Covid-19 17 dec

Covid-19 Norrköping 15 mars - 17 dec 2020


Det ser inte bra ut, men lägg märke till att det finns en liten tendens till nedgång.

Fler diagram hittar du här

Fortsätt att hålla avstånd till alla.