Lagar innehåll

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  text.

Lagar innehållsförteckningBrottsbalken BrB


Förvaltningslagen FV


Jordabalken 12 kap HYRA 12:56 Besittningsrätt Besittningsskydd 


Lag om offentlig upphandling


Kort om offentlig handling sekretess


Plan och bygglagen   PBL (2010:900)


Regeringsformen Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsformTrafik