Detaljplaner innehållsförteckningar

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Detaljplaner innehållsförteckning


Fördjupad översiktplan över Jursla ÅBY

Detaljplan Riksbyggen ÅBY fritid 1964-1966


Kvarntorp 7:3 Förslag detaljplan  Gamla brandstation ÅBY

Kvarntorp 7:3 Planområde 

Kvarntorp 7:3 Flygbild

Kvarntorp 7:3 Program

Kvarntorp 7:3 Behovsbedömning

Kvarntorp 7:3 Samrådsredogörelse

Kvarntorp 7:3 Planbeskrivning samråd

Kvarntorp 7:3 Klas Adsell synpunkter


Mina synpunkter på förslag till detaljplan på Kvarntorp 7:3


plan a

plan b