Strandskyddsdispens Länsstyrelsen

Strandskyddsdispens Länsstyrelsen

Länkar Återställning av Torshagsån

Strandskyddsdispens BMN                Torshagsån karta

Strandskyddsdispens Länsstyrelsen   Strandskydd underlag

Ritning före schaktning                    Typsektion å-fåra 

Ritning efter schaktning