Covid-19 17 dec

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Covid-19 Norrköping 15 mars - 17 dec 2020


Det ser inte bra ut, men lägg märke till att det finns en liten tendens till nedgång.

Fler diagram hittar du här

Fortsätt att hålla avstånd till alla.