulle starta provtappningen så blev Lars överkörd av någon.

Johan Lewander landskapsingenjör.