Detaljplaner innehållsförteckningar

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Detaljplaner innehållsförteckning


Fördjupad översiktplan över Jursla ÅBY

Detaljplan Riksbyggen ÅBY fritid 1964-1966


Kvarntorp 7:3 Förslag detaljplan  Gamla brandstation ÅBY

Kvarntorp 7:3 Planområde 

Kvarntorp 7:3 Flygbild

Kvarntorp 7:3 Program

Kvarntorp 7:3 Behovsbedömning

Kvarntorp 7:3 Samrådsredogörelse

Kvarntorp 7:3 Planbeskrivning samråd

Kvarntorp 7:3 Klas Adsell synpunkter


Mina synpunkter på förslag till detaljplan på Kvarntorp 7:3


plan a

plan b