Dom protokoll vattendomstolen -93

Här kan du läsa Vattendomen protokollet om kulverteringen av Torshagsån 1992. Domen är från 1994-11-11, där vi dessutom erbjuder oss att hjälpa till med fiskevandringen från det stora hindret. Trumman under Nyköpingsvägen Kommnen sa NEJ, och har inget gjort på alla dessa år.

sid 2 Schwartz Trumman under Nyköpingsvägen är förlängd. Sid 3 Stig Jacobsson: Avbördnings kapaciteten från sjön Glottern är 1200 - 1300 lit/sek


Sid 4 Ryman påstår felaktigt att jag bara har byggnadslov för tillfällig åtgärd. Se dom  T 621-16  Sid 2 Charlotte Rydberg Där det framgår att jag tom hade fått klarsignal. Klas Adsell (KA):s kommentar: Redan 1996 hade bygglovingenjören Eric Jämtner lagt fram ett förslag om att förverkliga planen från 1994. Med ett gångstråk från Nyköpingsvägen till gamla brandstationen. Kommunen sa NEJ. (Kvillinge kommun) 


Sid 5 Adsell: 14 dgr innan kulverterteringen kontrollmätte vi var kulverteingen låg i förhållande till detaljplanegränserna . (Det gjordes av kommunen.)


Sista st. sid 5 Ryman läser fel på kartan och blandar bort järnvägen med Nyköpingsvägen. Han förnekar att jag överhuvudtaget kontaktat kommunen. Vilket klart framgår av dom T 621-16 att jag fått klarsignal att kulvertera.


Sid 8 sista st. Jag är böjd att tro att trumman är ett besvärligt vandringshinder. Det talas också om passager som försvårar fiske vandringen. KA:s kommentar Jag har erbjudit kommunen att försöka få Vägverket att lägga vägtrumman rätt och att ta bort de vandringshinder som finns (som enbart försvårade fiskepassage) Kommunen tackade NEJ genom Eva Lindahl.


Sid 13 Almkvist läser ock så fel på kartan och blandar ihop Nyköpingsvägen och järnvägen. Han menar också som det måste förstås att han menar den stenlagda kanalen. "Man kan även tala om kulturmiljöhistoriska värden eftersom ån varit av betydelse för den industriella utvecklingen.


Sid 14 sista stycket: Nästan en hel årsnederbörd kan magasineras i Nedre Glottern.